പ്രധാൻ മന്ത്രി മുദ്ര യോജന

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചെറുകിട സംരംഭകർക്ക് വായ്പ നൽകുന്നതിനായി 2015 ഏപ്രിലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര.പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന സ്കീം വഴി സംരംഭകർക്ക് മൂലധനവും പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ ലോകാനുകളും നൽകുന്നു .മുദ്ര ലോനുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് 8 .40 % മുതൽ 12 .45 % വരെയാണ്.മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലോണുകളാണ് മുദ്ര ലോൺ വഴി നൽകുന്നത്.ശിശു,കിഷോർ,തരുൺ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകാനുകൾക്കു നാമം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "mudra loan".