ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: MelancholieBot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:00, 25 മാർച്ച് 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 23,81,524
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 372
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org03:45, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ab.wikipedia.org04:29, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
ace.wikipedia.org00:53, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)367
af.wikipedia.org22:40, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,864
af.wiktionary.org19:20, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ak.wikipedia.org04:32, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
als.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)8,646
am.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,903bot
am.wiktionary.org19:30, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ang.wikipedia.org21:33, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,628
ang.wiktionary.org20:15, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
an.wikipedia.org22:41, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,462bot
an.wiktionary.org20:10, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arc.wikipedia.org18:47, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,402
ar.wikipedia.org22:37, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാരണം: بوت بدون علم. see ويكيبيديا:بوت120
ar.wiktionary.org20:23, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org21:36, 25 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,470
ast.wikipedia.org22:21, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,788
ast.wiktionary.org03:38, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
as.wikipedia.org23:15, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)279
av.wikipedia.org23:15, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)503
ay.wikipedia.org00:13, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,216bot
az.wikipedia.org22:38, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,525
az.wiktionary.org13:22, 7 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,314bot
bat-smg.wikipedia.org21:32, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,588bot
ba.wikipedia.org23:56, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)858
bcl.wikipedia.org02:21, 14 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,872
be-tarask.wikipedia.org21:56, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,705bot
be.wikipedia.org22:57, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,929bot
bg.wikipedia.org22:56, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,562bot
bg.wiktionary.org04:06, 15 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
bh.wikipedia.org07:56, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,975
bi.wikipedia.org04:43, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297
bm.wikipedia.org02:19, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)406
bn.wikipedia.org22:54, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,906
bo.wikipedia.org08:56, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,078
bpy.wikipedia.org22:02, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,879
br.wikipedia.org22:52, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,247bot
br.wiktionary.org04:59, 1 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikipedia.org22:51, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,238
bug.wikipedia.org04:49, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
bxr.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)85
ca.wikipedia.org21:59, 25 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,583bot
ca.wikibooks.org21:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:42, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org13:14, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,279
cdo.wikipedia.org21:10, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)546bot
ceb.wikipedia.org22:42, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,385bot
ce.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)730bot
cho.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org22:03, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)317bot
ch.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)171
ch.wiktionary.org17:50, 16 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org10:01, 4 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ckb.wikipedia.org00:53, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,634
commons.wikimedia.org13:55, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikipedia.org22:14, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,768bot
crh.wikipedia.org21:50, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,978bot
cr.wikipedia.org04:59, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)218
csb.wikipedia.org21:18, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,313
cs.wikipedia.org22:03, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30,476
cs.wikinews.org22:44, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org22:48, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org00:00, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)873bot
cv.wikipedia.org22:08, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,913bot
cy.wikipedia.org22:07, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,938bot
da.wikipedia.org22:35, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,326
da.wiktionary.org01:55, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാരണം: siehe [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:Melancholie&oldid=12425771#Bot-Sperre diese Diskussion mit detaillierter Begründung] - die Sperre ist aufzuheben, wenn die technischen Probleme gelöst sind; sie "Fazit" ebd.17,806
de.wikinews.org00:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,197bot
de.wikiversity.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org23:20, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43,254bot
diq.wikipedia.org21:30, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,974
dsb.wikipedia.org07:25, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,707bot
dv.wikipedia.org22:30, 13 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,615
dz.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)341
ee.wikipedia.org21:14, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)644
el.wikipedia.org21:51, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,824bot
el.wiktionary.org13:49, 3 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org21:12, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)626
en.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം: Bots on en.wikipedia require approval before use. Please see WP:BFRA287
en.wikibooks.org00:06, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org00:06, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,671bot
en.wikiquote.org00:06, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാരണം: please request for bot status, and contact me to be unblocked9
en.wiktionary.org00:06, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org07:13, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org02:23, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
es.wikipedia.org00:46, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55,451
es.wikinews.org01:33, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
es.wikivoyage.org01:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org23:40, 20 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
et.wikipedia.org21:52, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,238bot
et.wiktionary.org09:13, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27,642bot
ext.wikipedia.org10:20, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)958
fa.wikipedia.org21:58, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,668
fa.wiktionary.org02:24, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)196
ff.wikipedia.org04:15, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
fiu-vro.wikipedia.org22:33, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,914bot
fi.wikipedia.org20:51, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,950
fi.wikiversity.org00:54, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org09:11, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org04:26, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
fo.wikipedia.org22:32, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,364
frp.wikipedia.org22:26, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,997bot
frr.wikipedia.org02:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36,207
fr.wikinews.org08:59, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,289
fr.wiktionary.org09:12, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org21:13, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,236bot
fy.wikipedia.org22:02, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,685bot
fy.wiktionary.org02:23, 17 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
gan.wikipedia.org10:20, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,433bot
ga.wikipedia.org21:20, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,159bot
ga.wiktionary.org02:23, 17 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
gd.wikipedia.org21:18, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,128bot
gd.wiktionary.org01:42, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org21:47, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
gl.wikipedia.org21:21, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,928
gl.wikibooks.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org02:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org09:11, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org22:13, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,077bot
got.wikipedia.org21:39, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)311
gu.wikipedia.org17:07, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,326bot
gv.wikipedia.org21:22, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,499bot
hak.wikipedia.org21:10, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,119
ha.wikipedia.org04:14, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)272
haw.wikipedia.org07:45, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,190bot
he.wikipedia.org21:30, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,841
he.wikibooks.org03:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org03:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org10:20, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,570
hi.wikipedia.org21:29, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,969bot
hr.wikipedia.org21:57, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,175bot
hsb.wikipedia.org07:15, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,004bot
ht.wikipedia.org21:43, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,034
hu.wikipedia.org21:34, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,792
hu.wiktionary.org09:12, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)156
hy.wikipedia.org21:31, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,274
hyw.wikipedia.org13:12, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,325
ia.wiktionary.org03:51, 17 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikipedia.org22:38, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31,862bot
ie.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,298bot
ie.wiktionary.org05:24, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org13:55, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,147
ii.wikipedia.org03:58, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org04:50, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)239
ilo.wikipedia.org16:28, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,413bot
incubator.wikimedia.org04:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19,755bot
is.wikipedia.org22:43, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,385
is.wiktionary.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,497bot
it.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)75,240
it.wikibooks.org04:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org10:46, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org04:55, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)585bot
ja.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23,847bot
ja.wikibooks.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org09:13, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,568
jv.wikipedia.org22:04, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,667bot
kaa.wikipedia.org10:21, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)559
kab.wikipedia.org15:51, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)849bot
ka.wikipedia.org22:26, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,660bot, trusted
ka.wiktionary.org02:41, 8 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
kg.wikipedia.org18:14, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)631
ki.wikipedia.org04:00, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
kk.wikipedia.org22:29, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,317bot
kl.wikipedia.org04:52, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)540
km.wikipedia.org02:55, 13 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)732bot
kn.wikipedia.org21:23, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,337bot
ko.wikipedia.org22:31, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31,380bot
ko.wikiquote.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org09:12, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org22:46, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,034bot
ks.wikipedia.org23:17, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)572
ku.wikipedia.org22:24, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,834bot
kv.wikipedia.org04:45, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,828
kw.wikipedia.org20:23, 14 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,411bot
ky.wikipedia.org08:41, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)911
lad.wikipedia.org21:16, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,960
la.wikipedia.org21:47, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,526
lbe.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)61
lb.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14,416bot
lg.wikipedia.org04:02, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
lij.wikipedia.org23:47, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,556
li.wikipedia.org01:11, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,093bot
li.wiktionary.org03:12, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
lmo.wikipedia.org21:57, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,206
ln.wikipedia.org17:51, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,046bot
lo.wikipedia.org02:53, 13 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)565
lt.wikipedia.org21:44, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,326bot
lt.wiktionary.org02:53, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)864
lv.wikipedia.org21:45, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,219
map-bms.wikipedia.org14:54, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,898
mdf.wikipedia.org10:21, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)499
www.mediawiki.org22:21, 20 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org05:39, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
mg.wikipedia.org19:56, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,237bot
mhr.wikipedia.org17:43, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)995
mh.wikipedia.org10:05, 4 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org19:55, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,021bot
mk.wikipedia.org21:55, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,766bot
mk.wiktionary.org06:01, 9 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ml.wikipedia.org23:35, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,430bot
ml.wiktionary.org05:30, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
mn.wikipedia.org21:39, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,714bot
mr.wikipedia.org23:24, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,100bot
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org21:54, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,065bot
mt.wikipedia.org17:57, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,238bot
mwl.wikipedia.org00:53, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,549
myv.wikipedia.org10:18, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,497bot
my.wikipedia.org04:59, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)714
mzn.wikipedia.org23:15, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)517
nah.wikipedia.org07:16, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,001bot
nap.wikipedia.org21:54, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,701bot
na.wikipedia.org20:04, 14 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)806
nds-nl.wikipedia.org22:45, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,107bot
nds.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15,724bot
ne.wikipedia.org23:01, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)901
new.wikipedia.org05:11, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,061
ng.wikipedia.org09:47, 4 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
nl.wikipedia.org21:16, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61,249
nl.wikisource.org09:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org02:24, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,068
nn.wikipedia.org21:15, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,480bot
nov.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5,277bot
no.wikipedia.org21:15, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40,072
no.wiktionary.org02:25, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)765
nrm.wikipedia.org21:19, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,487
nv.wikipedia.org04:59, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)519
ny.wikipedia.org04:28, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
oc.wikipedia.org21:28, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,590bot
oc.wiktionary.org03:24, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
om.wikipedia.org02:40, 13 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)253
or.wikipedia.org21:48, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)740
os.wikipedia.org21:26, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,514bot
pag.wikipedia.org22:48, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)964
pam.wikipedia.org22:46, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,491
pap.wikipedia.org04:59, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)539
pa.wikipedia.org23:14, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)585
pdc.wikipedia.org21:29, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,006bot
pfl.wikipedia.org10:32, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org04:59, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)640
pi.wikipedia.org22:04, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,318
pl.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു, സ്വന്തം സംവാദം താളിൽ തിരുത്താനനുവാദമില്ല) കാരണം: inactive former bot account, if you wish to unblock this account, please contact me on my talk page on pl wiki72,249
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org09:12, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org23:01, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,397bot
pnb.wikipedia.org00:53, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,124
pnt.wikipedia.org04:40, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)480
ps.wikipedia.org22:43, 13 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,321
pt.wikipedia.org20:48, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുന്നത് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു) കാരണം: bot sem autorização38
pt.wiktionary.org09:31, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)156
qu.wikipedia.org23:41, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,027
rm.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,918
rmy.wikipedia.org01:51, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)526
rn.wikipedia.org03:55, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
roa-rup.wikipedia.org21:33, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,014
roa-tara.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)786
ro.wikipedia.org22:03, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (യാന്ത്രികതടയൽ സജ്ജമല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു) കാരണം: Non-robot robot95
ru.wikipedia.org20:49, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52,892
ru.wikibooks.org11:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org11:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org17:09, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org19:02, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)174
sah.wikipedia.org10:20, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,562bot
sa.wikipedia.org18:13, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,726
scn.wikipedia.org22:54, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,998bot
sco.wikipedia.org22:55, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,204bot
sc.wikipedia.org23:51, 13 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,358
sd.wikipedia.org23:18, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
se.wikipedia.org22:25, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,432bot
sg.wikipedia.org04:07, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sh.wikipedia.org22:21, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,698bot
simple.wikipedia.org20:51, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,584
si.wikipedia.org01:40, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)463bot
sk.wikipedia.org22:22, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,726bot
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org02:23, 14 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sl.wikipedia.org22:23, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,183bot
sm.wikipedia.org21:49, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)527
sn.wikipedia.org04:12, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
wikisource.org00:06, 30 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org21:53, 2 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,029
species.wikimedia.org18:20, 29 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56,950
sq.wikipedia.org22:27, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,863bot
srn.wikipedia.org10:21, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)533
sr.wikipedia.org22:28, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31,905bot
ss.wikipedia.org04:59, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326bot
stq.wikipedia.org22:15, 13 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,358
st.wikipedia.org04:39, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
st.wiktionary.org09:40, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org22:29, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,427bot
sv.wikipedia.org22:30, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40,309
sv.wikisource.org13:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org13:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org09:11, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,987bot
szl.wikipedia.org10:21, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,513bot
ta.wikipedia.org20:45, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,083bot
test2.wikipedia.org16:19, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org01:50, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)783
te.wikipedia.org21:46, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,380bot
tg.wikipedia.org23:17, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,379bot
tg.wiktionary.org12:31, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikipedia.org21:46, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,900bot
th.wiktionary.org13:03, 1 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
ti.wikipedia.org21:11, 16 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
tk.wikipedia.org20:14, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,902
tl.wikipedia.org22:05, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,979bot
tn.wikipedia.org19:55, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
to.wikipedia.org01:28, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)259bot
tpi.wikipedia.org08:58, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)894
tr.wikipedia.org00:49, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31,302bot
tr.wikinews.org00:53, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org09:10, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org04:48, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)372
tt.wikipedia.org21:49, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,216bot
tum.wikipedia.org04:10, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
tw.wikipedia.org04:34, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
ty.wikipedia.org05:08, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)871
udm.wikipedia.org02:21, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)782bot
ug.wikipedia.org08:47, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,580
ug.wiktionary.org02:27, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uk.wikipedia.org22:00, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40,555bot
uk.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)564
ur.wikipedia.org16:26, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,464bot
uz.wikipedia.org21:59, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,873
vec.wikipedia.org21:27, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,785bot
vec.wiktionary.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)92
vi.wikipedia.org20:41, 25 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,172bot
vi.wikibooks.org15:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org21:17, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,384bot
vo.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32,139bot
vo.wiktionary.org02:24, 4 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
war.wikipedia.org22:50, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,027
wa.wikipedia.org21:32, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,932
wa.wiktionary.org15:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org21:48, 1 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,594bot
wuu.wikipedia.org07:36, 15 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,429
xal.wikipedia.org04:40, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
xh.wikipedia.org20:48, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
yi.wikipedia.org18:00, 25 മാർച്ച് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,157bot
yo.wikipedia.org21:45, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,999bot
za.wikipedia.org04:16, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)351
za.wiktionary.org07:24, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org20:43, 12 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)898bot
zh-classical.wikipedia.org20:25, 3 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,594bot
zh-min-nan.wikipedia.org16:06, 31 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,048bot
zh-min-nan.wiktionary.org02:25, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
zh-yue.wikipedia.org21:14, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,025bot
zh.wikipedia.org20:49, 30 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38,402
zh.wikivoyage.org15:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org04:19, 14 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)682
zu.wikipedia.org05:00, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)379