"പുഴക്കര പള്ളി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
5 ബൈറ്റുകൾ നീക്കംചെയ്തിരിക്കുന്നു ,  4 വർഷം മുമ്പ്
ആദ്യകാലത്തു നിർമിച്ച പള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്നു കാണുന്നത് ഓല മേഞ്ഞതും ജീർണിച്ചതുമായ കെട്ടിടമാണെന്ന് 1960ലെ കേരള മുസ്ലിം ഡയറക്ടറിയിൽ കാണുന്നു. <ref>http://poomkavanam.net/archives/5817 </ref>
 
<image>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B4%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0_%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D_%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82.jpg/800px-%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B4%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0_%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D_%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82.jpg
<gallery>
<image>
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B4%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0_%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D_%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82.jpg/800px-%E0%B4%9A%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%82_%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B4%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0_%E0%B4%AA%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86_%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3_%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B4%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D_%E0%B4%98%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82.jpg
<gallery>
|നിഴൽ ഘടികാരം
 
അജ്ഞാത ഉപയോക്താവ്
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2416550" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി