അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 14:21, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Redirects from moves‏‎ (277 അംഗങ്ങൾ)
 2. Taxonomy templates using capitalized rank parameters‏‎ (256 അംഗങ്ങൾ)
 3. File message boxes‏‎ (203 അംഗങ്ങൾ)
 4. Potentially illegible navboxes‏‎ (194 അംഗങ്ങൾ)
 5. Articles with English-language sources (en)‏‎ (178 അംഗങ്ങൾ)
 6. All non-free logos‏‎ (171 അംഗങ്ങൾ)
 7. Wikipedia non-free files lacking article backlink‏‎ (170 അംഗങ്ങൾ)
 8. Completed non-free use rationale logo transclusions‏‎ (159 അംഗങ്ങൾ)
 9. Articles with short description‏‎ (150 അംഗങ്ങൾ)
 10. CS1 maint: numeric names: authors list‏‎ (148 അംഗങ്ങൾ)
 11. Articles with French-language sources (fr)‏‎ (142 അംഗങ്ങൾ)
 12. "Related ethnic groups" needing confirmation‏‎ (139 അംഗങ്ങൾ)
 13. Chart formatting templates‏‎ (134 അംഗങ്ങൾ)
 14. Pages using deprecated source tags‏‎ (134 അംഗങ്ങൾ)
 15. Taxonomy templates using always display‏‎ (133 അംഗങ്ങൾ)
 16. Pages using infobox political party with unknown parameters‏‎ (125 അംഗങ്ങൾ)
 17. Country data templates with documentation subpage‏‎ (118 അംഗങ്ങൾ)
 18. Articles containing Sanskrit-language text‏‎ (117 അംഗങ്ങൾ)
 19. Article message templates with missing parameters‏‎ (108 അംഗങ്ങൾ)
 20. Templates that add a tracking category‏‎ (107 അംഗങ്ങൾ)
 21. Wikipedia non-free files with red backlink‏‎ (107 അംഗങ്ങൾ)
 22. Pages using infobox artist with unknown parameters‏‎ (106 അംഗങ്ങൾ)
 23. Infobox road instances in India‏‎ (105 അംഗങ്ങൾ)
 24. People and person external link templates‏‎ (105 അംഗങ്ങൾ)
 25. User soft redirects‏‎ (98 അംഗങ്ങൾ)
 26. India political party colour templates‏‎ (93 അംഗങ്ങൾ)
 27. Stub message templates‏‎ (91 അംഗങ്ങൾ)
 28. Redirects from template shortcuts‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 29. Specific-source templates‏‎ (88 അംഗങ്ങൾ)
 30. Articles with German-language sources (de)‏‎ (86 അംഗങ്ങൾ)
 31. Stub message templates needing attention‏‎ (86 അംഗങ്ങൾ)
 32. Pages using infobox3cols with multidatastyle‏‎ (85 അംഗങ്ങൾ)
 33. Artist (painter) navigational boxes‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 34. Pages using deprecated enclose attributes‏‎ (83 അംഗങ്ങൾ)
 35. Find a Grave template with ID same as Wikidata‏‎ (81 അംഗങ്ങൾ)
 36. Language articles missing Glottolog code‏‎ (80 അംഗങ്ങൾ)
 37. Pages using infobox ethnic group with unsupported parameters‏‎ (80 അംഗങ്ങൾ)
 38. Unified table cell templates‏‎ (75 അംഗങ്ങൾ)
 39. CS1 maint: location‏‎ (74 അംഗങ്ങൾ)
 40. Pages using multiple issues with incorrect parameters‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 41. Academic degree user templates‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 42. Music infoboxes with deprecated parameters‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 43. Pages using infobox settlement with possible area code list‏‎ (64 അംഗങ്ങൾ)
 44. Templates needing substitution checking‏‎ (59 അംഗങ്ങൾ)
 45. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (58 അംഗങ്ങൾ)
 46. CS1 uses ചൈനീസ്-language script (zh)‏‎ (57 അംഗങ്ങൾ)
 47. Modules subject to page protection‏‎ (57 അംഗങ്ങൾ)
 48. Pages using collapsible list with both background and text-align in titlestyle‏‎ (57 അംഗങ്ങൾ)
 49. CS1 ജാപ്പനീസ്-language sources (ja)‏‎ (56 അംഗങ്ങൾ)
 50. Former country articles categorised by government type‏‎ (55 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്