അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 15:17, 10 ഡിസംബർ 2019-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Templates using TemplateData‏‎ (1,798 അംഗങ്ങൾ)
 2. Redirects from moves‏‎ (258 അംഗങ്ങൾ)
 3. Taxonomy templates using capitalized rank parameters‏‎ (256 അംഗങ്ങൾ)
 4. Infobox medical condition‏‎ (222 അംഗങ്ങൾ)
 5. File message boxes‏‎ (202 അംഗങ്ങൾ)
 6. Potentially illegible navboxes‏‎ (192 അംഗങ്ങൾ)
 7. Pages using infobox company with unknown parameters‏‎ (175 അംഗങ്ങൾ)
 8. Wikipedia non-free files lacking article backlink‏‎ (165 അംഗങ്ങൾ)
 9. All non-free logos‏‎ (158 അംഗങ്ങൾ)
 10. Instances of Infobox university using image size‏‎ (152 അംഗങ്ങൾ)
 11. Completed non-free use rationale logo transclusions‏‎ (149 അംഗങ്ങൾ)
 12. Taxonomy templates with name and link text not matching‏‎ (135 അംഗങ്ങൾ)
 13. Chart formatting templates‏‎ (134 അംഗങ്ങൾ)
 14. Taxonomy templates using always display‏‎ (131 അംഗങ്ങൾ)
 15. Country data templates with documentation subpage‏‎ (112 അംഗങ്ങൾ)
 16. Articles containing പേർഷ്യൻ-language text‏‎ (111 അംഗങ്ങൾ)
 17. Article message templates with missing parameters‏‎ (109 അംഗങ്ങൾ)
 18. Redirects from template shortcuts‏‎ (107 അംഗങ്ങൾ)
 19. Wikipedia non-free files with red backlink‏‎ (105 അംഗങ്ങൾ)
 20. CS1 സ്‌പാനിഷ്-language sources (es)‏‎ (97 അംഗങ്ങൾ)
 21. People and person external link templates‏‎ (95 അംഗങ്ങൾ)
 22. User soft redirects‏‎ (95 അംഗങ്ങൾ)
 23. India political party colour templates‏‎ (93 അംഗങ്ങൾ)
 24. Stub message templates‏‎ (91 അംഗങ്ങൾ)
 25. Stub message templates needing attention‏‎ (87 അംഗങ്ങൾ)
 26. Templates that add a tracking category‏‎ (87 അംഗങ്ങൾ)
 27. Pages using infobox3cols with multidatastyle‏‎ (85 അംഗങ്ങൾ)
 28. Specific-source templates‏‎ (80 അംഗങ്ങൾ)
 29. Language articles missing Glottolog code‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 30. പൊട്ടിയ ഭൂപടങ്ങളുള്ള താളുകൾ‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 31. Templates using data from Wikidata‏‎ (75 അംഗങ്ങൾ)
 32. Unified table cell templates‏‎ (75 അംഗങ്ങൾ)
 33. Articles containing കൊറിയൻ-language text‏‎ (72 അംഗങ്ങൾ)
 34. Pages using multiple issues with incorrect parameters‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 35. Artist (painter) navigational boxes‏‎ (69 അംഗങ്ങൾ)
 36. Find a Grave template with ID same as Wikidata‏‎ (65 അംഗങ്ങൾ)
 37. Academic degree user templates‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 38. Music infoboxes with deprecated parameters‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 39. Articles containing സ്പാനിഷ്-language text‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 40. Articles with Japanese-language external links‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 41. Pages using infobox settlement with possible area code list‏‎ (62 അംഗങ്ങൾ)
 42. Templates needing substitution checking‏‎ (58 അംഗങ്ങൾ)
 43. Pages using infobox Hindu temple with unknown parameters‏‎ (56 അംഗങ്ങൾ)
 44. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (56 അംഗങ്ങൾ)
 45. Modules subject to page protection‏‎ (55 അംഗങ്ങൾ)
 46. Former country articles categorised by government type‏‎ (54 അംഗങ്ങൾ)
 47. Redirects to redirect templates‏‎ (53 അംഗങ്ങൾ)
 48. CS1 ജാപ്പനീസ്-language sources (ja)‏‎ (52 അംഗങ്ങൾ)
 49. Article message templates‏‎ (51 അംഗങ്ങൾ)
 50. Language articles with speaker number undated‏‎ (51 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്