അവശ്യ താളുകൾ

Jump to navigation Jump to search

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 01:53, 12 നവംബർ 2018-നു ആണ്‌. പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ ഉണ്ട്.

ഈ താളിന്റെ പുതുക്കൽ തൽക്കാലം നടക്കുന്നില്ല. ഇവിടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയതാവണമെന്നില്ല.

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. വിക്കിപീഡിയ:Automated taxobox system‏‎ (3,495 കണ്ണികൾ)
 2. വിക്കിപീഡിയ:Transclusion‏‎ (2,790 കണ്ണികൾ)
 3. Unikont‏‎ (2,636 കണ്ണികൾ)
 4. Opisthokont‏‎ (2,628 കണ്ണികൾ)
 5. Obazoa‏‎ (2,625 കണ്ണികൾ)
 6. Filozoa‏‎ (2,612 കണ്ണികൾ)
 7. Holozoa‏‎ (2,612 കണ്ണികൾ)
 8. Eumetazoa‏‎ (2,587 കണ്ണികൾ)
 9. Bilateria‏‎ (2,529 കണ്ണികൾ)
 10. Nephrozoa‏‎ (2,514 കണ്ണികൾ)
 11. സഹായം:Template‏‎ (2,266 കണ്ണികൾ)
 12. വിക്കിപീഡിയ:Subpages‏‎ (2,157 കണ്ണികൾ)
 13. UTC+5:30‏‎ (2,099 കണ്ണികൾ)
 14. United States copyright law‏‎ (1,884 കണ്ണികൾ)
 15. Deuterostome‏‎ (1,866 കണ്ണികൾ)
 16. Olfactores‏‎ (1,837 കണ്ണികൾ)
 17. Gnathostomata‏‎ (1,834 കണ്ണികൾ)
 18. Teleostomi‏‎ (1,823 കണ്ണികൾ)
 19. Reptiliomorpha‏‎ (1,703 കണ്ണികൾ)
 20. Sauropsida‏‎ (1,142 കണ്ണികൾ)
 21. Dinosauromorpha‏‎ (835 കണ്ണികൾ)
 22. Dinosauriformes‏‎ (829 കണ്ണികൾ)
 23. സഹായം:Authority control‏‎ (822 കണ്ണികൾ)
 24. വിക്കിപീഡിയ:Persondata‏‎ (788 കണ്ണികൾ)
 25. Saurischia‏‎ (755 കണ്ണികൾ)
 26. Vehicle registration plate‏‎ (732 കണ്ണികൾ)
 27. Geographic Names Information System‏‎ (731 കണ്ണികൾ)
 28. Federal Information Processing Standard‏‎ (720 കണ്ണികൾ)
 29. Virtual International Authority File‏‎ (716 കണ്ണികൾ)
 30. Library of Congress Control Number‏‎ (705 കണ്ണികൾ)
 31. Music genre‏‎ (695 കണ്ണികൾ)
 32. പൂത്തിലഞ്ഞി‏‎ (668 കണ്ണികൾ)
 33. കരിവേങ്ങ‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 34. കൽ‌പ്പൈൻ‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 35. ചിറ്റാൽ‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 36. തെള്ളിപ്പൈൻ‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 37. നീർവാക‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 38. പശക്കൊട്ടമരം‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 39. പാലി (സസ്യം)‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 40. പിണർ‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 41. പിനാറി‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 42. പുന്നപ്പ‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 43. പെരുമ്പൽ‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 44. വിടന‏‎ (667 കണ്ണികൾ)
 45. Protostome‏‎ (656 കണ്ണികൾ)
 46. Integrated Authority File‏‎ (640 കണ്ണികൾ)
 47. ZIP code‏‎ (627 കണ്ണികൾ)
 48. Municipal corporation‏‎ (625 കണ്ണികൾ)
 49. International Standard Name Identifier‏‎ (623 കണ്ണികൾ)
 50. United States Census Bureau‏‎ (613 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്