പ്രേംജി പാടുന്നു

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും കവിയുമായ പ്രേംജിയുടെ കവിതാസമാഹാരം. പ്രസാധനം കറന്റ്ബുക്സ്.

അദ്ധ്യായങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. പ്രേംജി പാടുന്നു
  2. കളിത്തോഴി- ഓത്തുപഠിക്കാൻ താമസിച്ച കാലത്തെ കാലത്തെ കളിക്കുട്ടുകാരിയേയും ആകാലത്തെയും കുറിച്ച ഓർമകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കളിത്തോഴി, അന്നപൂർണേശ്വരി, മറക്കേണ്ടതു മറക്കണം എന്ന മൂന്നു പേരിലായി സ്രഗ്ധരാവൃത്തത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. . നല്ല ഭാഷ. ഒഴുക്കുള്ള അവതരണം ആകാലത്തെ നമ്പൂതിരിജീവിതത്തിന്റ കണ്ണാടി.
  3. മൗനഗാനം
  4. ഗൃഹദേവത
  5. അനുരണനങ്ങൾ
  6. മൗഢവ്യജല്പനങ്ങൾ- അശ്ലീലം, ഭരണിക്കാവല്ല,ശവംതീനികൾ, കവിയും നിരൂപകനും,ഇത്രമാത്രം എന്നീ കവിതകൾ. അശ്ലീലം ഭരണിക്കാവല്ല എന്നിവ സംസ്കാരാഭാസത്തിനെതിരെയുള്ള ശരങ്ങളാൺ
  7. മുക്തകങ്ങൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രേംജി_പാടുന്നു&oldid=858928" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്