പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
09:26, 28 നവംബർ 2015 Whiskered tern kuzhupilly2.jpg (പ്രമാണം) 345 കെ.ബി. Arshad.ka5 {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = 21-11-15 |രചയിതാവ് = arshad |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ =...
09:24, 28 നവംബർ 2015 Whiskered tern kuzhupilly1.jpg (പ്രമാണം) 238 കെ.ബി. Arshad.ka5 {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = arshad ameen (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി =21-11-15 |രചയിതാവ് = arshad |മറ്റു_പതിപ്പ...
08:58, 28 നവംബർ 2015 Whiskered tern കരി ആള .jpg (പ്രമാണം) 525 കെ.ബി. Arshad.ka5 {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = കരി ആള കുഴുപ്പിളിയിൽ നിന്ന് |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = 25-11-15 |രച...
08:26, 26 നവംബർ 2015 Athippatta usthad.jpg (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി. Ch muhammed jafar {{വിവരങ്ങൾ|വിവരണം=|ഉറവിടം=|തിയ്യതി=|സ്ഥലം=|രചയിതാവ്=|അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}}}}
04:00, 24 നവംബർ 2015 Vasantha Geethangal.jpg (പ്രമാണം) 62 കെ.ബി. Harshanh {{Album cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Artist = |Label = |Graphic Label = |Item...
06:32, 21 നവംബർ 2015 Sid-the-science-kid-logo.jpg (പ്രമാണം) 86 കെ.ബി. Harshanh {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
15:36, 18 നവംബർ 2015 Tyto alba .JPG (പ്രമാണം) 3.71 എം.ബി. Satheesan.vn {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = barn owl(Tyto alba) at Thrissur,India |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി =18-11-2015 |രചയിതാവ് = ~~~~ |മറ...
15:06, 15 നവംബർ 2015 Prabudhakeralam.jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = പ്രബുദ്ധ കേരളം (മാസിക) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = പ്രബു...
18:57, 13 നവംബർ 2015 Arambram1.jpg (പ്രമാണം) 108 കെ.ബി. Jadan.r.jaleel {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം=arambram |ഉറവിടം= |തിയ്യതി=31-07-2015 |സ്ഥലം=arambram |രചയിതാവ്=PRALEEB |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല...
21:35, 10 നവംബർ 2015 Kunjiramyanam movie poster.jpg (പ്രമാണം) 134 കെ.ബി. Jacob.jose ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for ''കുഞ്ഞിരാമായണം'' |Source = https://www.facebook.com/kunjiramayanam |Date = https://www.facebook.com/kunjiramayanam/photos/pb.750193581768779.-22075200...
08:32, 10 നവംബർ 2015 Logo kasari varika.gif (പ്രമാണം) 272 കെ.ബി. Bichumannar {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
07:57, 10 നവംബർ 2015 Kesari first issue.jpeg (പ്രമാണം) 227 കെ.ബി. Bichumannar {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
04:47, 10 നവംബർ 2015 Instrument mof surrender.jpg (പ്രമാണം) 56 കെ.ബി. Bichumannar {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
04:38, 10 നവംബർ 2015 Last portugeese general.jpg (പ്രമാണം) 38 കെ.ബി. Bichumannar {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
15:06, 6 നവംബർ 2015 അഭിനവഗുപ്തൻ.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Manuspanicker ==ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി== {{Non living rationale/fur | Article =അഭിനവഗുപ്തൻ | Website =http://www.azquotes.com/author/25379-Abhinavagupta <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = |...
01:43, 5 നവംബർ 2015 Sukumar Sen.jpg (പ്രമാണം) 255 കെ.ബി. Jacob.jose {{Non-free use rationale | Description = സുകുമാർ സെൻ - ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ | Source = http://eci.nic.in/eci_main/Audio_VideoClips/pre...
15:49, 3 നവംബർ 2015 Katsuko Saruhashi.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Manojk {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
15:06, 3 നവംബർ 2015 INS Kochi Crest.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. AswiniKP {{Logo fur |Article = ഐ.എൻ.എസ്. കൊച്ചി |Use = Other <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <...
17:21, 31 ഒക്ടോബർ 2015 Ithinumappuram.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Sreejithk2000 {{Film poster fur |Article = ഇതിനുമപ്പുറം |Use = Infobox |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Comme...
11:06, 31 ഒക്ടോബർ 2015 DD.jpg (പ്രമാണം) 2.04 എം.ബി. Sainudeenkadayan {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
09:49, 29 ഒക്ടോബർ 2015 Ccl-logo.png (പ്രമാണം) 92 കെ.ബി. Jadan.r.jaleel {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
11:21, 28 ഒക്ടോബർ 2015 AC Milan.svg (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. Deepak {{Deleted on Commons|1=File:AC Milan.svg|2=no|date=2011-12-05 |reason=it isn't clear it is ineligible for copyright}} == Summary == {{Non-free use rationale logo|Article=എ.സി. മിലാൻ|Use=Infobox|Low_resolution ={{SVG-Res}}}} == Licensi...
16:29, 27 ഒക്ടോബർ 2015 Rafi kbfc.jpg (പ്രമാണം) 121 കെ.ബി. Jadan.r.jaleel {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}} }}
10:43, 24 ഒക്ടോബർ 2015 Mad Max 4 - 2015 Movies.jpg (പ്രമാണം) 155 കെ.ബി. Bichumannar {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
15:20, 22 ഒക്ടോബർ 2015 ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാം ഒരു ദിനം.jpg (പ്രമാണം) 2.42 എം.ബി. ഷിമല {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
10:37, 22 ഒക്ടോബർ 2015 Jamna-Pyari-Poster.jpg (പ്രമാണം) 42 കെ.ബി. Rojypala  
08:24, 22 ഒക്ടോബർ 2015 Sant Jarnail Singh Bhindranwale.jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Deepak {{Non-free use rationale | Description = Sant Jarnail Singh Bhindranwale | Source = i have seen this photo in many homes but on the internet it is here. http://www.shaheedkhalsa.com/sakheera.html | Article = Jarnail Singh Bh...
19:21, 21 ഒക്ടോബർ 2015 Amar Akbar Anthony (2015) film poster.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. Ananth sk {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
17:10, 20 ഒക്ടോബർ 2015 Pathemari film poster.jpg (പ്രമാണം) 69 കെ.ബി. Ananth sk {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
03:06, 20 ഒക്ടോബർ 2015 ജോയ് കുളനട.png (പ്രമാണം) 40 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ജോയി കുളനട |വിവരണം= ജോയി കുളനട |ഉറവിടം= http://www.deshabhimani.com/news-kerala-all-latest_news-510236.html |ഖണ...
02:09, 15 ഒക്ടോബർ 2015 A Brief History of Seven Killings, Cover.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Fotokannan ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is the cover of the novel 'A Brief History of Seven Killings'. |Source = Downloaded from the Good Reads page of the novel. |Author = Meredith Pahoulis and Riverhead Books |Article = A Brief Hi...
18:41, 14 ഒക്ടോബർ 2015 Mousedetectposter.jpg (പ്രമാണം) 39 കെ.ബി. Kkjj == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = The Great Mouse Detective | Use = Infobox | Name = The Great Mouse Detective | Distributor = Buena Vista Distribution | Publisher...
18:00, 14 ഒക്ടോബർ 2015 Lady-and-tramp-1955-poster.jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Kkjj == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Lady and the Tramp | Use = Infobox | Name = Lady and the Tramp | Distributor = Buena Vista Distribution | Publisher = Disney | T...
22:55, 13 ഒക്ടോബർ 2015 എൻ. രമണി.png (പ്രമാണം) 193 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എൻ. രമണി |വിവരണം= വിഖ്യാത പുല്ലാങ്കുഴൽ വാദകൻ എൻ. രമണി |ഉറവിടം= http://metrovaart...
20:19, 13 ഒക്ടോബർ 2015 Sitara-i-imtiaz (Star of Excellence).jpg (പ്രമാണം) 35 കെ.ബി. Jacob.jose == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=Sitara-e-Imtiaz |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=.jpg from Pakistan Army Highest Military Award <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVE...
17:34, 12 ഒക്ടോബർ 2015 POScrest.jpg (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. Jacob.jose == Summary == {{Non-free use rationale logo| Article = Port of Spain | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = Port of Spain | Owner = [[...
09:08, 11 ഒക്ടോബർ 2015 Kanal movie.jpg (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി. Arunmohanpavi  
06:12, 11 ഒക്ടോബർ 2015 കുഞ്ഞൻ വെളുമ്പൻ.jpeg (പ്രമാണം) 59 കെ.ബി. Sunil sivadas {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= |മറ്റു പതിപ്പുകൾ= }}
22:21, 9 ഒക്ടോബർ 2015 Lagaan.jpg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Jacob.jose == Summary == {{Non-free use rationale |Article=ലഗാൻ |Description=Movie poster |Source=http://www.impawards.com/2001/lagaan_ver3.html |Portion=Full |Low_resolution=Yes |Purpose=To illustrate the movie poster. |Replaceability=No |other_informat...
11:32, 8 ഒക്ടോബർ 2015 Aneesh,anu.hamsa.sainudeen BB.jpg (പ്രമാണം) 527 കെ.ബി. Sainudeenkadayan {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
04:45, 8 ഒക്ടോബർ 2015 Jean Metzinger, 1924, Portrait de Léonce Rosenberg, pencil on paper, 50 x 36.5 cm, Musée national d'Art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris..jpg (പ്രമാണം) 262 കെ.ബി. Jacob.jose {{Non-free use rationale | Article = Léonce Rosenberg | Description = Jean Metzinger, 1924, ''Portrait de Léonce Rosenberg'', pencil on paper, 50 x 36.5 cm, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. Note:...
02:44, 6 ഒക്ടോബർ 2015 Cobrapost Logo.png (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. Jacob.jose ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Cobrapost Official Logo |Source = http://www.cobrapost.com/ |Article = കോബ്ര പോസ്റ്റ് |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the ar...
17:45, 5 ഒക്ടോബർ 2015 Milana450.gif (പ്രമാണം) 57 കെ.ബി. Jacob.jose {{Non-free use rationale poster| Media=film | Article = മിലന | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Milana | Distributor = | Publisher = | Type = | Website...
12:00, 5 ഒക്ടോബർ 2015 Ormayundo ee mugham.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Rojypala  
11:54, 5 ഒക്ടോബർ 2015 Albert Gleizes, 1920, Femme au gant noir (Woman with Black Glove), oil on canvas, 126 x 100 cm. Private collection.jpg (പ്രമാണം) 67 കെ.ബി. Rojypala  
08:30, 5 ഒക്ടോബർ 2015 Kerala Blasters FC Logo.png (പ്രമാണം) 44 കെ.ബി. Deepak ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Official Logo Of Kerala Blasters FC |Source = Kerala Blasters FC facebook page |Article = Kerala Blasters FC |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the artic...
05:31, 5 ഒക്ടോബർ 2015 Aadu (film).jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Abin jv {{Film poster fur |Article = ആട് (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher...
10:26, 4 ഒക്ടോബർ 2015 Thejasnews.JPG (പ്രമാണം) 2.16 എം.ബി. Shabeeb1 പുതിയ ലേ ഔട്ട്‌ പതിപ്പ് ഫ്രണ്ട് പേജ്
01:27, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015 കെ. ദിലീപ് കുമാർ.jpg (പ്രമാണം) 1.03 എം.ബി. Kkrishnandilip {{വിവരങ്ങൾ കെ. ദിലീപ് കുമാർ |വിവരണം = കെ. ദിലീപ് കുമാറിൻറെ ചിത്രം. |ഉറവിടം = I (kkrishnandilip) created this work entirely by mysel...
12:00, 29 സെപ്റ്റംബർ 2015 Qantas Airways Limited logo.svg (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി. Deepak == Summary == {{Non-free use rationale logo| Article = Qantas | Use = Org <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = Qantas Airways Limited | Website = http://www.qantas.com.au/flash/...
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്