അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 04:03, 12 ഫെബ്രുവരി 2018-നു ആണ്‌. പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ ഉണ്ട്.

ഈ താളിന്റെ പുതുക്കൽ തൽക്കാലം നടക്കുന്നില്ല. ഇവിടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയതാവണമെന്നില്ല.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. വിക്കിപീഡിയ:Automated taxobox system‏‎ (3,200 കണ്ണികൾ)
 2. വിക്കിപീഡിയ:Transclusion‏‎ (2,530 കണ്ണികൾ)
 3. Opisthokont‏‎ (2,421 കണ്ണികൾ)
 4. Unikont‏‎ (2,420 കണ്ണികൾ)
 5. Filozoa‏‎ (2,397 കണ്ണികൾ)
 6. Holozoa‏‎ (2,397 കണ്ണികൾ)
 7. Eumetazoa‏‎ (2,372 കണ്ണികൾ)
 8. Bilateria‏‎ (2,315 കണ്ണികൾ)
 9. Nephrozoa‏‎ (2,300 കണ്ണികൾ)
 10. UTC+5:30‏‎ (2,006 കണ്ണികൾ)
 11. വിക്കിപീഡിയ:Subpages‏‎ (1,849 കണ്ണികൾ)
 12. United States copyright law‏‎ (1,733 കണ്ണികൾ)
 13. Deuterostome‏‎ (1,682 കണ്ണികൾ)
 14. Craniate‏‎ (1,655 കണ്ണികൾ)
 15. Gnathostomata‏‎ (1,651 കണ്ണികൾ)
 16. Teleostomi‏‎ (1,640 കണ്ണികൾ)
 17. Reptiliomorpha‏‎ (1,544 കണ്ണികൾ)
 18. വിക്കിപീഡിയ:TemplateData‏‎ (1,451 കണ്ണികൾ)
 19. Sauropsida‏‎ (1,106 കണ്ണികൾ)
 20. Dinosauromorpha‏‎ (811 കണ്ണികൾ)
 21. Dinosauriformes‏‎ (805 കണ്ണികൾ)
 22. വിക്കിപീഡിയ:Persondata‏‎ (791 കണ്ണികൾ)
 23. Saurischia‏‎ (732 കണ്ണികൾ)
 24. പൂത്തിലഞ്ഞി‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 25. കരിവേങ്ങ‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 26. കാട്ടിന്ത‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 27. കൽ‌പ്പൈൻ‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 28. ചിറ്റാൽ‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 29. തെള്ളിപ്പൈൻ‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 30. നീർവാക‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 31. പശക്കൊട്ടമരം‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 32. പാലി (സസ്യം)‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 33. പിണർ‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 34. പിനാറി‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 35. പുന്നപ്പ‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 36. പെരുമ്പൽ‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 37. വിടന‏‎ (666 കണ്ണികൾ)
 38. Protostome‏‎ (626 കണ്ണികൾ)
 39. Human sex ratio‏‎ (615 കണ്ണികൾ)
 40. Music genre‏‎ (605 കണ്ണികൾ)
 41. Geographic Names Information System‏‎ (588 കണ്ണികൾ)
 42. Federal Information Processing Standard‏‎ (584 കണ്ണികൾ)
 43. ISO 639-3‏‎ (577 കണ്ണികൾ)
 44. ISO 639-2‏‎ (540 കണ്ണികൾ)
 45. വിക്കിപീഡിയ:Logos‏‎ (539 കണ്ണികൾ)
 46. PubMed Identifier‏‎ (529 കണ്ണികൾ)
 47. സഹായം:IPA/English‏‎ (528 കണ്ണികൾ)
 48. Alma mater‏‎ (517 കണ്ണികൾ)
 49. United States Census Bureau‏‎ (510 കണ്ണികൾ)
 50. Mayor‏‎ (509 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്