അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 14:55, 16 ജനുവരി 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Templates using TemplateData‏‎ (1,805 അംഗങ്ങൾ)
 2. Redirects from moves‏‎ (258 അംഗങ്ങൾ)
 3. Taxonomy templates using capitalized rank parameters‏‎ (256 അംഗങ്ങൾ)
 4. Infobox medical condition‏‎ (222 അംഗങ്ങൾ)
 5. File message boxes‏‎ (202 അംഗങ്ങൾ)
 6. Potentially illegible navboxes‏‎ (192 അംഗങ്ങൾ)
 7. Wikipedia non-free files lacking article backlink‏‎ (165 അംഗങ്ങൾ)
 8. All non-free logos‏‎ (160 അംഗങ്ങൾ)
 9. Instances of Infobox university using image size‏‎ (152 അംഗങ്ങൾ)
 10. Completed non-free use rationale logo transclusions‏‎ (151 അംഗങ്ങൾ)
 11. Chart formatting templates‏‎ (134 അംഗങ്ങൾ)
 12. Taxonomy templates using always display‏‎ (131 അംഗങ്ങൾ)
 13. Articles containing പേർഷ്യൻ-language text‏‎ (113 അംഗങ്ങൾ)
 14. Country data templates with documentation subpage‏‎ (112 അംഗങ്ങൾ)
 15. Article message templates with missing parameters‏‎ (109 അംഗങ്ങൾ)
 16. Wikipedia non-free files with red backlink‏‎ (109 അംഗങ്ങൾ)
 17. Redirects from template shortcuts‏‎ (107 അംഗങ്ങൾ)
 18. CS1 സ്‌പാനിഷ്-language sources (es)‏‎ (99 അംഗങ്ങൾ)
 19. People and person external link templates‏‎ (96 അംഗങ്ങൾ)
 20. User soft redirects‏‎ (96 അംഗങ്ങൾ)
 21. India political party colour templates‏‎ (93 അംഗങ്ങൾ)
 22. Stub message templates‏‎ (91 അംഗങ്ങൾ)
 23. Templates that add a tracking category‏‎ (91 അംഗങ്ങൾ)
 24. Stub message templates needing attention‏‎ (87 അംഗങ്ങൾ)
 25. Pages using infobox3cols with multidatastyle‏‎ (85 അംഗങ്ങൾ)
 26. Specific-source templates‏‎ (81 അംഗങ്ങൾ)
 27. Language articles missing Glottolog code‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 28. Templates using data from Wikidata‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 29. പൊട്ടിയ ഭൂപടങ്ങളുള്ള താളുകൾ‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 30. Unified table cell templates‏‎ (75 അംഗങ്ങൾ)
 31. Articles containing കൊറിയൻ-language text‏‎ (73 അംഗങ്ങൾ)
 32. Artist (painter) navigational boxes‏‎ (72 അംഗങ്ങൾ)
 33. Pages using multiple issues with incorrect parameters‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 34. Articles containing സ്പാനിഷ്-language text‏‎ (65 അംഗങ്ങൾ)
 35. Find a Grave template with ID same as Wikidata‏‎ (65 അംഗങ്ങൾ)
 36. Academic degree user templates‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 37. Music infoboxes with deprecated parameters‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 38. Articles with Japanese-language external links‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 39. Pages using infobox settlement with possible area code list‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 40. Templates needing substitution checking‏‎ (58 അംഗങ്ങൾ)
 41. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (56 അംഗങ്ങൾ)
 42. Modules subject to page protection‏‎ (55 അംഗങ്ങൾ)
 43. Former country articles categorised by government type‏‎ (54 അംഗങ്ങൾ)
 44. Redirects to redirect templates‏‎ (53 അംഗങ്ങൾ)
 45. Articles containing ഇറ്റാലിയൻ-language text‏‎ (52 അംഗങ്ങൾ)
 46. CS1 ജാപ്പനീസ്-language sources (ja)‏‎ (52 അംഗങ്ങൾ)
 47. Article message templates‏‎ (51 അംഗങ്ങൾ)
 48. Language articles with speaker number undated‏‎ (51 അംഗങ്ങൾ)
 49. Pages using infobox building with unsupported parameters‏‎ (49 അംഗങ്ങൾ)
 50. Redirects from merges‏‎ (49 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്