"ഫലകം:Speedy deletion templates" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
396 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  8 വർഷം മുമ്പ്
Add links to individual criteria
(Add {{db}})
(Add links to individual criteria)
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|General
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G1|G1]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-nonsense}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G2|G2]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-test}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G3|G3]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-vandalism}} {{tl|db-hoax}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G4|G4]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-repost}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G5|G5]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-banned}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G6|G6]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-maintenance}} {{tl|db-move}} {{tl|db-copypaste}} {{tl|db-xfd}} {{tl|db-disambig}} {{tl|db-deprecated}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G7|G7]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-author}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G8|G8]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-g8}} {{tl|db-talk}} {{tl|db-subpage}} {{tl|db-imagepage}} {{tl|db-redirnone}} {{tl|db-templatecat}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G10|G10]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-attack}} {{tl|db-blp}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G11|G11]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-spam}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:G12|G12]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-copyvio}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|Articles
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:A1|A1]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-nocontext}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:A2|A2]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-foreign}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:A3|A3]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-nocontent}} {{tl|db-empty}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:A5|A5]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-transwiki}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:A7|A7]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-a7}} {{tl|db-person}} {{tl|db-band}} {{tl|db-club}} {{tl|db-inc}} {{tl|db-web}} {{tl|db-animal}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:A9|A9]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-song}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:A10|A10]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-same}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|Redirects
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:R2|R2]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-rediruser}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:R3|R3]]
|style="font-size: 75%"| {{tl|db-redirtypo}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|Files
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F1|F1]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-f1}} {{tl|duplicate}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F2|F2]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-f2}} {{tl|db-fpcfail}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F3|F3]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-noncom}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F4|F4]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|di-no source}} {{tl|di-no license}} {{tl|di-no source no license}} {{tl|di-dw no source}} {{tl|di-dw no license}} {{tl|di-dw no source no license}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F5|F5]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|di-orphaned fair use}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F6|F6]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|di-no fair use rationale}} {{tl|di-missing article links}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F7|F7]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-f7}} {{tl|di-replaceable fair use}} {{tl|di-disputed fair use rationale}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F8|F8]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-f8}} {{tl|Now Commons}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F9|F9]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-filecopyvio}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F10|F10]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-badfiletype}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:F11|F11]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|di-no permission}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|Categories
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:C1|C1]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-catempty}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|User pages
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:U1|U1]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-userreq}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:U2|U2]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-nouser}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:U3|U3]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-gallery}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|Templates
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:T2|T2]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-policy}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:T3|T3]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-duplicatetemplate}}
|-
!colspan="2" style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|Portals
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:P1|P1]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-speedy delete if article}}
|-
!style="font-size: 75%; background:#cee0f2"|[[WP:P2|P2]]
|style="font-size: 75%"|{{tl|db-emptyportal}}
|-
0

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/2071015" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി