വിവക്ഷാതാളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെ വിക്കിപീഡിയ സംരംഭത്തിലെ വിവക്ഷാതാളുകളുടെ പട്ടിക കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഒരു താൾ വിവക്ഷാതാളായി കണക്കാക്കണമെങ്കിൽ ആ താളിൽ __വിവക്ഷ__ എന്ന ടാഗ് (അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായവ) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഭരതൻ (വിവക്ഷകൾ)
 2. തിരുവാതിര (വിവക്ഷകൾ)
 3. ഇംഗ്ലിഷ് (വിവക്ഷകൾ)
 4. ജോൺ എബ്രഹാം (വിവക്ഷകൾ)
 5. റബ്ബർ (വിവക്ഷകൾ)
 6. കാവേരി (വിവക്ഷകൾ)
 7. സരസ്വതി (വിവക്ഷകൾ)
 8. മൂവാറ്റുപുഴ (വിവക്ഷകൾ)
 9. പെരിയാർ (വിവക്ഷകൾ)
 10. ബാലകൃഷ്ണൻ (വിവക്ഷകൾ)
 11. ബുധൻ (വിവക്ഷകൾ)
 12. ശുക്രൻ (വിവക്ഷകൾ)
 13. ചൊവ്വ (വിവക്ഷകൾ)
 14. വ്യാഴം (വിവക്ഷകൾ)
 15. ശനി (വിവക്ഷകൾ)
 16. ദേവാനന്ദ് (വിവക്ഷകൾ)
 17. അഴീക്കോട് (വിവക്ഷകൾ)
 18. മംഗളം (വിവക്ഷകൾ)
 19. രാമപുരം (വിവക്ഷകൾ)
 20. നായനാർ (വിവക്ഷകൾ)
 21. അടൂർ (വിവക്ഷകൾ)
 22. കക്കാട് (വിവക്ഷകൾ)
 23. ജാവ (വിവക്ഷകൾ)
 24. അജാക്സ് (വിവക്ഷകൾ)
 25. ചാലകം (വിവക്ഷകൾ)
 26. കാഞ്ചൻ‌ജംഗ (വിവക്ഷകൾ)
 27. ധാര (വിവക്ഷകൾ)
 28. പ്രതിരോധം (വിവക്ഷകൾ)
 29. അചാലകം (വിവക്ഷകൾ)
 30. ജീവകം എസ്
 31. പാല (വിവക്ഷകൾ)
 32. ഉപ്പ് (വിവക്ഷകൾ)
 33. പന (വിവക്ഷകൾ)
 34. ഹിൻഡെൻബർഗ് (വിവക്ഷകൾ)
 35. ജോഷി (വിവക്ഷകൾ)
 36. കൊന്ന (വിവക്ഷകൾ)
 37. സുറിയാനി (വിവക്ഷകൾ)
 38. കൊച്ചി (വിവക്ഷകൾ)
 39. കൊല്ലങ്കോട് (വിവക്ഷകൾ)
 40. റോമാ സാമ്രാജ്യം (വിവക്ഷകൾ)
 41. ചങ്ങമ്പുഴ (വിവക്ഷകൾ)
 42. പള്ളിപ്പുറം (വിവക്ഷകൾ)
 43. മറാഠി (വിവക്ഷകൾ)
 44. ബംഗാളി (വിവക്ഷകൾ)
 45. സി.ഡി. (വിവക്ഷകൾ)
 46. അശോകൻ (വിവക്ഷകൾ)
 47. കോട്ടപ്പുറം (വിവക്ഷകൾ)
 48. ചെറുപുഴ (വിവക്ഷകൾ)
 49. കോട്ടയം (വിവക്ഷകൾ)
 50. ആർ.എസ്സ്.എസ്സ്. (വിവക്ഷകൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:വിവക്ഷിതതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്