"വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താക്കളുടെ പട്ടിക - തിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ/1001–2000" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
|-
|1019
|[[User:KambliyilNadzik|KambliyilNadzik]]
|50
|
|-
|1020
|[[User:Badurudeen AdkaKambliyil|Badurudeen AdkaKambliyil]]
|4950
|
|-
|1021
|[[User:ShamsadaliBadurudeen Adka|ShamsadaliBadurudeen Adka]]
|49
|
|-
|1022
|[[User:PhotoReqShamsadali|PhotoReqShamsadali]]
|49
|
|-
|1023
|[[User:NadzikPhotoReq|NadzikPhotoReq]]
|49
|
|-
|1118
|[[User:LitlokMony Meleveettil|LitlokMony Meleveettil]]
|43
|
|-
|1119
|[[User:Rose chaayapediaLitlok|Rose chaayapediaLitlok]]
|43
|
|-
|1120
|[[User:JJMC89Rose botchaayapedia|JJMC89Rose botchaayapedia]]
|43
|
|-
|1121
|[[User:AjuJJMC89 Amalbot|AjuJJMC89 Amalbot]]
|43
|
|-
|1122
|[[User:JITHINAju VIJAYANAmal|JITHINAju VIJAYANAmal]]
|43
|
|-
|1123
|[[User:ByjuchaladJITHIN VIJAYAN|ByjuchaladJITHIN VIJAYAN]]
|43
|
|-
|1124
|[[User:HashpvByjuchalad|HashpvByjuchalad]]
|43
|
|-
|1125
|[[User:Arjun024Hashpv|Arjun024Hashpv]]
|43
|
|-
|1126
|[[User:AmithmilanArjun024|AmithmilanArjun024]]
|43
|
|-
|1127
|[[User:K p jayakumarAmithmilan|K p jayakumarAmithmilan]]
|43
|
|-
|1128
|[[User:TitoduttaK p jayakumar|TitoduttaK p jayakumar]]
|43
|
|-
|1129
|[[User:South Indian StudiesTitodutta|South Indian StudiesTitodutta]]
|43
|
|-
|1130
|[[User:South Indian Studies|South Indian Studies]]
|43
|
|-
|1131
|[[User:Pachalam|Pachalam]]
|42
|
|-
|1132
|1131
|[[User:Rajeeshkollakkandi|Rajeeshkollakkandi]]
|42
|
|-
|1133
|1132
|[[User:Vsvinod|Vsvinod]]
|42
|
|-
|1134
|1133
|[[User:Jinasbacker|Jinasbacker]]
|42
|
|-
|1135
|1134
|[[User:Graham87|Graham87]]
|42
|
|-
|1136
|1135
|[[User:Shebaly|Shebaly]]
|42
|
|-
|1137
|1136
|[[User:Dpkbot|Dpkbot]]
|42
|യന്ത്രം
|-
|1138
|1137
|[[User:Alanunni|Alanunni]]
|42
|
|-
|1139
|1138
|[[User:Nineteen July|Nineteen July]]
|42
|
|-
|1139
|[[User:Mony Meleveettil|Mony Meleveettil]]
|42
|
|-
|1985
|[[User:ListeriaBotDr-Taher|ListeriaBotDr-Taher]]
|19
|
|-
|1986
|[[User:IkrafeeqListeriaBot|IkrafeeqListeriaBot]]
|19
|
|-
|1987
|[[User:SajansamuelIkrafeeq|SajansamuelIkrafeeq]]
|19
|
|-
|1988
|[[User:Arun.gangadharanSajansamuel|Arun.gangadharanSajansamuel]]
|19
|
|-
|1989
|[[User:Bineeshvm99Arun.gangadharan|Bineeshvm99Arun.gangadharan]]
|19
|
|-
|1990
|[[User:Shiju2166Bineeshvm99|Shiju2166Bineeshvm99]]
|19
|
|-
|1991
|[[User:ZwobotShiju2166|ZwobotShiju2166]]
|19
|
|-
|1992
|[[User:GnkantZwobot|GnkantZwobot]]
|19
|
|-
|1993
|[[User:Vinay~mlwikiGnkant|Vinay~mlwikiGnkant]]
|19
|
|-
|1994
|[[User:Suresh mallappallyVinay~mlwiki|Suresh mallappallyVinay~mlwiki]]
|19
|
|-
|1995
|[[User:AsfarerSuresh mallappally|AsfarerSuresh mallappally]]
|19
|
|-
|1996
|[[User:NiyazibAsfarer|NiyazibAsfarer]]
|19
|
|-
|1997
|[[User:SreevasthavNiyazib|SreevasthavNiyazib]]
|19
|
|-
|1998
|[[User:JmarchnSreevasthav|JmarchnSreevasthav]]
|19
|
|-
|1999
|[[User:ShanojnairJmarchn|ShanojnairJmarchn]]
|19
|
|-
|2000
|[[User:SamharamoorthiShanojnair|SamharamoorthiShanojnair]]
|19
|
6,097

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3484828" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി