പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം വിവരണം
06:00, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2015 BharatBenz logo.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale logo <!-- REQUIRED --> |Article = BharatBenz |Use = Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.bharatbenz.com/downloads_logos <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |U...
11:35, 1 മാർച്ച് 2013 SEBI logo.svg.png (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = Securities and Exchange Board of India |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.sebi.gov.in/images/left_mumbai.gif <!-- ADDITIONAL INFORMATIO...
00:47, 26 ഒക്ടോബർ 2012 9th asiad.png (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale logo | Article = 1982 Asian Games | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = http://www.ocasia.org/ | History ...
14:21, 28 ജൂൺ 2012 Ivan Megharoopan.jpg (പ്രമാണം) 81 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = Ivan Megharoopan | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Ivan Megharoopan | Distributor = | Publisher ...
01:14, 27 ജൂൺ 2012 The Lion King poster.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = The Lion King | Use = Infobox | Name = The Lion King | Owner = Walt Disney Pictures | Source = http://www.impawards.com/ }} ==Licensing== {{Non-free poster}} [[Category:Walt Di...
11:16, 26 ജൂൺ 2012 Simhasanam.jpg (പ്രമാണം) 74 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Simhasanam (2012 film) | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Header / Other --> | Name = Simhasanam | Distributor = | Publisher = keralatv.in | Source = ht...
04:27, 26 ജൂൺ 2012 The Gold Rush.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. ===Rationale for use on Wikipedia in the article The Gold Rush=== {{Navbox |name = Filmr |title = Non-free film-related media rationale |above = '''Rationale for fair use in '''''The Gold Rush''''' |group1 = Descr...
14:29, 24 ജൂൺ 2012 Orange (2010 film).jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale poster| Media=film | Article = Orange (2010 Malayalam film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = | Distributor = | Publisher = | Type ...
14:43, 23 ജൂൺ 2012 SilentValley film.jpg (പ്രമാണം) 111 കെ.ബി. {{Non-free use rationale |Article = Silent Valley (film) |Description = This is the poster for Silent Valley film. The cover art copyright is believed to belong to the distributor of the film or the publisher of the film. |Source ...
11:08, 16 ജൂൺ 2012 Xmascandycane.jpg (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി. Animation by George Gordon. == Summary == Low-resolution screenshot from cartoon taken off DVD. Tom gives Jerry a candy cane in The Night Before Christmas (1941 film). =Rationale For Fair Use= 1. The screenshot is being used for informational pur...
10:21, 16 ജൂൺ 2012 FlyingSorceress3.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. Animation by Kenneth Muse. == Summary == Low-res screenshot from cartoon taken off DVD. Tom in a typical pose to show Tom Cat in Tom and Jerry. ==Rationale For Fair Use== 1. The screenshot is being used for informational purposes only, and it...
10:47, 4 ജൂൺ 2012 Asuravithu.jpg (പ്രമാണം) 60 കെ.ബി. {{Non-free use rationale |Article = Asuravithu |Description = This is the poster for Asuravithu film. The cover art copyright is believed to belong to the distributor of the film or the publisher of the film. |Source = Met...
09:13, 30 മേയ് 2012 Ente Sooryaputhrikku.jpg (പ്രമാണം) 14 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Ente Sooryaputhrikku |Description = Video CD Cover |Source = Scanned copy of VCD |Portion = Front cover of VCD |Low_resolution = |Purpose = Infob...
14:36, 19 മേയ് 2012 Chikni Chameli first look image.jpg (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Chikni Chameli |Description = Chikni Chameli first look |Source = http://indiablogspot.in/chikni-chameli-first-look-images-leaked/<br>http://www.rediff.com/movies/slide-sho...
11:01, 19 മേയ് 2012 Agneepath poster.jpg (പ്രമാണം) 52 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Agneepath (2012 film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Agneepath | Distributor = Dharma Productions | Publisher ...
16:34, 16 മേയ് 2012 Nokketha Dhoorathu Kannum Nattu.jpg (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale video cover | Article = Nokketha Dhoorathu Kannum Nattu | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = | Distributor = | Publisher = | Type ...
16:23, 16 മേയ് 2012 Vatsalyam.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Valtsalyam | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Vatsalyam | Distributor = | Publisher = | Type = ...
06:32, 4 മേയ് 2012 Krithyam.jpg (പ്രമാണം) 10 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale video cover | Article = Krithyam | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Krithyam | Distributor = | Publisher = | Type = | Websit...
08:17, 18 ഏപ്രിൽ 2012 Ina (film).jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = Ina (film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Ina | Distributor = | Publisher = | Type = | W...
07:50, 23 മാർച്ച് 2012 Doctor Zhivago-1st edition.jpg (പ്രമാണം) 39 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article=Doctor Zhivago |Description=First edition cover |Source=http://www.antiq.info/news/auction_news/9040.html |Portion=Cover |Low_resolution=Yes |Purpose=Promotional |Replaceability=No |other_information= }} ...
07:24, 17 ഫെബ്രുവരി 2012 Festo SmartBird.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article = SmartBird |Description = Promotional image of Festo's SmartBird. |Source = engadget.com |Portion = Small portion of image showing only the SmartBird. |Low_reso
09:04, 16 ഫെബ്രുവരി 2012 Siruthai Karthi.jpg (പ്രമാണം) 207 കെ.ബി. {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Siruthai | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = | Distributor = | Publisher = | Type = | Website = | Ow
09:46, 14 ഫെബ്രുവരി 2012 Cibil logo.PNG (പ്രമാണം) 13 കെ.ബി. == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = CIBIL |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.cibil.com/ <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Websit
15:31, 11 ഫെബ്രുവരി 2012 Karumadikkuttan.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Karumadikkuttan | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Karumadikkuttan | Distributor = | Publisher = | Type = | Web
15:17, 11 ഫെബ്രുവരി 2012 Oru Marubhoomikadha.jpg (പ്രമാണം) 44 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale poster |Media = film | Article = Arabeem Ottakom P. Madhavan Nayarum in Oru Marubhoomikkadha | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = [[Arabeem Ottakom P. Madhavan N
04:05, 10 ഫെബ്രുവരി 2012 Audiodahaam.JPG (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. {{Non-free media rationale | Article = Dhaam Dhoom | Description = Albumcover to the soundtrack, Dhaam Dhoom (2007). | Source = Indianmovies.com.sg | Portion = The image is only a small portion of the commercial p
03:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2012 Dhaam Dhoom.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale | Description = A poster of the movie Dhaam Dhoom. | Source = The image was created by me. | Article = Dhaam Dhoom | Portion = | Low_resolution = | Purpose = Serv
11:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2012 Sillunu Oru Kaadhal.png (പ്രമാണം) 157 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article=Sillunu Oru Kaadhal |Description=This is the promotional poster for the film Sillunu Oru Kaadhal featuring actors Surya and Bhoomika. Notice the film's working tit
04:23, 4 ഫെബ്രുവരി 2012 Prideundprejudice.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Pride and Prejudice (1940 film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = | Distributor = Metro-Goldwyn-Mayer | Publisher = | Ty
03:56, 28 ജനുവരി 2012 Maithili Sharan Gupt.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. ==Rationale for use on wikipedia in the article Maithili Sharan Gupt== {{Navbox |name = Filmr |title = Non-free biography-related media rationale |above = '''Rationale for fair use in''' '''''Maithili Sharan Gupt
01:20, 27 ജനുവരി 2012 Osthi Audio Release Poster.jpg (പ്രമാണം) 62 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Osthe |Description = This is the official poster of ''Osthe'' after the audio release |Source = http://www.mp3andvideos.com/osthi-tamil-movie-songs-mp3-free-download-play
15:03, 16 ജനുവരി 2012 Vettaikaran hq poster.jpg (പ്രമാണം) 111 കെ.ബി. ==Summary== {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Vettaikaaran (2009 film) | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = [[Vettaikaaran (
13:06, 16 ജനുവരി 2012 Wibukposter.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. {{non-free reduced|date=12 January 2012}} {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = The Woman in Black (2012 film) | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Na
16:04, 15 ജനുവരി 2012 Thepassionposterface-1-.jpg (പ്രമാണം) 45 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale poster| Media=film | Article = The Passion of the Christ | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = The Passion of the Christ | Distributor = '''Theatrical''':
13:25, 15 ജനുവരി 2012 Nanban film.jpg (പ്രമാണം) 97 കെ.ബി. {{Non-free reduce}} == Summary == {{Non-free use rationale poster | Media = ''film''''''Italic text''''''Italic text'''''Bold text''''''' | Article = Nanban (film) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name
01:39, 15 ജനുവരി 2012 Vedi poster.jpg (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Vedi | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Vedi | Distributor = Sun Pictures | Publisher = GK Film Corporation |
01:06, 15 ജനുവരി 2012 Ghajini-2005-poster.jpg (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Ghajini (2005 film) |Description = A DVD cover for the film |Source = http://blog.creativesaloon.com/tag/ghajini/ |Portion = Full |Low_resolution = Yes |Purpos
15:07, 14 ജനുവരി 2012 Mayakkam Enna Promo.JPG (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. == Summary == Promotional film poster for ''Mayakkam Enna'' == Licensing == {{Non-free poster}} === Fair use in Mayakkam Enna === Though this image is subject to copyright, its use is covered by the U.S. fair use laws because: # It illustrates an
13:54, 14 ജനുവരി 2012 Tezz.jpg (പ്രമാണം) 142 കെ.ബി. {{Film poster fur |Article = Tezz |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = Tezz.jpg |Distributor = en.wikipedia |Publisher = http://en.wikip