പ്രശ്ന ഉപനിഷത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനമാണ് പ്രശ്ന ഉപനിഷത്തിനുള്ളത് .അഥർവ വേദത്തിലെ ഉപനിഷത്താണ് പ്രശ്ന ഉപനിഷത് .മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് ആറു ഖണ്ഡങ്ങളായും പ്രശ്ന ഉപനിഷത് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉപനിഷത് ആണ് പ്രശ്ന ഉപനിഷത് . ജിജ്ഞാസുക്കളായ ഏതാനും പേർ പിപ്പലാദ മഹർഷിയെ ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി സമീപിക്കുന്നു .മഹർഷി തന്റെ അറിവിനനുസരിച്ചു അവക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നു .ഇതാണ് പ്രശ്ന ഉപനിഷത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം ..താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ

1. ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ?

2. ജീവനുള്ള വസ്തു എന്താണ് ?

3. മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ ആയതെന്തുകൊണ്ട് ?

4. മനുഷ്യനിലെ മാനവികത എന്താണ് ?

5 .എന്താണ് ധ്യാനം ?എന്തിനു ധ്യാനിക്കണം ?

6.മനുഷ്യനിലെ മരണമില്ലാത്ത വസ്തു എന്താണ്?

  കബന്ധി  കാത്യായന , ഭാർഗവ  വൈദർഭി, കൗസല്യ  ആശ്വലായന , ശൗര്യയാനിൻ ഗാർഗ്യ , ശൈബഃയ  സത്യകാമ  , സുകേശൻ  ഭരദ്വാജ  എന്നിവരാണ് മഹർഷി പിപ്പലാദനോട് മേല്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രശ്ന_ഉപനിഷത്&oldid=2583630" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്