ഫലകം:ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം
Socialist Emblem.jpg

വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ 1934-1979
കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി
ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി
പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി
സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (1955)
സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി
സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (1971)
ജനതാ പാർട്ടി

1980-1991 ഘട്ടം
ലോകദൾ - സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (1986)
ജനതാ ദൾ- സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാ ദൾ

സോഷ്യലിസ്റ്റ് പശ്ചാത്തലമുള്ള കക്ഷികൾ
മതേതര ജനതാ ദൾ (സുരേന്ദ്ര മോഹനൻ)
സമതാ പാർട്ടി - സംയുക്ത ജനതാ ദളം
സമാജവാദി ജനതാ പാർട്ടി - സമാജവാദി പാർട്ടി
ലോക ജനശക്തി- രാഷ്ട്രീയ ജനതാ ദൾ

സോഷ്യലിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ
സമാജവാദി ജന പരിഷത്തു് (1995)
ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദേശീയ സഖ്യം
സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടു് (2002)
രാഷ്ട്ര സേവാ ദൾ
ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടു്
ലോഹിയാ വിചാരവേദി

ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനം
ഹിന്ദു മസ്ദൂർ സഭ
ഹിന്ദു മസ്ദൂർ കിസാൻ പഞ്ചായത്തു്

പ്രമുഖ നേതാക്കൻമാർ
ആചാര്യ നരേന്ദ്രദേവ
ജയപ്രകാശ നാരായണൻ
റാം മനോഹർ ലോഹിയ
അച്യുത പടവർദ്ധനൻ,യൂസഫ് മെഹർ അലി
എസ്.എം. ജോഷി
കിഷൻ പടനായക്
ഭയി വൈദ്യ

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം
സമ്പൂർണ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനം
അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം

മഹാത്മാ ഗാന്ധി
സമരാത്മക സോഷ്യലിസം
കേരളത്തിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം
ലോക സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം

സോഷ്യലിസം കവാടം