അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 04:24, 12 ജൂൺ 2017-നു ആണ്‌. പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ ഉണ്ട്.

ഈ താളിന്റെ പുതുക്കൽ തൽക്കാലം നടക്കുന്നില്ല. ഇവിടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയതാവണമെന്നില്ല.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. വിക്കിപീഡിയ:Automated taxobox system‏‎ (2,580 കണ്ണികൾ)
 2. Unikont‏‎ (2,328 കണ്ണികൾ)
 3. Opisthokont‏‎ (2,325 കണ്ണികൾ)
 4. Filozoa‏‎ (2,324 കണ്ണികൾ)
 5. Holozoa‏‎ (2,323 കണ്ണികൾ)
 6. വിക്കിപീഡിയ:Transclusion‏‎ (2,319 കണ്ണികൾ)
 7. Eumetazoa‏‎ (2,299 കണ്ണികൾ)
 8. Bilateria‏‎ (2,246 കണ്ണികൾ)
 9. Nephrozoa‏‎ (2,231 കണ്ണികൾ)
 10. UTC+5:30‏‎ (1,908 കണ്ണികൾ)
 11. വിക്കിപീഡിയ:Subpages‏‎ (1,723 കണ്ണികൾ)
 12. Deuterostome‏‎ (1,618 കണ്ണികൾ)
 13. Craniate‏‎ (1,591 കണ്ണികൾ)
 14. Gnathostomata‏‎ (1,587 കണ്ണികൾ)
 15. United States copyright law‏‎ (1,585 കണ്ണികൾ)
 16. Teleostomi‏‎ (1,576 കണ്ണികൾ)
 17. Reptiliomorpha‏‎ (1,403 കണ്ണികൾ)
 18. വിക്കിപീഡിയ:TemplateData‏‎ (1,358 കണ്ണികൾ)
 19. Sauropsida‏‎ (1,088 കണ്ണികൾ)
 20. Eureptilia‏‎ (1,065 കണ്ണികൾ)
 21. Romeriida‏‎ (1,064 കണ്ണികൾ)
 22. Diapsid‏‎ (1,061 കണ്ണികൾ)
 23. Neodiapsida‏‎ (1,036 കണ്ണികൾ)
 24. Sauria‏‎ (998 കണ്ണികൾ)
 25. Archosauromorpha‏‎ (954 കണ്ണികൾ)
 26. Archosauriformes‏‎ (929 കണ്ണികൾ)
 27. Crocopoda‏‎ (928 കണ്ണികൾ)
 28. Eucrocopoda‏‎ (878 കണ്ണികൾ)
 29. Dinosauromorpha‏‎ (806 കണ്ണികൾ)
 30. Dinosauriformes‏‎ (800 കണ്ണികൾ)
 31. വിക്കിപീഡിയ:Persondata‏‎ (796 കണ്ണികൾ)
 32. Saurischia‏‎ (719 കണ്ണികൾ)
 33. പൂത്തിലഞ്ഞി‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 34. കരിവേങ്ങ‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 35. കാട്ടിന്ത‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 36. കൽ‌പ്പൈൻ‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 37. ചിറ്റാൽ‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 38. തെള്ളിപ്പൈൻ‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 39. നീറോലി‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 40. നീർവാക‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 41. പശക്കൊട്ടമരം‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 42. പാലി (സസ്യം)‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 43. പിണർ‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 44. പിനാറി‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 45. പുന്നപ്പ‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 46. പെരുമ്പൽ‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 47. പൊട്ടവാക‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 48. വിടന‏‎ (665 കണ്ണികൾ)
 49. Protostome‏‎ (621 കണ്ണികൾ)
 50. Human sex ratio‏‎ (608 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്