പ്രൊജക്റ്റ് ചാർട്ടർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചാർട്ടർ, പ്രോജക്ട് ഡെഫനിഷന് അല്ലെങ്കില് പ്രോജക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോജക്ടിന്റെ , ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പങ്കാളികൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ പ്രസ്താവനയാണ്. റോളുകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രാഥമിക വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇത് നൽകുന്നത്, പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പ്രധാന പങ്കാളികളെ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രൊജക്ട് മാനേജർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാവിയിൽ ഒരു അധികാരികളുടെ ഒരു റഫറൻസ് ആയി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. റഫറൻസ് നിബന്ധനകൾ സാധാരണയായി പദ്ധതി ചാർട്ടറിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചാർട്ടറിൽ[തിരുത്തുക]

 • പദ്ധതിയുടെ സാരാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • പ്രോജക്ടിന്റെ പങ്കിട്ട ധാരണ നൽകുക.
 • പ്രോജക്ട് സ്പോൺസർ, കീ സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർമാർ, പ്രോജക്ട് ടീം എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു കരാറായി പ്രവർത്തിക്കുക

പ്രൊജക്ട് ചാർട്ടർ സാധാരണയായി ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന പോലെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദമായ രേഖകളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ രേഖയാണ്. ഇൻഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ഫോർ പോളിസി ഡയലോഗ് (ഐ പി ഡി) യിൽ ഈ രേഖയെ പ്രോജക്ട് ചാർട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കസ്റ്റമർ റിലേഷന്ഷിപ് മാനേജ്മെന്റിൽ (CRM), ഇത് പദ്ധതി നിർവചനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഐപിഡി, സിആർഎം ഇവ രണ്ടും ആവശ്യമാണ്പദ്ധതി ചാർട്ടറിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രമാണം.

പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 •  പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും പരിമിതികളും
 •  പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
 •  പ്രധാന പങ്കാളികളുടെ തിരിച്ചറിയൽ
 •  ഇൻ-സ്കോപ്പ്, ഔട്ട്-ഓഫ്-സ്കോപ്പ് ഇനങ്ങൾ
 •  മുൻകൂർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അപകടസാധ്യതകൾ (ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ, മൊത്തം പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ഭാഗമായിരിക്കണം)
 •  ടാർഗറ്റ് പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ
 •  ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ബജറ്റും ചെലവാക്കുന്ന അധികവും

പദ്ധതി ചാർട്ടിലെ മൂന്ന് പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:[തിരുത്തുക]

 • പ്രോജക്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് - താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, പ്രോജക്ടുകൾ റാങ്ക് ചെയ്യാനും അധികാരപ്പെടുത്താനുമാകും.
 • പ്രോജക്ടിനായുള്ള പ്രാഥമിക വിൽപ്പന രേഖയായി സേവിക്കുന്നു - പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഉറവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ തടയുന്നതിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും കൈകാർജ്ജിക്കുന്നതിനും 1-2 പേജ് സംഗ്രഹം ഉണ്ട്.
 • പദ്ധതിയിലുടനീളം ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റായി സേവിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് ഒരു യോഗ്യമാണ്, അത് സ്കിപ്പിങ് മാനേജ്മെന്റിനൊപ്പം സഹായിക്കാൻ ടീം മീറ്റിംഗുകളിലും മാറ്റം നിയന്ത്രണ യോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഒരു വലിയ മൾട്ടി-ഘട്ടം പ്രൊജക്റ്റ് വേണ്ടി, ഓരോ വ്യക്തിഗത ഘടന ചാർട്ടർ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായി, ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ സാധ്യതയും സീക്ക് ഘട്ടവും, ഒരു പ്ലാനിംഗ് ചാർട്ടർ, ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ചാർട്ടർ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ചാർപ്പും ഉണ്ടാകും.

തുടക്കത്തിലെ ഒരു ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രക്രിയഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പദ്ധതി ചാർട്ടർ സൃഷ്ടിക്കും. ചാർട്ടർ വികസിപ്പിക്കുകയും, ഓഹരി ഉടമകളെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

ഒരു ചാർട്ടർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ഇവയാണ്:[തിരുത്തുക]

 • ജോലിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
 • വാണിജ്യ കാര്യം
 • ഉടമ്പടികൾ
 • എന്റർപ്രൈസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ, വ്യാവസായിക നിലവാരം, ചട്ടങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ
 • ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്രോസസ്, അസറ്റുകൾ, ടെംപ്ലേറ്റുകൾ എന്നിവ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രൊജക്റ്റ്_ചാർട്ടർ&oldid=2892908" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്