പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
16:01, 17 സെപ്റ്റംബർ 2017 Anitha.jpeg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Sanalts {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}} }}
08:30, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017 Malavika Wales.jpg (പ്രമാണം) 6 കെ.ബി. Pokiridebba468 {{Book cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author = |Publisher = |Cover_artist = |We...
21:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017 BEM HSS, PALAKKAD.jpg (പ്രമാണം) 571 കെ.ബി. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലക്കാട് |വിവരണം= ബി.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലക്ക...
18:11, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017 Avalku Maranamilla.jpg (പ്രമാണം) 29 കെ.ബി. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് {{Film poster fur |Article = അവൾക്കു മരണമില്ല |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher...
02:30, 8 സെപ്റ്റംബർ 2017 Namboothiri Vidyalayam.jpg (പ്രമാണം) 353 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= നമ്പൂതിരി വിദ്യാലയം |വിവരണം= നമ്പൂതിരി വിദ്യാലയം സ്കൂളിന്റെ ചിത്...
12:59, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017 S.R.V Music School Teaching.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= |വിവരണം= |ഉറവിടം= |ഖണ്ഡിക= |കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ= |ലക്ഷ്യം= |പകരം ഉപ...
15:44, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017 Nagavally R. S. Kurup.jpg (പ്രമാണം) 179 കെ.ബി. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബോയ് |വിവരണം= ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബോയ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭ...
15:00, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017 Sathish Kalathil-Director of Jalachhayam.jpg (പ്രമാണം) 552 കെ.ബി. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= സതീഷ് കളത്തിൽ |വിവരണം= ഇത് സതീഷ് കളത്തിൽ എന്ന സംവിധായകന്റെ ചിത്രമ...
13:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017 Still From Newspapper Boy by P.Ramadas.jpg (പ്രമാണം) 46 കെ.ബി. മേൽവിലാസം ശരിയാണ് {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബോയ് |വിവരണം= ഇത് 1955ലെ 'ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബോയ്' എന്ന സിനി...
08:36, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Sky map-2017 sept.png (പ്രമാണം) 325 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2017 സെപ്റ്റംബർ 15ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശം. |ഉ...
02:01, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Veena Vaadanam censorship certificate.gif (പ്രമാണം) 752 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ |വിവരണം= ഇത് ഒരു വീഡിയോ ചിത്രത്തിൻറെ സെൻസർ സ...
11:17, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Kdn copy2 zpskkqpwr23.jpeg~original.jpeg (പ്രമാണം) 150 കെ.ബി. Shagil Kannur {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഭൂപടം |ഉറവിടം= http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=905946&page=667 |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയി...
06:04, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Southern grey shrike by irvin DSCN2699.JPG (പ്രമാണം) 3.03 എം.ബി. Irvin calicut {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = southern grey shrike from Kuwait august 2017 |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ...
16:43, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017 FB IMG Marykulam.jpg (പ്രമാണം) 121 കെ.ബി. Devasiajk {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = മേരികുളം എന്ന പേജിലേക്ക് അപ്ലോഡ് |ഉറവിടം = I (FB) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = 26-07...
16:25, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Marykulam.jpg (പ്രമാണം) 121 കെ.ബി. Devasiajk {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = fb |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = 26~08~2017~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുക...
12:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Jon Snow Kit.jpeg (പ്രമാണം) 215 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
17:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017 ഡാലിയ2017.JPG (പ്രമാണം) 4.18 എം.ബി. ShajiA {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = ഡാലിയ |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പ...
03:45, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Rahul Ravi.jpg (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. Pokiridebba468 {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
18:57, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Jayikkanay.jpg (പ്രമാണം) 102 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
18:55, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Aakramanam.jpg (പ്രമാണം) 86 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
09:05, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Quran-lalithasaram.jpeg (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. Zuhairali {{Book cover fur |Article = ഖുർആൻ ലളിതസാരം |Use =Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = ഖുർആൻ ലളിതസാരം |Author = ശൈഖ് മുഹമ...
09:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2017 Chandrakantham.jpg (പ്രമാണം) 91 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
20:01, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2017 TEN-1.png (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Arunmohanpavi  
18:27, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017 തെലങ്കാന ഭൂപടം.png (പ്രമാണം) 879 കെ.ബി. Arjuncm3 {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
13:05, 30 ജൂലൈ 2017 Sindoorasandhya.jpg (പ്രമാണം) 190 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
12:20, 30 ജൂലൈ 2017 Oonjaal film.jpg (പ്രമാണം) 16 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
13:07, 29 ജൂലൈ 2017 Anthardaham.jpg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
06:37, 27 ജൂലൈ 2017 Anandam parama.jpg (പ്രമാണം) 73 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
10:30, 26 ജൂലൈ 2017 K E. Mammen.jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Rojypala  
04:10, 26 ജൂലൈ 2017 Ashy crowned sparrow lark (1).JPG (പ്രമാണം) 7.29 എം.ബി. Davidvraju {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
14:46, 25 ജൂലൈ 2017 Dunkirk Film poster.jpg (പ്രമാണം) 127 കെ.ബി. Neonbulb {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
10:53, 25 ജൂലൈ 2017 G Kannan.jpg (പ്രമാണം) 9 കെ.ബി. Rojypala  
08:34, 25 ജൂലൈ 2017 Star map-augest.jpg (പ്രമാണം) 87 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2017 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശം. |ഉറവ...
04:46, 25 ജൂലൈ 2017 Uzhavoor Vijayan.jpg (പ്രമാണം) 5 കെ.ബി. Rojypala  
14:05, 23 ജൂലൈ 2017 Prasnam gurutharam.jpg (പ്രമാണം) 42 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
09:04, 23 ജൂലൈ 2017 Summer in Bethlahem.jpg (പ്രമാണം) 65 കെ.ബി. Joshynazrathhill {{Film cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
07:46, 23 ജൂലൈ 2017 സ്റ്റാർ മൂവീസ് ലോഗോ.png (പ്രമാണം) 67 കെ.ബി. AthulKriZz {{Logo fur |Article = സ്റ്റാർ മൂവീസ് |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = STAR |Website...
11:53, 21 ജൂലൈ 2017 FB IMG 1500634106941.jpg (പ്രമാണം) 15 കെ.ബി. Devasiajk {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = |ഉറവിടം = I (~~~) created this work entirely by myself. |തിയ്യതി = ~~~~~ |രചയിതാവ് = ~~~ |മറ്റു_പതിപ്പുകൾ = }}
16:32, 20 ജൂലൈ 2017 Arante mulla.jpg (പ്രമാണം) 11 കെ.ബി. Dvellakat {{Film cover fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
09:55, 19 ജൂലൈ 2017 British Film Institute logo.png (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Fotokannan == Summary == {{Non-free use rationale 2 |Description = Logo of the British Film Institute |Source = British Film Institute web site |Article = British Film Institute |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the...
09:10, 14 ജൂലൈ 2017 ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട്.PNG (പ്രമാണം) 424 കെ.ബി. AthulKriZz {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് |വിവരണം= ഗൂഗിൾ മാപ്സിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് |ഉറവിടം={{URL|...
13:12, 9 ജൂലൈ 2017 Pac sa flag.gif (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Logo fur |Article = പാൻ ആഫ്രിക്കനിസ്റ്റ്‌ കോൺഗ്രസ്‌ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website...
13:09, 9 ജൂലൈ 2017 Paclogo.jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Logo fur |Article = പാൻ ആഫ്രിക്കനിസ്റ്റ്‌ കോൺഗ്രസ്‌ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website...
04:53, 9 ജൂലൈ 2017 Fraternity Flag.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Ameenmgm {{Logo fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary...
13:56, 5 ജൂലൈ 2017 Sradha.jpg (പ്രമാണം) 34 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
12:00, 5 ജൂലൈ 2017 Rangam film.jpg (പ്രമാണം) 44 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
16:26, 4 ജൂലൈ 2017 Onnanu nammal.jpg (പ്രമാണം) 36 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
09:58, 4 ജൂലൈ 2017 Njaan njaan mathram.jpg (പ്രമാണം) 72 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
09:08, 4 ജൂലൈ 2017 Aalkkoottathil thaniye.jpg (പ്രമാണം) 51 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
17:17, 3 ജൂലൈ 2017 Itanilangal.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്