ഫലകം:സമകാലികം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is used by Portal:Current events and sub-pages.

Usage

{{Current events|year=2007|month=3|day=1|content=
}}

gives:

and

{{Current events|year=2007|month=3|day=14|content=
defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi 
}}

gives:


defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi defghi

The first example has the anchors #2007_March_1 and #2007_March_01, the second the anchor #2007_March_14. Having the full date as anchor name allows transclusion of day pages from different years on one page, without collision of anchor names (otherwise there would be equal anchors of which only the first would be effective).

Thus we can use the section links March 2007#2007 March 1, March 2007#2007 March 01, and March 2007#2007 March 14.

The first is not recommended, because when applying Special:Linksearch to find links in external style to the content on 1 March, one would get also those to content on 10 March, etc.

The anchors have a fixed format, while the page contains with a "bold" specification the expanded wikitext such as "[[March 14]], [[2007]]" which due to the date formatting feature produces links of which one has a user-dependent link label, but with fixed targets "March 14" and "2007"; it also has various links related to the page Portal:Current events/2007 March 14.

Unfortunately it does not seem possible to have a link with the same target as March 2007#2007 March 14 but with a link label like the combined labels of the user-dependent March 14, 2007. The best seems something like "14 March, 2007 March 2007#2007 March 14" (linking to the section of the month page); backlinks of this type are found by [1].

The day number in the anchor has, when below 10, a leading zero, see also [2].

Microformat

The HTML mark-up produced by this template includes an hCalendar microformat that makes event/date details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Classes used

The HTML classes of this microformat include:

  • attendee
  • description
  • dtend
  • dtstart
  • location
  • summary
  • url
  • vevent
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

See also

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:സമകാലികം&oldid=2874381" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്