പ്രമാണം:Netbook Autark-Set.jpg

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പൂർണ്ണ വലിപ്പം(2,967 × 2,179 പിക്സൽ, പ്രമാണത്തിന്റെ വലിപ്പം: 3.75 എം.ബി., മൈം തരം: image/jpeg)

ചുരുക്കം

വിവരണം
Deutsch: Mini Notebook oder Netbook mit Zubehör: Bluetooth Headset, 12 Volt Solarzelle, 12 Volt Powerstation (17 Ah Akku), DC Wandler KFZ- Ladegerät (12 auf 20 Volt), Ethernet Flachbandkabel Weiß, Bluetooth Laser- Maus, 110-230 Volt Netzgerät mit Eurostecker
English: Elitegroup Netbook, Bluetooth Headset, 12-volt solar cell, 12 volt power station (17 Ah Battery), DC Converter Car Charger (12 to 20 volts), Ethernet white ribbon cable, Bluetooth Laser Mouse, 110-230 volt power supply with Euro plug

Konfiguration

 • Microsoft Windows XP SP3
 • Taskleiste auf Klassischer Ansicht
 • Taskleiste auf den rechten Bildschirmrand verschoben
 • Am Netbook Desktop lästige Sprechblasen (Balloon Tips) deaktiviert [1]
 • Maus mit USB-Nano Empfänger; (die mittlere) Scrollradtaste mit der Tastendruckzuweisung F11 belegt

(Ermöglicht den vereinfachten Wechsel zur Vollbilddarstellung per Mausklick)

 • Firefox als Browser
 • Firefox Add. Sidebar Autohide installiert

(Öffnet/Schließt im Firefox Vollbildmodus am linken Seitenrand Lesezeichen)

 • Energiesparmodus S4 Aktiviert

Start, Ausführen: Powercfg -H On

 • System Energieoptionen, Erweitert, beim Schließen des Netbooks, in den Ruhezustand wechseln (S4 Suspend to Ram Modus).
 • Systemsteuerung, System, Erweitert, Systemleistung, "Für Optimale Leistung", Durchsichtigen Hintergrund für Symbolunterschriften auf Ja.
 • XP Start- beschleunigt: Start, Ausführen: Msconfig bestätigen, BOOT.INI dort /NOGUIBOOT bestätigen.
തീയതി
സ്രോതസ്സ് സ്വന്തം സൃഷ്ടി
സ്രഷ്ടാവ് Reinraum
അനുമതി
(ഈ പ്രമാണത്തിന്റെ പുനരുപയോഗം)

Wikipedia:


Copyrighted by Wikimedia
ഇത് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ പദ്ധതിയിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ്. വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതിയിലെ (വിക്കിവാർത്തകളും വിക്കിഡേറ്റയുടെ ചിലഭാഗങ്ങളും ഒഴിച്ച്) എഴുത്തുകൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർഎലൈക് 3.0 അനുവാദപത്രം പ്രകാരമാണ് ഉപയോഗാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ഒപ്പം ഗ്നു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണീകരണ അനുവാദപത്രവും (പതിപ്പ് 1.2, 1.3, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വേർ സമിതി പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ അനുമതി, മാറ്റമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളോ, മുൻചട്ട എഴുത്തുകളോ, പിൻചട്ട എഴുത്തുകളോ ഇല്ലാതെ) കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, ഒപ്പം ഇവ ഉപയോഗനിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയവുമാണ്. മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വേർ ഗ്നു സാർവ്വജനിക അനുവാദപത്രത്തിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനു വിരുദ്ധമായി വന്നേക്കാം. വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലോഗോകൾ പകർപ്പവകാശസംരക്ഷിതമാണ് (അവ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ). അവയുടെ ഉപയോഗം വിക്കിമീഡിയയെക്കുറിച്ചും പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള പത്രറിപ്പോർട്ടുകളിലും മറ്റ് മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനു മുൻകൂർ അനുവാദമാവശ്യമാണ്. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ).
w:ml:ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ്

കടപ്പാട് ഇതു പോലെ പങ്ക് വെയ്ക്കുക

ഈ പ്രമാണത്തിന് അനുമതി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർ എലൈക് 3.0 അൺപോർട്ടഡ് അനുവാദപത്ര പ്രകാരമാണ്.
താങ്കൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ:
 • പങ്ക് വെയ്ക്കൽ – കൃതി പകർത്താനും, വിതരണം ചെയ്യാനും, പ്രസരിപ്പിക്കാനും
 • പുനഃമിശ്രണം ചെയ്യൽ – കൃതി അനുയുക്തമാക്കാൻ
താഴെ പറയുന്ന ഉപാധികൾ പാലിക്കുക:
 • കടപ്പാട് – രചയിതാവോ അനുമതിയുള്ളയാളോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ കൃതിയ്ക്കുള്ള കടപ്പാട് താങ്കൾ നൽകിയിരിക്കണം. താങ്കൾക്കിത് ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പക്ഷേ അത് അവർ താങ്കളേയോ താങ്കളുടെ ഉപയോഗത്തേയോ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതു പോലെയാവരുത്.
 • ഇതു പോലെ പങ്ക് വെയ്ക്കുക – ഈ കൃതി മാറ്റംവരുത്തിയോ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയോ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃതി ഈ അനുമതിയിലോ സമാനമായ അനുമതിയിലോ മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാവൂ.

GNU head സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌‌വേർ സമിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്നു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണ അനുവാദപത്രം പതിപ്പ് 1.2 അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പതിപ്പുകൾ പ്രകാരം; മാറ്റമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളില്ലാതെ, മുൻചട്ടയിലെ എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ, പിൻചട്ടയിലെ എഴുത്തുകൾ ഇല്ലാതെ പകർത്താനും, വിതരണം ചെയ്യാനും ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രമാണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഗ്നു സ്വതന്ത്ര പ്രമാണ അനുവാദപത്രം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അനുവാദപത്രത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
^ in some cases, the screenshot can be considered as de minimis.


Public domain ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പകർപ്പവകാശ ഉടമയായ ഞാൻ, ഈ സൃഷ്ടി പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ആഗോള തലത്തിൽ ബാധകമാണ്.
ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് നിയമപ്രകാരം സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് വന്നേക്കാം; അങ്ങനെയെങ്കിൽ:
ഈ സൃഷ്ടി, നിയമപ്രകാരം നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയൊഴിച്ച്, യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ലാതെ ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു ഉപയോഗത്തിനും, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രമാണ നാൾവഴി

ഏതെങ്കിലും തീയതി/സമയ കണ്ണിയിൽ ഞെക്കിയാൽ പ്രസ്തുതസമയത്ത് ഈ പ്രമാണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നു കാണാം.

തീയതി/സമയംലഘുചിത്രംഅളവുകൾഉപയോക്താവ്അഭിപ്രായം
നിലവിലുള്ളത്20:42, 2 മേയ് 200920:42, 2 മേയ് 2009-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം2,967 × 2,179 (3.75 എം.ബി.)ReinraumFarbton
20:24, 2 മേയ് 200920:24, 2 മേയ് 2009-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം2,967 × 2,179 (4.09 എം.ബി.)ReinraumFarbton korrigiert
16:35, 1 മേയ് 200916:35, 1 മേയ് 2009-ലെ പതിപ്പിന്റെ ലഘുചിത്രം2,967 × 2,179 (3.86 എം.ബി.)Reinraum{{Information |Description={{de|1=Mini Notebook oder Netbook mit Zubehör}} |Source=Eigenes Werk (own work) |Author=Reinraum |Date=1. Mai 2009 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->

താഴെ കാണുന്ന താളിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു:

പ്രമാണത്തിന്റെ ആഗോള ഉപയോഗം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിക്കികൾ ഈ പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കുന്നു:

മെറ്റാഡാറ്റ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രമാണം:Netbook_Autark-Set.jpg" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്