"ഹിന്ദുസ്ഥാനി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
(ചെ.)
പുതിയ ചിൽ ...
(ചെ.) (യന്ത്രം അക്ഷരപിശകു നീക്കുന്നു.)
(ചെ.) (പുതിയ ചിൽ ...)
'''ഹിന്ദുസ്ഥാനി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം''' [[ഇന്ത്യ|ഇന്ത്യയുടെ]] തനതു ശാസ്ത്രീയ സംഗീത പദ്ധതികളിലൊന്നാണ്. പതിമൂന്ന്-പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടുകളില്‍നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ രാജ സദസ്സുകളിലാണ് ഈ സംഗീത രൂപം പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചത് എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീത രൂപമായ [[കര്‍ണാടകകർണാടക സംഗീതം]] പോലെ തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയും [[രാഗം]], [[താളം]] എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഉല്‍ഭവത്തിനുഉൽഭവത്തിനു പിന്നില്‍പിന്നിൽ വിവിധ മതങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാന സംഗീതം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വൈദിക സംഗീതത്തിനു പുറമെ പേഴ്സ്യന്‍പേഴ്സ്യൻ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനവും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയില്‍ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ പ്രകടമാണ്. ഇന്ത്യക്കു പുറമെ, [[പാകിസ്താന്‍പാകിസ്താൻ]] , [[ബംഗ്ലാദേശ്]] എന്നിവിടങ്ങളിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും അതിന്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.
 
ഈ സം‌ഗീതശാഖയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പേര്‍‌ഷ്യന്‍പേർ‌ഷ്യൻ,അഫ്‌ഗാന്‍അഫ്‌ഗാൻ,മുഗള്‍മുഗൾ സംഗീതവഴികളും സംഭാവന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സംഗീതരീതിയില്‍സംഗീതരീതിയിൽ ഇത്തരം ഇസ്ലാമികസ്വാധീനം ഇഴുകിച്ചേര്‍ന്നാണ്‌ഇഴുകിച്ചേർന്നാണ്‌ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതശാഖ രൂപമെടുത്തത്<ref name=bharatheeyatha4>{{cite book |last=സുകുമാര്‍സുകുമാർ അഴീക്കോട് |first= |authorlink= സുകുമാര്‍സുകുമാർ അഴീക്കോട്|coauthors= |title= ഭാരതീയത|year=1993 |publisher= [[ഡി.സി. ബുക്സ്]]|location= [[കോട്ടയം]], [[കേരളം]], [[ഇന്ത്യ]]|isbn= 81-7130-993-3 |pages= 102|chapter= 4-ശാസ്ത്രവും കലയും|language=മലയാളം}}</ref>.
 
ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ആദിമസംഗീതം, ഫോക്‌സംഗീതം, പോപ്പുലര്‍പോപ്പുലർ സംഗീതം, ആരാധനാ സംഗീതം, ആര്‍‌ട്ആർ‌ട് മ്യൂസിക് എന്നീ 5 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.ശാസ്ത്രീയസംഗീതത്തില്‍ശാസ്ത്രീയസംഗീതത്തിൽ ദേശഭേദങ്ങളാലും ആലാപനശൈലീഭേദങ്ങളാലും നിരവധി ഉള്‍‌പ്പിരിവുകള്‍ഉൾ‌പ്പിരിവുകൾ ഉണ്ട്. 50തരത്തിലുള്ള ശൈലികള്‍ശൈലികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.ധ്രുപദ്, ഖയാല്‍ഖയാൽ, ചതുരം‌ഗ്, തരാന, അഷ്ടപദി തുടങ്ങിയവ.
== ധ്രുപദ് ==
ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലെ ഹൈന്ദവഗാനരീതിയാണിത്.പുരുഷനാണ് മുഖ്യമായും പാടുന്നത്.തം‌ബുരുവും പഖ്‌വാജും പിന്നണിയില്‍പിന്നണിയിൽ നിര്‍‌ത്തിനിർ‌ത്തി വീരാരാധനാപരമായ ഹിന്ദി മദ്ധ്യകാല സാഹിത്യമാണ് പ്രധാനമായും ആലപിയ്ക്കുന്നത്.
== തരാന ==
കച്ചേരികളുടെ അവസാനം പാടുന്ന വികാരപരമായ ഗാനരൂപം ആണിത്.ഒരു പ്രത്യേകഭാവം പകരാനായി താളാത്മകമായ ബോലുകള്‍ബോലുകൾ അടങ്ങിയ വരികളാണിതില്‍വരികളാണിതിൽ ഉണ്ടാവുക.കര്‍‌ണാടകസംഗീതത്തിലെകർ‌ണാടകസംഗീതത്തിലെ തില്ലാനയോട് ഇതിനെ ഉപമിയ്ക്കാം.
== ഖയാല്‍ഖയാൽ ==
ചിന്ത എന്നര്‍ത്ഥംഎന്നർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് ഖയാല്‍ഖയാൽ.വികാരപരത കൂടുതലുള്ള ശൈലിയാണിത്.നാലു മുതല്‍മുതൽ എട്ടുവരി വരെയുള്ള കൃതികള്‍ക്ക്കൃതികൾക്ക് വ്യക്തമായ ഈണം നല്‍കിയാണ്നൽകിയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിയ്ക്കുന്നത്.നിരവധി വാദങ്ങള്‍വാദങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉത്‌ഭവത്തെ പറ്റി നിലനില്‍ക്കുന്നുനിലനിൽക്കുന്നു.പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍നൂറ്റാണ്ടിൽ അമീര്‍അമീർ ഖുസ്രു ആണ് ഇതിന്റെ ആചാര്യന്‍ആചാര്യൻ എന്ന് വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.ധ്രുപദ് ശൈലിയില്‍ശൈലിയിൽ നിന്നും പ്രചോദനമുള്‍‌ക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്പ്രചോദനമുൾ‌ക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
== ഗസല്‍ഗസൽ ==
[[അറബി]] കവിതകളില്‍കവിതകളിൽ നിന്നുമാണ് [[ഗസല്‍ഗസൽ|ഗസലിന്റെ]] ഉത്‌ഭവം.[[ഇറാന്‍ഇറാൻ|ഇറാനില്‍ഇറാനിൽ]] നിന്നും പത്താം ശതകത്തില്‍ശതകത്തിൽ പേര്‍‌ഷ്യപേർ‌ഷ്യ സ്വീകരിച്ച കവിതാരൂപമാണ് ഖാസിദ. ഖാസിദയില്‍ഖാസിദയിൽ നിന്നുമാണ് ഗസല്‍ഗസൽ വളര്‍‌ന്നത്വളർ‌ന്നത്.ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഭാരതത്തില്‍ഭാരതത്തിൽ ഗസലിന്റെ പ്രവേശം. ഈ ശാഖയ്ക്ക് സംഭാവനകള്‍സംഭാവനകൾ നല്‍കിയതില്‍നൽകിയതിൽ പ്രമുഖന്‍പ്രമുഖൻ [[അമീര്‍അമീർ ഖുസ്രു]] ആണ്. ശോകപ്രണയത്തിനാണ് ഇതില്‍ഇതിൽ മുന്‍‌തൂക്കംമുൻ‌തൂക്കം. ഭാരതത്തില്‍ഭാരതത്തിൽ [[ഉര്‍ദുഉർദു|ഉറുദുവിലും]] [[കശ്മീരി ഭാഷ|കശ്മീരി ഭാഷയിലും]] ഗസല്‍ഗസൽ രചന നടന്നിട്ടുണ്ട്.ഗസല്‍ഗസൽ കവിതാരൂപത്തില്‍കവിതാരൂപത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒരു സംഗീതമെന നിലയില്‍നിലയിൽ വളരുന്നത് 18,19 നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ്. ഈരടികളില്‍ഈരടികളിൽ പാടുന്നവയാണ് ഗസലുകള്‍ഗസലുകൾ. ആദ്യത്തെ ഈരടിയ്ക്ക് മത്‌ല എന്ന് പറയുന്നു. അവസാന ഈരടിയ്ക്ക് മഖ്ത എന്നും. [[ഹിന്ദി]] ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖ ഗസലിനു ജനങ്ങള്‍‌ക്കിടയില്‍ജനങ്ങൾ‌ക്കിടയിൽ പ്രചരിയ്ക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കിനൽകി. [[കെ.എല്‍എൽ. സൈഗാള്‍സൈഗാൾ]], [[മുഹമ്മദ് റഫി]] ഇവര്‍ഇവർ പ്രമുഖരാണ്.
 
== തു‌മ്‌രി ==
കാല്പനികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കിനൽകി ബ്രജ്‌ഭാഷയില്‍ബ്രജ്‌ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെടുന്നവയാണ് തുമ്‌രി ഗാനങ്ങള്‍ഗാനങ്ങൾ.3തരത്തില്‍3തരത്തിൽ ഇത് വിഭജിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.പഞ്ചാബി,ലഖ്നൗ,പൂരബ് അംഗ് തുമ്‌രി എന്നിങ്ങനെ.നൃത്തത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടേയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.ശോഭാഗുര്‍‌തുശോഭാഗുർ‌തു,ബഡേ ഗുലാം അലി ഖാന്‍ഖാൻ,ഗിരിജാ ദേവി ഇവര്‍ഇവർ പ്രശസ്ത തുമ്‌രി ഗായകരാണ്.
== അവലംബം ==
<references/>
{{Music-stub|Hindustani classical music}}
 
[[വര്‍ഗ്ഗംവർഗ്ഗം:ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം]]
[[Category:ഇന്ത്യന്‍ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയസംഗീതം]]
 
[[en:Hindustani classical music]]
64,548

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/669526" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി