അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | താളുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം പ്രദർശിപ്പിക്കുക | വിക്കിഡേറ്റ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
25 സെപ്റ്റംബർ 2021 18:14 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(ഡേ.)
വിക്കിഡേറ്റ തിരുത്ത്
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
Temporarily watched page

25 സെപ്റ്റംബർ 2021

24 സെപ്റ്റംബർ 2021

21 സെപ്റ്റംബർ 2021

20 സെപ്റ്റംബർ 2021

  • മായ്ക്കൽ രേഖ 17:22 ജെ ബിന്ദുരാജ്‌ എന്ന താൾ TheWikiholic സംവാദം സംഭാവനകൾ മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(ശ്രദ്ധേയതയില്ല: ഉള്ളടക്കം: '{{മായ്ക്കുക}} പത്രപ്രവർത്തകൻ. നിരവധി വിവാദാത്മകമായ അന്വേഷണാത്മക രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയും ഹ്യൂമൻ ഇൻററൻറ് ഫീച്ചറുകളിലൂടേയും ശ്രദ്ധേയനായി. 1999 മുതൽ 2015 വരെ ഇന്ത്യാ ടുഡേയ...')
  • മായ്ക്കൽ രേഖ 17:21 ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ എന്ന താൾ TheWikiholic സംവാദം സംഭാവനകൾ മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(ശ്രദ്ധേയതയില്ല: ഉള്ളടക്കം: '{{മായ്ക്കുക}} മാധ്യമപ്രവർത്തകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ് ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ. മലയാള മാധ്യമ രംഗത്ത് 21 വർഷത്തിലധികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലഘുചിത്രം === ജനനം, വിദ്യ...')

19 സെപ്റ്റംബർ 2021