ഫലകം:കാത്തിരിക്കൂ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഈ താളിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ഫലകം ഇവിടെ ചേർത്തയാൾ ഈ താളും അതിന്റെ സം‌വാദതാളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനു ഒരു സമവായം/തീരുമാനമാവും ഉണ്ടാകും വരെ അത് നീക്കം ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഷയസൂചിക സമയബന്ധിതമല്ല, എന്നാൽ ഫലകം ചേർക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. ഈ താളിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് വസ്‌തുതകൾ എതിര് ആണെന്ന് വരികിലോ, നൽകപ്പെട്ട കാരണം മാർഗരേഖകൾ പ്രകാരം സ്വീകാര്യമല്ല എന്നു വരുകിലോ വേണമെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സംവാദത്താളിൽ അറിയിപ്പ് മുൻകൂർ നൽകേണ്ടത് ആണ്. എന്നാൽ ഈ ഫലകം താൾ നീക്കുന്നതിനു മുന്നേ നീക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

ഒരു താൾ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും, പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോട് താങ്കൾ യോജിപ്പില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫലകം പ്രസ്തുത താളിൽ ചേർത്ത് മതിയായ കാരണം സംവാദത്താളിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

ഉപയോഗക്രമം[മൂലരൂപം തിരുത്തുക]

പെട്ടെന്ന് മായ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള താളിൽ {{കാത്തിരിക്കൂ}} എന്ന് ചേർത്ത് സംവാദത്താളിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക.

ഈ താളിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ഫലകം ഇവിടെ ചേർത്തയാൾ ഈ താളും അതിന്റെ സം‌വാദതാളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനു ഒരു സമവായം/തീരുമാനമാവും ഉണ്ടാകും വരെ അത് നീക്കം ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഷയസൂചിക സമയബന്ധിതമല്ല, എന്നാൽ ഫലകം ചേർക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട്. ഈ താളിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് വസ്‌തുതകൾ എതിര് ആണെന്ന് വരികിലോ, നൽകപ്പെട്ട കാരണം മാർഗരേഖകൾ പ്രകാരം സ്വീകാര്യമല്ല എന്നു വരുകിലോ വേണമെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സംവാദത്താളിൽ അറിയിപ്പ് മുൻകൂർ നൽകേണ്ടത് ആണ്. എന്നാൽ ഈ ഫലകം താൾ നീക്കുന്നതിനു മുന്നേ നീക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.


ഇതും കാണുക[മൂലരൂപം തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:കാത്തിരിക്കൂ&oldid=2536903" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്