"യുദ്ധം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
5,365 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
== അവലംബം ==
<references/>
 
===ഗ്രന്ഥസൂചിക===
<div class="references-small">
* Angelo Codevilla and Paul Seabury, [http://www.toreadnext.com/9781574886108 ''War: Ends and Means''] (Potomac Books, Revised second edition by Angelo Codevilla, 2006) ISBN-X
* Angelo M. Codevilla, ''No Victory, No Peace'' (Rowman and Littlefield, 2005) ISBN
* Barzilai Gad, ''Wars, Internal Conflicts and Political Order: A Jewish Democracy in the Middle East'' (Albany: State University of New York Press, 1996).
* Clausewitz, Carl Von (1976), ''On War'' (Princeton and New Jersey: Princeton University Press)
* Fry, Douglas P., 2005, ''The Human Potential for Peace: An Anthropological Challenge to Assumptions about War and Violence'', Oxford University Press.
* Gat, Azar 2006 ''War in Human Civilization'', Oxford University Press.
* Gunnar Heinsohn, ''Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen'' ("Sons and Imperial Power: Terror and the Rise and Fall of Nations"), Orell Füssli (September 2003), ISBN, available online as [http://www.pdf4ebook-verlag.de/ShneundWeltmacht.html#Zweig4 free download] (in German)
* {{cite book|author=Fabio Maniscalco|title=World heritage and war: linee guida per interventi a salvaguardia dei beni culturali nelle aree a rischio bellico|url=http://books.google.com/books?id=lelEGQAACAAJ|accessdate=31 May 2012|year=2007|publisher=Massa|isbn=978-88-87835-89-2}}
* Keegan, John, (1994) "A History Of Warfare", (Pimlico)
* Kelly, Raymond C., 2000, ''Warless Societies and the Origin of War,'' University of Michigan Press.
* {{cite book|author=David Livingstone Smith|title=The Most Dangerous Animal: Human Nature and the Origins of War|url=http://books.google.com/books?id=FwBUuzr6QFAC|accessdate=31 May 2012|date=17 February 2009|publisher=Macmillan|isbn=978-0-312-53744-9}}
* {{Cite book |last= Kolko |first= Gabriel |authorlink= Gabriel Kolko |year= 1994 |title= Century of War: Politics, Conflicts, and Society since 1914 |location= New York,&nbsp;NY |publisher= [[The New Press]] |isbn= 978-1-565-84191-8 |ref= harv }}
* {{cite book|author1=Melvin Small|author2=Joel David Singer|title=Resort to arms: international and civil wars, 1816–1980|url=http://books.google.com/books?id=rvASAQAAMAAJ|accessdate=31 May 2012|date=1 April 1982|publisher=Sage Publications|isbn=978-0-8039-1776-7}}
* Otterbein, Keith, 2004, ''How War Began''.
* Turchin, P. 2005. ''War and [[Peace]] and War: Life Cycles of Imperial Nations''. New York, NY: Pi Press. ISBN
* Van Creveld, Martin ''The Art of War: War and Military Thought'' London: Cassell, Wellington House
* Fornari, Franco (1974). ''The Psychoanalysis of War.'' Tr. Alenka Pfeifer. Garden City, New York: Doubleday Anchor Press. ISBN . Reprinted (1975) Bloomington: Indiana University Press. ISBN
* Walzer, Michael (1977) ''[[Just and Unjust Wars]]'' (Basic Books)
* Keeley, Lawrence. ''War Before Civilization'', Oxford University Press, 1996.
* Zimmerman, L. ''The Crow Creek Site Massacre: A Preliminary Report'', US Army Corps of Engineers, Omaha District, 1981.
* Chagnon, N. ''The Yanomamo'', Holt, Rinehart & Winston,1983.
* Pauketat, Timothy. ''North American Archaeology'' 2005. Blackwell Publishing.
* Wade, Nicholas. ''Before the Dawn'', Penguin: New York 2006.
* Rafael Karsten, ''Blood revenge, war, and victory feasts among the Jibaro Indians of eastern Ecuador'' (1923).
* S. A. LeBlanc, ''Prehistoric Warfare in the American Southwest'', University of Utah Press (1999).
* Duane M. Capulla, ''War Wolf'', University of Pili (2008)
 
</div>
 
==പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ==
<!--Any links that have not been cited in the article, but related to the article subject area-->
<!--======================== {{No more links}} ============================
| PLEASE BE CAUTIOUS IN ADDING MORE LINKS TO THIS ARTICLE. Wikipedia |
| is not a collection of links nor should it be used for advertising. |
| |
| Excessive or inappropriate links WILL BE DELETED. |
| See [[Wikipedia:External links]] & [[Wikipedia:Spam]] for details. |
| |
| If there are already plentiful links, please propose additions or |
| replacements on this article's discussion page, or submit your link |
| to the relevant category at the Open Directory Project (dmoz.org) |
| and link back to that category using the {{dmoz}} template. |
======================= {{No more links}} =============================-->
{{Commons category|War}}
{{Commons category|Warfare}}
{{wikiquote}}
* [http://www.umich.edu/~cowproj/ Correlates of War Project]
* [http://plato.stanford.edu/entries/war/ Stanford Encyclopedia of Philosophy entry]
* [http://www.cedat.org Complex Emergency Database (CE-DAT)] – A database on the human impact of conflicts and other complex emergencies.
* [http://libluna.colorado.edu/wwi/index.asp World War I primary source collection]
* [http://www.icrc.org/eng/ihl International humanitarian law] – International Committee of the Red Cross website
* [http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_customary_humanitarian_law Customary international humanitarian law] International Committee of the Red Cross
* [http://www.icrc.org/ihl International humanitarian law database] – Treaties and States Parties
* [http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home Customary IHL Database]
* {{Wikivoyage-inline|War zone safety}}
 
[[വർഗ്ഗം:യുദ്ധം]]
27,423

തിരുത്തലുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1818956" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി