പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

Jump to navigation Jump to search

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
17:13, 3 മാർച്ച് 2021 N. Vasudevan Pillai.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=കല്ലറ വാസുദേവൻ പിള്ള |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു കല്ലറ വാസുദേവൻ പിള്ള. |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org/codes/members/m727.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
03:29, 3 മാർച്ച് 2021 Princess Jasmine disney.png (പ്രമാണം) 73 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പ്രിൻസസ് ജാസ്മിൻ |വിവരണം=Princess Jasmine from Aladdin |ഉറവിടം=http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20120627061520/disneykilalaprincess/images/4/42/Princess_Jasmine.png |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=അതെ |ലക്ഷ്യം= To visually identify one of the Disney Princesses, Jasmine |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= The image contributes significantly to the article as it visually identifies one of the main character of Disney's Aladdin. The...
14:39, 2 മാർച്ച് 2021 Lubomyra Album 1977.jpg (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Album cover fur |Article = ലുബോമിറ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Artist = |Label = |Graphic Label = |Item = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = Luba's second album. Low quality scan |Source = Personal LP scan |Portio...
08:03, 2 മാർച്ച് 2021 Neelakanta Sivan.png (പ്രമാണം) 48 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= നീലകണ്ഠ ശിവൻ |വിവരണം= നീലകണ്ഠ ശിവൻ |ഉറവിടം= https://www.swathithirunal.in/composeres/neelakanta.htm |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
18:46, 24 ഫെബ്രുവരി 2021 Virsky5.jpg (പ്രമാണം) 43 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=പി. വിർസ്‌കി ഉക്രേനിയൻ നാഷണൽ ഫോക്ക് ഡാൻസ് എൻസെംബിൾ |വിവരണം=P. Virsky Ukrainian National Folk Dance Ensemble - In performance |ഉറവിടം= www.virsky.com |ഖണ്ഡിക=ലേഖനം |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=അതെ |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
05:43, 24 ഫെബ്രുവരി 2021 National Leprechaun Museum logo.jpg (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Logo fur |Article = നാഷണൽ ലെപ്രേചൗൺ മ്യൂസിയം |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = This is the logo for National Leprechaun Museum. |Source = http://www.leprechaunmuseum.ie/ |Portion = |Low_resolution = അതെ |Purpose...
20:07, 23 ഫെബ്രുവരി 2021 B. Raghavan.jpg (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=ബി. രാഘവൻ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു സി.പി.ഐ.എം. പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു ബി. രാഘവൻ. |ഉറവിടം=https://www.manoramaonline.com/news/latest-news/2021/02/23/former-mla-b-raghavan-passes-away.html |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
10:15, 23 ഫെബ്രുവരി 2021 Bríd Mahon.png (പ്രമാണം) 86 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബ്രിഡ് മഹോൺ |വിവരണം= Bríd Mahon, Irish writer and folklorist |ഉറവിടം= Immediate source: School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics; University College Dublin |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=yes |ലക്ഷ്യം=for visual identification of the person in question, at the top of his/her biographical article |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= The subject of the photograph has been deceased since: 20 February 2008 }}
15:29, 21 ഫെബ്രുവരി 2021 AtalantaBC.svg (പ്രമാണം) 154 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = അറ്റലാന്റ ബി.സി. |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=32249799 |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Mu...
04:28, 21 ഫെബ്രുവരി 2021 Parasyakkaran-theruvu.jpg (പ്രമാണം) 62 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = പരസ്യക്കാരൻ തെരുവ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = പരസ്യക്കാരൻ തെരുവ് |Author = അമൽ |Publisher = Poorna Publications |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://keralabookstore.com...
09:35, 20 ഫെബ്രുവരി 2021 ചങ്കൊണ്ടോ പറക്കൊണ്ടോ.jpg (പ്രമാണം) 102 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ചങ്കൊണ്ടോ പറക്കൊണ്ടോ |Author = ഡി. അനിൽകുമാർ |Publisher = ചിന്ത |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.chinthapublishers.com/ml/books/...
09:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2021 ചോംസ്‌കിയൻ വാക്യഘടനാപഠനം.jpg (പ്രമാണം) 73 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ചോംസ്‌കിയൻ വാക്യഘടനാപഠനം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ചോംസ്‌കിയൻ വാക്യഘടനാപഠനം |Author = പ്രൊഫ.പി. മാധവൻ |Publisher = മലയാളം സർവകലാശാല |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = http...
09:12, 20 ഫെബ്രുവരി 2021 Sreemad Bhagavat Geetha .png (പ്രമാണം) 255 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത മഹാവ്യാഖ്യാനം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത മഹാവ്യാഖ്യാനം |Author = സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി |Publisher = കൈരളി ബുക്സ് |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source...
09:10, 20 ഫെബ്രുവരി 2021 Eeswaran Mathram Sakshi .jpg (പ്രമാണം) 84 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ഈശ്വരൻ മാത്രം സാക്ഷി |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ഈശ്വരൻ മാത്രം സാക്ഷി |Author = സത്യൻ അന്തിക്കാട് |Publisher = Green Books |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
08:53, 20 ഫെബ്രുവരി 2021 ORDINARY.png (പ്രമാണം) 84 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ഓർഡിനറി |Use = Infobox |Title = ഓർഡിനറി |Author = ബോബി ജോസ് കട്ടിക്കാട് |Publisher = മാതൃഭൂമി |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.amazon.in/ORDINARY-%E0%B4%93%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A1%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B4%B1%E0%B4%BF-BOBY-JO...
08:46, 20 ഫെബ്രുവരി 2021 ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ചരിത്രം.png (പ്രമാണം) 146 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ചരിത്രം |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ചരിത്രം |Author = ഡോ. ആർ.വി.ജി. മേനോൻ |Publisher = കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.pu...
08:36, 20 ഫെബ്രുവരി 2021 ഹിസാഗ.png (പ്രമാണം) 110 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ഹിസാഗ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ഹിസാഗ |Author = കെ ആർ വിശ്വനാഥൻ |Publisher = Poorna Publications |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://keralabookstore.com/book/hisaga/9...
10:48, 19 ഫെബ്രുവരി 2021 ഗോതമബുദ്ധന്റെ പരിനിർവാണം.png (പ്രമാണം) 131 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ഗോതമബുദ്ധന്റെ പരിനിർവാണം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ഗോതമബുദ്ധന്റെ പരിനിർവാണം |Author = കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ |Publisher = |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.manoramao...
09:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2021 നഷ്ടമാകുന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്നഭൂമി.png (പ്രമാണം) 249 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = നഷ്ടമാകുന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്നഭൂമി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = നഷ്ടമാകുന്ന നമ്മുടെ സ്വപ്നഭൂമി |Author = ജി. മധുസൂദനൻ |Publisher = കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source...
08:00, 19 ഫെബ്രുവരി 2021 ജാലകങ്ങൾ- ഒരു ചരിത്രാന്വേഷിയുടെ വഴികൾ, കാഴ്ചകൾ.png (പ്രമാണം) 72 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ജാലകങ്ങൾ: ഒരു ചരിത്രാന്വേഷിയുടെ വഴികൾ, കാഴ്ചകൾ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ജാലകങ്ങൾ: ഒരു ചരിത്രാന്വേഷിയുടെ വഴികൾ, കാഴ്ചകൾ |Author = എം.ജി.എസ്. നാരായണൻ |Publisher = കറന്റ് തൃശൂർ |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Descri...
05:44, 19 ഫെബ്രുവരി 2021 പാന്ഥരും വഴിയമ്പലങ്ങളും.png (പ്രമാണം) 461 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = പാന്ഥരും വഴിയമ്പലങ്ങളും |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = പാന്ഥരും വഴിയമ്പലങ്ങളും |Author = എം.കെ. അനിൽ |Publisher = പ്രോഗ്രെസ്സ് പബ്ലിക്കേഷൻ |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = http...
20:14, 17 ഫെബ്രുവരി 2021 രാമച്ചി.png (പ്രമാണം) 484 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = രാമച്ചി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = രാമച്ചി |Author = വിനോയ് തോമസ് |Publisher = ഡിസി |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://dcbookstore.com/books/ramachi |Portion...
20:13, 17 ഫെബ്രുവരി 2021 Boumachapam.jpg (പ്രമാണം) 118 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = ഭൗമചാപം- ഇന്ത്യൻ ഭൂപടനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിസ്മയ ചരിത്രം |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ഭൗമചാപം- ഇന്ത്യൻ ഭൂപടനിർമ്മാണത്തിന്റെ വിസ്മയ ചരിത്രം |Author = സി.എസ്. മീനാക്ഷി |Publisher = ഡി.സി |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS -->...
20:11, 17 ഫെബ്രുവരി 2021 Visudhapapangalude India .png (പ്രമാണം) 164 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = വിശുദ്ധ പാപങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ |Author = അരുൺ എഴുത്തച്ഛൻ |Publisher = ഡിസി |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://ebooks.d...
10:47, 17 ഫെബ്രുവരി 2021 അരങ്ങിലെ മത്സ്യഗന്ധികൾ.png (പ്രമാണം) 177 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = അരങ്ങിലെ മത്സ്യഗന്ധികൾ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = അരങ്ങിലെ മത്സ്യഗന്ധികൾ |Author = സജിത മഠത്തിൽ |Publisher = ഗ്രീോന ബുക്സ് |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = https://www.pust...
14:32, 16 ഫെബ്രുവരി 2021 കൊതിയൻ.png (പ്രമാണം) 115 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = കൊതിയൻ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = കൊതിയൻ |Author = എം.ആർ. രേണുകുമാർ |Publisher = ഡിസി |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = https://keralabookstore.co...
14:09, 16 ഫെബ്രുവരി 2021 രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു താരാട്ട്.png (പ്രമാണം) 105 കെ.ബി. Fotokannan {{Book cover fur |Article = രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു താരാട്ട് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒരു താരാട്ട് |Author = പി. രാമൻ |Publisher = മാതൃഭൂമി |Cover_artist = |Website = |Owner = |Commentary = |Year = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source...
14:09, 15 ഫെബ്രുവരി 2021 Brighton & Hove Albion logo.svg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ബ്രൈറ്റൺ & ഹോവ് അൽബിയോൺ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=32670331 |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpos...
18:37, 14 ഫെബ്രുവരി 2021 Poongani died 2018.png (പ്രമാണം) 96 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= പൂങ്കനി |വിവരണം= Poongani (Tamil: பூங்கனி, also known as Poongani Ammal, Poongani Amma) (born 1934, Saravanan Theri – died 2 November 2018, Kottaram, Tamil Nadu) was an Indian performer of Villu Paatu, a musical story-telling tradition in southern Tamil Nadu and Kerala |ഉറവിടം= Immediate source: https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/041118/kanyakumari-oldest-villupattu-performer-poongani-passes-away-at-84.html |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ...
18:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2021 Navneet Aditya Waiba-Ama Lai Shraddhanjali-Album Cover.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Album cover fur |Article = അമാ ലായി ശ്രദ്ധാഞ്ജലി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Artist = |Label = |Graphic Label = |Item = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = This is the Cover for the CD Album Ama Lai Shraddhanjali by the artist Na...
03:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2021 Vazhakunnathu.jpg (പ്രമാണം) 79 കെ.ബി. Fotokannan {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= വാഴക്കുന്നം നമ്പൂതിരി |വിവരണം= വാഴക്കുന്നം നമ്പൂതിരി |ഉറവിടം= https://www.mathrubhumi.com/books/interview/magician-kuttiadi-venu-interview-vazhakunnam-namboothiri-1.5421761 |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= yes |ലക്ഷ്യം= Infobox |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} {{Non-free fair use in|വാഴക്കുന്നം നമ്പൂതിരി}}
06:08, 7 ഫെബ്രുവരി 2021 Affinity Designer logo new.png (പ്രമാണം) 53 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = അഫിനിറ്റി ഡിസൈനർ |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> |Repl...
06:05, 7 ഫെബ്രുവരി 2021 Affinity Designer.png (പ്രമാണം) 40 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = അഫിനിറ്റി ഡിസൈനർ |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Org / Brand / Product --> |Repl...
15:06, 6 ഫെബ്രുവരി 2021 Daroji Eramma photo.jpg (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ദരോജി ഇറമ്മ |വിവരണം=This is the photograph of Daroji Eramma. |ഉറവിടം= Original publication: https://vijaykarnataka.indiatimes.com/photo/40130816/nadoza-daroji-eramma.jpg |ഖണ്ഡിക=വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=അതെ |ലക്ഷ്യം= It is used for information purposes only |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= The subject of the photograph has been deceased since: 2014 }}
08:58, 6 ഫെബ്രുവരി 2021 Olga Edwardes in Scrooge 1951.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഓൾഗ എഡ്വേർഡ്സ് |വിവരണം= Olga Edwardes as the unnamed wife of Ebenezer Scrooge's nephew Fred. |ഉറവിടം= The film Scrooge |ഖണ്ഡിക=വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= It is used for information purposes only |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} വർഗ്ഗം:Screenshots of films
18:08, 4 ഫെബ്രുവരി 2021 This is the image of singer Bishnu Majhi.jpeg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബിഷ്ണു മജ്ഹി |വിവരണം= This is the Image of Bishnu Majhi |ഉറവിടം= This photo was shot during the interview in the concert |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=അതെ |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} വർഗ്ഗം:Self-published work
04:15, 3 ഫെബ്രുവരി 2021 Ferran Corominas.jpg (പ്രമാണം) 64 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഫെറൻ കോറോമിനാസ് |വിവരണം= Image of footballer Ferran Corominas |ഉറവിടം= Clicked a photo with the player Previously published: Facebook |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=അതെ |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} വർഗ്ഗം:Self-published work
04:01, 3 ഫെബ്രുവരി 2021 Taras Bulba - 1962 - Poster.png (പ്രമാണം) 203 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Film poster fur |Article = ടാരാസ് ബൾബ (1962-ലെ ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = Promotional Film Poster |Source = Derived from a digital capture (photo/scan) of the Film Poster/ VH...
01:38, 3 ഫെബ്രുവരി 2021 Kalki October 29 1950.jpg (പ്രമാണം) 82 കെ.ബി. ഹരിത് കല്കി എന്ന പ്രതിവാര ആനുകാലികത്തിന്റെ {{date|1950-10-29|mdy}} -ലെ പതിപ്പിന്റെ പുറം ചട്ട. പ്രസ്തുത ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുങ്ങിയ ''പൊന്നിയിൻ ശെൽവൻ'' എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രകാരൻ മണ്യം സൃഷ്ടിച്ച മുഖചിത്രം.
21:22, 2 ഫെബ്രുവരി 2021 K.C. Vamadevan.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=കെ.സി. വാമദേവൻ |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു ആർ.എസ്.പി. പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു കെ.സി. വാമദേവൻ. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m717.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
13:44, 2 ഫെബ്രുവരി 2021 Agnisakshi 1976.jpg (പ്രമാണം) 10 കെ.ബി. ഹരിത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ''അഗ്നിസാക്ഷി'' നോവലിന്റെ പുറം ചട്ട.
18:46, 1 ഫെബ്രുവരി 2021 P. Unnikrishna Pillai.jpg (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള. |ഉറവിടം= http://niyamasabha.org/codes/members/m714.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
21:05, 31 ജനുവരി 2021 M.M. Thomas.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Kiran Gopi == ചുരുക്കം == {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= എം.എം. തോമസ് (നിയമസഭാംഗം) |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു എം.എം. തോമസ്. |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org/codes/members/m701.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
15:05, 31 ജനുവരി 2021 സീതാവേണി.png (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = സീതാവേണി നക്ഷത്രരാശി |ഉറവിടം = സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }} വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വർഗ്ഗം:നക്ഷത്രരാശികൾ
14:27, 31 ജനുവരി 2021 The Nutcracker and the Four Realms.png (പ്രമാണം) 157 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{Film poster fur |Article = ദി നട്ട്ക്രാക്കർ ആൻഡ് ദി ഫോർ റലംസ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = This is a poster for The Nutcracker and the Four Realms. The poster art copyright is believed to belong to...
14:11, 31 ജനുവരി 2021 The Queen's Gambit.jpg (പ്രമാണം) 121 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ദ ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് (മിനിപരമ്പര) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner = By Source, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=65967744 |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion...
13:35, 31 ജനുവരി 2021 Sky map2021February.svg (പ്രമാണം) 134 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2021 ഫെബ്രുവരി 15ന് രാത്രി 8 മണിക്ക് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം = സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയ കെസ്റ്റാർസ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ചത് |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }} വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വർഗ്ഗം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം വിക്കിപദ്ധതി വർഗ്ഗം:നക്ഷത്രരാശികൾ വർഗ്ഗം:നക്ഷത്രമാപ്പ്
11:57, 31 ജനുവരി 2021 Adobe Photoshop 2020.png (പ്രമാണം) 50 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = By Source (WP:NFCC#4), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=63394298 |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Source = |Portion = |Low_resolution = |Purpose...
21:47, 30 ജനുവരി 2021 K.A. Sivarama Bharathy.jpg (പ്രമാണം) 27 കെ.ബി. Kiran Gopi {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം=കെ.എ. ശിവരാമ ഭാരതി |വിവരണം= കേരളത്തിലെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകനും മുൻ നിയമസഭാഗവുമായിരുന്നു കെ.എ. ശിവരാമ ഭാരതി |ഉറവിടം= http://www.niyamasabha.org/codes/members/m640.htm |ഖണ്ഡിക= വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= അതെ |ലക്ഷ്യം= വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= ഇല്ല, വ്യക്തി മരണമടഞ്ഞതിനാലും, പകർപ്പുസ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിലും |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }}
18:08, 30 ജനുവരി 2021 450px-Bust of Luís de Menezes Bragança.jpg (പ്രമാണം) 80 കെ.ബി. Meenakshi nandhini {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ലൂയിസ് ഡി മെനെസെസ് ബ്രഗാൻസ |വിവരണം= This bust of Luís de Menezes Bragança is located in the Municipal Garden of Margao, Goa. |ഉറവിടം= Photograph taken at Margao's Municipal Garden on 25 March, 2016. |ഖണ്ഡിക=വിവരപ്പെട്ടി |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ=അതെ |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്= |മറ്റു വിവരങ്ങൾ= }} വർഗ്ഗം:Self-published work
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്