പ്രകാശോർജ്ജം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലെ മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് സംവേദനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ്ജമാണ് പ്രകാശമിതിയിലെ പ്രകാശോർജ്ജം (ഇംഗ്ലീഷിൽ: luminous energy). പ്രകാശോർജ്ജം പ്രസരണോർജ്ജത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തപെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകാശോർജ്ജത്തിന് സമാനമായ പ്രസരണമിതിയിലെ ഒരു അളവാണ് പ്രസരണോർജ്ജം. വിദ്യുത്കാന്തിക വർണ്ണരാജി|വിദ്യുത്കാന്തിക വർണ്ണരാജിയിലെ]] എല്ലാ തരംഗങ്ങളും മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമല്ലാത്തതാണ് പ്രസരണോർജ്ജം എന്ന അളവിന് നിദാനം. ദൃശ്യ വർണ്ണരാജിക്ക് പുറത്തുള്ള തരംഗങ്ങളുടെ പ്രകാശോർജ്ജം പൂജ്യമാണ്. അതായത് അവയെ മനുഷ്യന് നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്കൊണ്ട് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.(ഉദാ: അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ).

പ്രകാശോർജ്ജത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകകം ലൂമിൻ സെക്കന്റ് (lm.s) ആണ്. ഹെൻറി ഫോക്സ് താൽബോട്ട് എന്ന ബ്രിട്ടിഷ് ശാസ്ത്രഞ്ജന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമായി . താൽബോട്ട് എന്നൊരു ഏകകവും അനൗദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ചില ഏകക സമ്പ്രതായങ്ങളിൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഏകകമായ ജൂളിലും പ്രകാശോർജ്ജം പ്രസ്താവിക്കാറുണ്ട്.


പ്രകാശമിതിയിലെ അളവുകൾ
അളവ്കോൽ സൂചകം[nb 1] അന്താരാഷ്ട്ര ഏകകം ഏകക സൂചകം ഡയമെൻഷൻ കുറിപ്പുകൾ
Luminous energy Qv [nb 2] lumen second lm⋅s T⋅J [nb 3] units are sometimes called talbots
പ്രകാശപ്രവാഹം(Luminous flux) Φv [nb 2] lumen (= cd⋅sr) lm J also called luminous power
പ്രകാശതീവ്രത(Luminous intensity) Iv candela (= lm/sr) cd J an SI base unit, luminous flux per unit solid angle
Luminance Lv candela per square metre cd/m2 L−2⋅J units are sometimes called nits
Illuminance Ev lux (= lm/m2) lx L−2⋅J used for light incident on a surface
Luminous emittance Mv lux (= lm/m2) lx L−2⋅J used for light emitted from a surface
Luminous exposure Hv lux second lx⋅s L−2⋅T⋅J
Luminous energy density ωv lumen second per metre3 lm⋅sm−3 L−3⋅T⋅J
Luminous efficacy η [nb 2] lumen per watt lm/W M−1⋅L−2⋅T3⋅J ratio of luminous flux to radiant flux
Luminous efficiency V 1 also called luminous coefficient
See also: SI · Photometry · Radiometry
  1. Standards organizations recommend that photometric quantities be denoted with a suffix "v" (for "visual") to avoid confusion with radiometric or photon quantities.
  2. 2.0 2.1 2.2 Alternative symbols sometimes seen: W for luminous energy, P or F for luminous flux, and ρ or K for luminous efficacy.
  3. "J" is the recommended symbol for the dimension of luminous intensity in the International System of Units.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രകാശോർജ്ജം&oldid=2284376" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്