പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം:Lipi ml.png

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

_[തിരുത്തുക]

'_' ന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ? --Jairodz സം‌വാദം 14:42, 8 നവംബർ 2011 (UTC)

എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ചില്ലുകൽ (ൽ,ൻ,ൺ,ർ) ഒന്നും ടൈപ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തു ചെയ്യണമെന്നു പറയാമോ?

ഇഗ്ളീശ് ബാശയിൽ കുറുആൻ ആദി0 പരിവർതതന0 ചൈദതിര്