"ജോസഫ് ഇടമറുക്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
458 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  1 വർഷം മുമ്പ്
→‎രചനകൾ: കൃതികൾ ചേർത്തു
(→‎രചനകൾ: പുസ്തകം ചേർത്തു)
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
(→‎രചനകൾ: കൃതികൾ ചേർത്തു)
റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്
*കോവൂരിന്റെ സമ്പൂർണകൃതികൾ (തർജമ)
*[[കൊടുങ്കാറ്റുയർത്തിയ കാലം]] ആത്മകഥ
*ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ (1953 )
 
പ്രച്ഛന്ന ഘാതകൻ
*പ്രച്ഛന്ന ഘാതകൻ
തകർന്ന മഴവില്ല്
 
അഗ്നി പരീക്ഷണം
*തകർന്ന മഴവില്ല്
പട്ടും മോതിരവും
 
കുട്ടികളുടെ ഹിയാവതാ
*അഗ്നി പരീക്ഷണം
കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാർ
 
കേരള ചരിത്ര വിഹാരം
*പട്ടും മോതിരവും
പുതുമലരുകൾ
 
എം.സി എന്ന മനുഷ്യൻ
*കുട്ടികളുടെ ഹിയാവതാ
പണ്ഡിതന്മാരും കവികളും
 
കേരളത്തിലെ ചില രാജവംശങൾ
*കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങൾഎഴുത്തുകാർ
 
കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങൾ
*കേരള ചരിത്ര വിഹാരം
പരശുരാമ കേരളം
 
കേരളത്തിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശികൾ
*പുതുമലരുകൾ
ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ
 
ഡോക്ടർ ഗുണ്ടർട്ട്
*എം.സി എന്ന മനുഷ്യൻ
വലിയ കപ്പിത്താൻ
 
കേരളോൽപത്തി
*പണ്ഡിതന്മാരും കവികളും
കേരളപ്പഴമ
 
പുഷ്പകുമാരി
*കേരളത്തിലെ ചില രാജവംശങൾ
മരിച്ചവർ മരിച്ചവരെ അടക്കട്ടെ
 
സംസാരിക്കുന്ന കുതിര
*കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങൾ
നിരണം ഗ്രന്ഥ വരി
 
അന്ധവിശ്വാസങൾ
*കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങൾ
യുക്തിവാദം
 
യുക്തിവാദം എന്ത്, എന്തിന്, എങിനെ
*പരശുരാമ കേരളം
യുക്തിവാദ രാഷ്ട്രം
 
ബാബറി മസ്ജിത് രാമജന്മഭൂമി തർക്കം
*കേരളത്തിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശികൾ
നോട്രഡാമസിന്റെ പ്രവചനങൾ
 
ദൈവം മിഥ്യ
*ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ
ഋഷീശ്വരന്മാരും ആശ്രമങളും
 
ആഫ്രക്കൻ യാത്ര ഒരു ആമുഖം
*ഡോക്ടർ ഗുണ്ടർട്ട്
തായ്ലന്റിലൂടെ ഒരു യാത്ര
 
സാഹിത്യപഴമ
*വലിയ കപ്പിത്താൻ
കേരള സംസ്കാരം
 
ബൈബിൾ വിഡ്ഡികളുടെ മതഗ്രന്ഥം
*കേരളോൽപത്തി
പോലീസ് കസ്ററഡിയിൽ 58 മണിക്കൂർ
 
സ്ഥലപുരാണങൾ
*കേരളപ്പഴമ
സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല
 
ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണം ഒരു കെട്ടുകഥ
*പുഷ്പകുമാരി
നിരീശ്വരനായ നാരായണഗുരു
 
ബൈബിളിന്റെ വിശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു
*മരിച്ചവർ മരിച്ചവരെ അടക്കട്ടെ
സായിബാബാ എന്ന തട്ടിപ്പുകാരൻ
 
ആനമറുത
*സംസാരിക്കുന്ന കുതിര
വലിയവരുടെ വലിയ രഹസ്യങൾ
 
കുറ്റവാളികളുടെ കൂടെ ഒംബതു മാസം
*നിരണം ഗ്രന്ഥ വരി
ഘാതകവധം
 
യാക്കോബ് രാമവർമ്മയുടെ ആത്മകഥ
*അന്ധവിശ്വാസങൾ
കോവൂരിന്റെ തിരഞെടുത്ത കൃതികൾ
 
ദക്ഷണാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങൾ
*യുക്തിവാദം
മധ്യാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങൾ
 
ഉഗാണ്ട ആഫ്രക്കയുടെ പൊട്ടിയ മുത്ത്
*യുക്തിവാദം എന്ത്, എന്തിന്, എങിനെ
നരകം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ
 
ഉത്തരാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങൾ
*യുക്തിവാദ രാഷ്ട്രം
ഇന്ത്യാ ഗസറ്റിയർ
 
കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ക്രിമിനൽ കേസ്സുകൾ
*ബാബറി മസ്ജിത് രാമജന്മഭൂമി തർക്കം
അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ എന്റെ ജയിൽ വാസം
 
ഇസ്ളാം മതത്തിലെ ജാതി സംബ്രധായം
*നോട്രഡാമസിന്റെ പ്രവചനങൾ
കോവൂരിന്റെ ഡയറി
 
ക്ളിയോപാട്രയും മറ്റ് എട്ട് സ്ത്രീകളും
*ദൈവം മിഥ്യ
യുക്തിയുഗം
 
ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനവും, പാരാസൈക്കോളജിയും
*ഋഷീശ്വരന്മാരും ആശ്രമങളും
യുക്തിവാദം (4 ഭാഗങൾ)
 
ഇന്ത്യയുടെ ആയിരം മുഖങൾ
*ആഫ്രക്കൻ യാത്ര ഒരു ആമുഖം
കോവൂരിന്റെ സംബൂർണ്ണ കൃതികൾ
 
ശരി അത്തും മനുഷ്യാവകാശങളും
*തായ്ലന്റിലൂടെ ഒരു യാത്ര
ശബരിമലയും മകരവിളക്കും പരുന്ത് പറക്കലും
 
യുക്തിവാദവും കമ്യൂണിസവും
*സാഹിത്യപഴമ
നിസംഗൻ
 
യുക്തിവാദി എംസി ജോസഫ്
*കേരള സംസ്കാരം
സിഖ്മതം
 
താന്ത്രീക മതം
*ബൈബിൾ വിഡ്ഡികളുടെ മതഗ്രന്ഥം
ഗ്രീക്ക് മതങൾ
 
ഇൗജിപ്ഷ്യൻ മതങൾ
*പോലീസ് കസ്ററഡിയിൽ 58 മണിക്കൂർ
മെസപ്പൊത്തേമിയൻ മതങൾ
 
നാരായണഗുരു എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയില്ല
*സ്ഥലപുരാണങൾ
ക്രിസ്തുമതം
 
യഹൂദമതം
*സെന്റ് തോമസ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല
സരതുഷ്ട്രമതം
 
കൺഫ്യൂഷൻ മതം
*ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണം ഒരു കെട്ടുകഥ
ബ്രാഹ്മണമതം
 
നവീന ബ്രാഹ്മണമതം
*നിരീശ്വരനായ നാരായണഗുരു
ശൈവമതം
 
ശാക്തമതം
*ബൈബിളിന്റെ വിശുദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു
ജൈനമതം
 
ആജീവികമതം
*സായിബാബാ എന്ന തട്ടിപ്പുകാരൻ
കെൽടിക് മതം
 
പ്രാചീനബുദ്ധമതം
*ആനമറുത
മധ്യകാലബുദ്ധമതം
 
നവീനബുദ്ധമതം
*വലിയവരുടെ വലിയ രഹസ്യങൾ
ചുവന്ന തെരുവുകൾ ചുവക്കുന്നത്എങ്ങിനെ
 
ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരു വിമർശന പഠനം (4 വാല്യം)
*കുറ്റവാളികളുടെ കൂടെ ഒംബതു മാസം
ആനന്ദാ കൾട്ടിന്റെ പതനം
 
ഇരുട്ടിന്റെ ഇതിഹാസം
*ഘാതകവധം
ഇന്ത്യാ ചരിത്രം ഡൽഹിയിലെ ചരിത്രാവശിഷ്ടങളിലൂടെ
 
ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയ കലാപങൾ
*യാക്കോബ് രാമവർമ്മയുടെ ആത്മകഥ
ഇവർ മത നിഷേധികൾ
 
ബാബിലോണിയൻ മതങൾ
*കോവൂരിന്റെ തിരഞെടുത്ത കൃതികൾ
യുക്തിവാദം ചോദ്യങളും ഉത്തരങളും
 
അഹമ്മദീയ മതം
*ദക്ഷണാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങൾ
കൊടുന്കാറ്റുയർത്തിയ കാലം.
 
*മധ്യാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങൾ
 
*ഉഗാണ്ട ആഫ്രക്കയുടെ പൊട്ടിയ മുത്ത്
 
*നരകം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ
 
*ഉത്തരാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങൾ
 
*ഇന്ത്യാ ഗസറ്റിയർ
 
*കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ക്രിമിനൽ കേസ്സുകൾ
 
*അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ എന്റെ ജയിൽ വാസം
 
*ക്രിസ്തുവും ക്രിഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല (1985)
 
*ഇസ്ളാം മതത്തിലെ ജാതി സംബ്രധായം
 
*കോവൂരിന്റെ ഡയറി
 
*ക്ളിയോപാട്രയും മറ്റ് എട്ട് സ്ത്രീകളും
 
*ഖുർ ആൻ ഒരു വിമർശന പഠനം
 
*യുക്തിയുഗം
 
*ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനവും,
 
*പാരാസൈക്കോളജിയും
 
*യുക്തിവാദം (4 ഭാഗങൾ)
 
*ഇന്ത്യയുടെ ആയിരം മുഖങൾ
 
*കോവൂരിന്റെ സംബൂർണ്ണ കൃതികൾ
 
*ശരി അത്തും മനുഷ്യാവകാശങളും
 
*ശബരിമലയും മകരവിളക്കും പരുന്ത് പറക്കലും
 
*യുക്തിവാദവും കമ്യൂണിസവും
 
*നിസംഗൻ
 
*യുക്തിവാദി എംസി ജോസഫ്
 
*സിഖ്മതം
 
*താന്ത്രീക മതം
 
*ഗ്രീക്ക് മതങൾ
 
*ഇൗജിപ്ഷ്യൻ മതങൾ
 
*മെസപ്പൊത്തേമിയൻ മതങൾ
 
*നാരായണഗുരു എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി
ആയില്ല
 
*ക്രിസ്തുമതം
 
*യഹൂദമതം
 
*സരതുഷ്ട്രമതം
 
*കൺഫ്യൂഷൻ മതം
 
*ബ്രാഹ്മണമതം
 
*നവീന ബ്രാഹ്മണമതം
 
*ശൈവമതം
 
*ശാക്തമതം
 
*ജൈനമതം
 
*ആജീവികമതം
 
*കെൽടിക് മതം
 
*പ്രാചീനബുദ്ധമതം
 
*മധ്യകാലബുദ്ധമതം
 
*നവീനബുദ്ധമതം
 
*ചുവന്ന തെരുവുകൾ ചുവന്നത് എങിനെ
 
*ഭഗവത് ഗീതാ ഒരു വിമർശന പഠനം
 
*ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരു വിമർശന പഠനം (4 വാല്യം)
 
*ആനന്ദാ കൾട്ടിന്റെ പതനം
 
*ഇരുട്ടിന്റെ ഇതിഹാസം
 
*ഇന്ത്യാ ചരിത്രം ഡൽഹിയിലെ
 
*ചരിത്രാവശിഷ്ടങളിലൂടെ
 
*ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയ കലാപങൾ
 
*ഇവർ മത നിഷേധികൾ
 
*ബാബിലോണിയൻ മതങൾ
 
*യുക്തിവാദം ചോദ്യങളും ഉത്തരങളും
 
*അഹമ്മദീയ മതം
 
*കൊടുന്കാറ്റുയർത്തിയ കാലം .
 
==പുരസ്കാരങ്ങൾ==
89

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/3147220" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി