Jump to content

പോർട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് മദ്ദലീന ഡോണി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പോർട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് മദ്ദലീന ഡോണി (1506).

1506-ൽ ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാന മാസ്റ്റർ റാഫേൽ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു എണ്ണച്ചായാചിത്രമാണ് പോർട്രെയ്റ്റ് ഓഫ് മദ്ദലീന ഡോണി. ഫ്ലോറൻസിലെ പിറ്റി കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെനീഷ്യൻ പെയിന്റിംഗ് ശൈലിയും മദ്ദലീനയുടെ ചായാചിത്രം വരച്ചപ്പോൾ ഫ്രെസ്കോയിലെ വൈദഗ്ധ്യവും റാഫേലിനെ സ്വാധീനിച്ചു.

വിവരണം

[തിരുത്തുക]

1503-ൽ പുതുതായി വിവാഹിതനായ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ഭാര്യ മദ്ദലീനയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഗ്നോലോ ഡോണി 1503-ൽ മദ്ദലീന സ്ട്രോസിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. പക്ഷേ ചിത്രകാരൻ ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ കലയെ ഏറ്റവും അടുത്തായി പഠിച്ച സമയത്ത് 1506-ൽ ഈ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കാം. ചായാചിത്രങ്ങളുടെ ഘടന മോണലിസയുടേതിന് സമാനമാണ്. ചിത്ര തലം സംബന്ധിച്ച് പ്രതിഛായകൾ അതേ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ മോണലിസയുടെ കൈകൾ പോലെ കൈകൾ പരസ്പരം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മോണലിസയിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ അവതരണവും മദ്ദലീനയുടെ ചായാചിത്രവും ചിത്ര പ്ലെയിനിൽ ഏതാണ്ട് തുല്യമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ചക്രവാളം ഉപരിതലങ്ങളെയും വ്യാപ്തങ്ങളെയും നിർവചിക്കുന്ന ഒരു ഏകീകൃത പ്രകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പും രൂപവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ലിയോനാർഡോയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു വ്യത്യാസം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലിയോനാർഡോയുടെ ചിത്രങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനുഷ്യരൂപവും ലാൻഡ്‌സ്കേപ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മദ്ദലീനയുടെ ചായാചിത്രം. അതിനാൽ മദ്ദലീനയുടെ ചായാചിത്രത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭീഷണി സാന്നിധ്യം വ്യക്തമായി പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. റഫേലിന്റെ മദ്ദലീനയുടെ ചായാചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും രക്തബന്ധവും വിഷയങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. കലയിൽ റാഫേലിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കാണിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഏകത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്നാൽ ലിയോനാർഡോയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ചായാചിത്രങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സ്വഭാവം വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും (ദമ്പതികളുടെ സമ്പത്തിലേക്ക് ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന) വസ്തുക്കളുടെ അടുത്ത ശ്രദ്ധ പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത ശാന്തതയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബോധമാണ്. എല്ലാ ഘടകങ്ങളും - ദ്വിതീയ പ്രാധാന്യമുള്ളവ പോലും - കൃത്യമായ ബാലൻസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങൾ, വിഷയങ്ങളുടെ ബന്ധം മാത്രമല്ല, അവയുടെ വ്യക്തമായ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഏകതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റാഫേലിന്റെ കലാപരമായ പക്വതയുടെ ആരംഭം ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

മൈക്കലാഞ്ചലോ, ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി എന്നിവരെപ്പോലുള്ള ഒരു കലാപരമായ പുതുമയുള്ളയാളായി റാഫേലിനെ തരംതിരിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും, ഉയർന്ന നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ചിത്രകാരനെന്ന നിലയിൽ മദ്ദലീനയുടെ ചായാചിത്രം പോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ ലഭിച്ചു. ലിയനാർഡോയുമായും മൈക്കലാഞ്ചലോയുമായും ഒരേ അളവിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത് കാരണം റഫേൽ ആദർശവും മാന്യവുമായ വ്യക്തികളെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.[1]

ചിത്രകാരനെക്കുറിച്ച്

[തിരുത്തുക]

നവോത്ഥാനകാല ഇറ്റലിയിലെ ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായിരുന്നു റാഫേൽ. പിതാവായ ജിയോവാനി സാന്റി ഡ്യൂക്കിന്റെ കൊട്ടാരം ചിത്രകാരനായിരുന്നു. പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു റാഫേലിന്റെ ആദ്യ ഗുരു. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ റാഫേൽ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായിരുന്ന പിയെട്രോ പെറുഗിനോയുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടി. 1502-ൽ പെറുഗിനോയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പിന്റുറിക്ക്യോയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് റാഫേൽ സിയേനയിലേക്ക് പോയി. 1504-ലെ കന്യകയുടെ വിവാഹം (Wedding of the Virgin) ആണ്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന രചനയായി കണക്കാക്കുന്നത്. റാഫേൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 12 വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടിയതും പ്രശസ്തമായ രചനകളിലധികവും നടത്തിയതും റോമിൽ വച്ചായിരുന്നു. രൂപത്തിന്റെ വ്യക്തത, രചനാരീതി, മനുഷ്യന്റെ ആഡംബരത്തിന്റെ നിയോപ്ലാറ്റോണിക് ആദർശത്തിന്റെ ദൃശ്യനേട്ടം എന്നിവയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു.[2] റാഫേൽ ഒരു "നാടോടികളുടെ" ജീവിതം നയിച്ചു, വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 1504 മുതൽ ഫ്ലോറൻസിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു.

അവലംബം

[തിരുത്തുക]
  1. "Portrait of Maddalena Doni by Raphael". www.thehistoryofart.org. Retrieved 2022-12-09.
  2. On Neoplatonism, see Chapter 4, "The Real and the Imaginary", in Kleinbub, Christian K., Vision and the Visionary in Raphael, 2011, Penn State Press, ISBN 0271037040, 9780271037042
  • Shearman, John. Studi su Raffaello. Turin: Electa.

ഇതും കാണുക

[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

[തിരുത്തുക]