ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Synthebot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 10:04, 29 മേയ് 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 7,70,162
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 351
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org17:51, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
ace.wikipedia.org22:01, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
af.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,348bot
ak.wikipedia.org17:52, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
als.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,917bot
am.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)851bot
ang.wikipedia.org10:03, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,324bot
an.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,621bot
arc.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)466
ar.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12,352
arz.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)745
ast.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,579
as.wikipedia.org10:04, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
as.wikisource.org20:05, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org13:57, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
ay.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)904bot
az.wikipedia.org18:19, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,369bot
bar.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,113bot
bat-smg.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,418bot
ba.wikipedia.org17:53, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)482
bcl.wikipedia.org17:55, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)302
be-tarask.wikipedia.org18:21, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,366bot
be.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,285bot
bg.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,492bot
bg.wikisource.org14:58, 1 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
bi.wikipedia.org13:57, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
bjn.wikipedia.org10:02, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
bm.wikipedia.org17:56, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201
bn.wikipedia.org18:20, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,986
bn.wikisource.org21:24, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org11:49, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)323
bpy.wikipedia.org16:58, 8 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,222bot
br.wikipedia.org18:19, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,340bot
bs.wikipedia.org16:57, 8 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,630
bug.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
bxr.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
ca.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,037bot
ca.wikinews.org21:41, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org17:58, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
cdo.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)523bot
ceb.wikipedia.org18:19, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,779bot
ce.wikipedia.org15:37, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)516
chr.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)387bot
ch.wikipedia.org17:59, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
chy.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ckb.wikipedia.org16:58, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
commons.wikimedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
co.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,161bot
crh.wikipedia.org10:04, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)773
cr.wikipedia.org15:37, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
csb.wikipedia.org10:04, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)652
cs.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,907
cs.wiktionary.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org18:00, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)364
cv.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,604bot
cy.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,270bot
da.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,891
de.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,237autoreview, bot
diq.wikipedia.org18:01, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)520
dsb.wikipedia.org18:02, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)845
dty.wikipedia.org15:47, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)581bot
dz.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
ee.wikipedia.org10:04, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)310bot
el.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,545
el.wikisource.org00:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204bot
en.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22,264
en.wikibooks.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
en.wikinews.org09:41, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:41, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,478bot
eo.wikisource.org01:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22,730
es.wikinews.org16:12, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org10:05, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org01:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,165bot
eu.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,989bot
ext.wikipedia.org10:05, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)504
fa.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,154bot
ff.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
fiu-vro.wikipedia.org10:05, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,107bot
fi.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,851
fj.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
fo.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,255
frp.wikipedia.org18:03, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)716
frr.wikipedia.org10:02, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
fr.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,921
fr.wikinews.org02:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org00:55, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org18:04, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)721
fy.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,564bot
gag.wikipedia.org12:45, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
gan.wikipedia.org18:05, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)588
ga.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,456bot
ga.wiktionary.org13:48, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,740bot
glk.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
gl.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,614
gl.wikiquote.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,159bot
got.wikipedia.org18:06, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
gu.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)635bot
gu.wikisource.org03:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:06, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,231
hak.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)512
ha.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
haw.wikipedia.org15:38, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)466
he.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,234
he.wikibooks.org03:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org03:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org18:08, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)395
hi.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,765bot
hi.wiktionary.org03:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,278bot
hsb.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,360
ht.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,226bot
hu.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,173
hy.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,594
hyw.wikipedia.org17:20, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008തറവാട് വിക്കി(?)23,620
ia.wikibooks.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ia.wiktionary.org10:05, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,672bot
ie.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,779bot
ig.wikipedia.org18:09, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)206
ik.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
ilo.wikipedia.org10:05, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)642
incubator.wikimedia.org14:21, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,413bot
is.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,223
is.wiktionary.org04:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17,099
it.wikibooks.org04:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org04:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org11:09, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org15:39, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
ja.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,167
jbo.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)962bot
jv.wikipedia.org18:20, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,941bot
kaa.wikipedia.org18:10, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
kab.wikipedia.org10:07, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)379
ka.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,395bot, trusted
kbd.wikipedia.org19:46, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
kg.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)256
ki.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
kk.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,286bot
kl.wikipedia.org18:11, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)277
km.wikipedia.org00:48, 22 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)389bot
kn.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)881
kn.wikisource.org06:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org10:03, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ko.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,593bot
krc.wikipedia.org20:36, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101bot
ksh.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,442bot
ks.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
ku.wikipedia.org18:21, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,842bot
kv.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)710
kw.wikipedia.org10:07, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,142
ky.wikipedia.org18:12, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)486
lad.wikipedia.org09:48, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)902
la.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10,529
lbe.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
lb.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,627bot
lez.wikipedia.org10:53, 21 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
lg.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
lij.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)898bot
li.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,774bot
lmo.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,920bot
ln.wikipedia.org15:39, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)634
login.wikimedia.org00:03, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287
ltg.wikipedia.org19:46, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
lt.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,604bot
lv.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,928
map-bms.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)333
mdf.wikipedia.org18:12, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)270
www.mediawiki.org09:41, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
mg.wikipedia.org18:13, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)577
mhr.wikipedia.org17:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
mi.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)611bot
mk.wikipedia.org14:45, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,229bot
ml.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,838bot
ml.wikiquote.org08:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org10:07, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,541
mrj.wikipedia.org10:03, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
mr.wikipedia.org18:19, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,036
mr.wikisource.org09:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,463bot
mt.wikipedia.org10:07, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,393bot
mwl.wikipedia.org16:54, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
myv.wikipedia.org18:14, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)322
my.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)301
mzn.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
nah.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,304
nap.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,454bot
nap.wikisource.org17:40, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org10:08, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)672
nds-nl.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,304bot
nds.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,800bot
ne.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)537
ne.wikibooks.org09:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org16:56, 8 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)680bot
ng.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
nl.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,781
nl.wikisource.org09:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6,042bot
nov.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,059bot
no.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,412
no.wikiquote.org11:51, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,016
nso.wikipedia.org13:06, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nv.wikipedia.org18:15, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
ny.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64bot
oc.wikipedia.org18:20, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,739bot
om.wikipedia.org18:15, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
or.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
or.wikisource.org10:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,413bot
pag.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)237
pam.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,452bot
pap.wikipedia.org10:08, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)426
pa.wikipedia.org18:16, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
pcd.wikipedia.org10:02, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
pdc.wikipedia.org18:17, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)516
pfl.wikipedia.org00:41, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pih.wikipedia.org13:57, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)323bot
pi.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
pl.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാരണം: nieaktywny bot interwiki, zastąpiony przez Wikidane / inactive interwiki bot, superseded by Wikidata; you can request bot rights again at Wikipedia:Boty/Zgłoszenia13,562
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org10:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,710bot
pnb.wikipedia.org16:55, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
pnt.wikipedia.org20:20, 14 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)197
ps.wikipedia.org16:10, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)484
pt.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18,441bot
qu.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,834bot
rm.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)742
rmy.wikipedia.org16:10, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)494
rn.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
roa-rup.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)341
roa-tara.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)335
ro.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,072bot
rue.wikipedia.org19:25, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
ru.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,250uploader
ru.wikimedia.org11:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org17:41, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
sah.wikipedia.org18:18, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)842
sa.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)972bot
scn.wikipedia.org18:21, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,694bot
sco.wikipedia.org10:08, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,257bot
sc.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)689
sd.wikipedia.org18:20, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
se.wikipedia.org18:21, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)805
se.wikimedia.org12:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
sh.wikipedia.org18:19, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,501bot
simple.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11,289
simple.wiktionary.org12:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org18:22, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
sk.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,552bot
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,183bot
sm.wikipedia.org18:23, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)199
sn.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
wikisource.org10:03, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org18:23, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)386
species.wikimedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
sq.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,413bot
srn.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
sr.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,588bot
ss.wikipedia.org11:49, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
stq.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)494
st.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
su.wikipedia.org18:20, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,199bot
sv.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13,276
sw.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,601bot
szl.wikipedia.org16:10, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,195
ta.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,737bot
ta.wikisource.org19:49, 9 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org19:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
test.wikidata.org16:27, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)803bot
te.wikipedia.org18:01, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)997bot
te.wikiquote.org13:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,002
th.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,645bot
ti.wikipedia.org18:23, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
tk.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)682
tl.wikipedia.org18:20, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,172bot
tn.wikipedia.org18:23, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
to.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)226bot
tpi.wikipedia.org13:55, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)368
tr.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,998bot
ts.wikipedia.org18:23, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
tt.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)847
tum.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
tw.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ty.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334
ua.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)521bot
ug.wikipedia.org13:57, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)515
uk.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,681bot
uk.wikinews.org14:32, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,263bot
uz.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,316
vec.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,105bot
vep.wikipedia.org10:53, 21 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ve.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
vi.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8,076bot
vi.wikibooks.org14:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org15:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,421bot
vo.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,345bot
war.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,435
wa.wikipedia.org18:21, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,254
wa.wiktionary.org15:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:42, 24 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org10:33, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)558
wuu.wikipedia.org10:03, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)741
xal.wikipedia.org18:23, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
xh.wikipedia.org13:58, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
xmf.wikipedia.org19:46, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
yi.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,153
yi.wiktionary.org16:12, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org18:53, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)781
za.wikipedia.org10:03, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
zea.wikipedia.org13:56, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)414
zh-classical.wikipedia.org10:03, 18 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)752bot
zh-min-nan.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,498bot
zh-yue.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,797bot
zh.wikipedia.org10:04, 29 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17,227
zh.wikibooks.org15:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org15:43, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org15:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org21:32, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org16:11, 9 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)194