"ഉപയോക്താവ്:Jigesh" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
264 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  11 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
------
<div style="position:absolute; z-index:100; right:200px; top:49px; " class="metadata" id="administrator">{{titled-click|link=വിക്കിപീഡിയ:Administrators|image=Goldenwiki.png|width=20px|height=20px|title=ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കീ‍പീഡിയയില്‍വിക്കീ‍പീഡിയയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്.}}</div>
{{wikibreak|image=Crystal Clear app xclock.png|bgcol=#F2F5FF|message = ഈ ഉപഭോക്താവ് അവധിയില്‍അവധിയിൽ ആണ്, സംവാദ താളൂകളില്‍താളൂകളിൽ മറുപടി കിട്ടുവാന്‍കിട്ടുവാൻ വൈകിയേക്കും . }}
<center><table style="float: left; margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 800px;height:100px; border: blue solid 1px;">
<tr>
<font color=brown size="4"><b>ജിഗേഷ് പി.കെ.</b></font>
 
<p align=center> <font color=purple>[[കേരളം|കേരളത്തില്‍കേരളത്തിൽ]] [[തൃശൂര്‍തൃശൂർ|തൃശ്ശൂരില്‍തൃശ്ശൂരിൽ]] സ്വദേശം. ഇപ്പോള്‍ഇപ്പോൾ [[ബാംഗ്ലൂര്‍ബാംഗ്ലൂർ|ബാംഗ്ലൂരില്‍ബാംഗ്ലൂരിൽ ]]‍ താമസിക്കുന്നു.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">[[User:Jigesh/Profile|ജിഗേഷ്]]</td>
<td align="center">[[User talk:jigesh|സന്ദേശങ്ങള്‍സന്ദേശങ്ങൾ]]</td>
<td align="center">[[Special:Contributions/jigesh|സംഭാവനകള്‍സംഭാവനകൾ]]</td>
<td align="center">[[User:Jigesh/awards|പുരസ്കാരങ്ങള്‍പുരസ്കാരങ്ങൾ]]</span></td>
<td align="center">[[Special:Emailuser/jigesh|ഇ മെയില്‍മെയിൽ]]</td>
<td align="center">[http://tools.wikimedia.de/~interiot/cgi-bin/count_edits?user=jigesh&dbname=mlwiki_p എഡിറ്റുകള്‍എഡിറ്റുകൾ]</td>
 
</table></td></tr></table></center>
<tr>
<td width="75%">{{cquote|'''ആനോ ഭദ്രാ ക്രതവോ യന്തു വിശ്വത: ( [[ഋഗ്വേദം]] )'''}}
{{cquote|''സാരം:- മംഗളകരമായ ചിന്തകള്‍ചിന്തകൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും നമ്മളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കട്ടെ''}}</td>
</tr>
<center><table style="float: margin-left: 1em; margin-bottom: 0.5em; width: 800px;height:100px; border: red solid 1px;">
<tr>
<td width="75%">'''വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ചില പ്രത്യേകതകള്‍പ്രത്യേകതകൾ'''{{cquote|ഒരു പക്ഷെ ദൈവങ്ങള്‍ക്ക്ദൈവങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത്ര അവതാരങ്ങള്‍അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാന്‍ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. ഇവിടെ വിക്കിയില്‍വിക്കിയിൽ മാത്രമാണ് അജ്ഞാതന്മാരായ അവതാരങ്ങള്‍അവതാരങ്ങൾ ഉള്ളത്. അവര്‍അവർ പുനര്‍ജ്ജനിക്കുന്നത്പുനർജ്ജനിക്കുന്നത് ഓരോ പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക്ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോള്‍ചിലപ്പോൾ ചില അവതാരങ്ങള്‍ക്ക്അവതാരങ്ങൾക്ക് പഴയ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ ഓര്‍മ്മയുണ്ടായിരിക്കുംഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. അത് കൊണ്ട് പഴയജന്മത്തിലെ സഫലമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍കാര്യങ്ങൾ അവര്‍അവർ പിന്തുടരുന്നത് കാണാം. നവാഗതരെ, മറ്റ് വിക്കിപീഡിയരെ അത്തരത്തിലുള്ളവര്‍അത്തരത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഒരു പാട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുവാന്‍ഉപദേശിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍നിങ്ങൾ ചിന്താകുലരാകേണ്ട അവയെല്ലാം ചിരജ്ഞീവികള്‍ചിരജ്ഞീവികൾ നോക്കി കൊള്ളൂം. അവര്‍ക്കെഅവർക്കെപുനര്‍ജ്ജന്മങ്ങളെപുനർജ്ജന്മങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാന്‍തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ.}}</td>
</tr>
</div>
 
==ചെയ്ത് തീര്‍ക്കാനുള്ളതീർക്കാനുള്ള ജോലികള്‍ജോലികൾ==
[http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%B5%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%97%E0%B5%8D%E0%B4%97%E0%B4%82:%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B5%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F_%E0%B4%B2%E0%B5%87%E0%B4%96%E0%B4%A8%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D വിക്കി ഫൈ]
[[Category:മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയുമായി മത്സരിക്കുന്ന ദിനം സ്വപ്നം കാണുന്നവര്‍കാണുന്നവർ]]
==മലയാളം യൂണികോഡ് ഫോണ്ടുകള്‍ഫോണ്ടുകൾ==
[http://www.4shared.com/file/121905276/92bbfefc/Ml_unicode.html മുഴുവന്‍മുഴുവൻ ഫോണ്ടുകളും]
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/763322" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി