പൗനരുക്ത്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ മറ്റുവാക്കുകളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വാക്യദോഷമാണ് പൗനരുക്ത്യം. 'പുനരുക്തി' എന്ന വാക്കിനർഥം 'വീണ്ടും പറച്ചിൽ' എന്നാണ്. അതു ദോഷമാകുമ്പോൾ 'പുനരുക്തിദോഷം' അഥവാ 'പൗനരുക്ത്യം' എന്നു പറയുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

നടുമധ്യം, അർധപകുതി, ധൂളിപ്പൊടി, അഷ്ടചൂർണപ്പൊടി, സുകുമാരഘൃതം നെയ്യ്, സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ, വിജയാശംസ നേരുക, ഗേറ്റുവാതിൽ, പോസ്റ്റുതൂണ്, ലൈറ്റുവെട്ടം, ഡബിൾകോട്ടുകട്ടിൽ, ട്രങ്കുപെട്ടി, ബ്രിൽ ഇങ്കുമഷി, ക്യാച്ച് പിടിക്കുക, സദാസമയം, ചൊല്പടിക്കനുസരിച്ച്, പണ്ടുകാലത്ത്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പൗനരുക്ത്യം&oldid=3009221" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്