ഫലകം:പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ 2019

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ഉപയോഗക്രമം[തിരുത്തുക]

പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ 2019 തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചേർക്കാവുന്ന {{പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ 2019|created=yes}} എന്ന ഫലകം താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ലേഖനം വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന {{പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ 2019|expanded=yes}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കുക.