പോർട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ലുക്രേസിയ പാൻസിയാറ്റിച്ചി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Portrait of Lucrezia Panciatichi
Lucrezia Panciatichi by Angelo Bronzino.jpg
ArtistAgnolo Bronzino
Yearc. 1545
MediumOil on panel
Dimensions102 cm × 85 cm (40 in × 33 in)
LocationUffizi, Florence

ഏകദേശം 1545-ൽ അഗ്നോളോ ബ്രോൺസിനോ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു എണ്ണച്ചായചിത്രമാണ് പോർട്രെയിറ്റ് ഓഫ് ലുക്രേസിയ പാൻസിയാറ്റിച്ചി. ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിലെ ഉഫിസി ഗാലറിയിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫ്ലോറൻ‌ടൈൻ മാനവികവാദിയും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ ബാർട്ടോലോമിയോ പാൻ‌സിയാറ്റിച്ചിയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു ലൂക്രെസിയ ഡി സിഗിസ്മോണ്ടോ പുച്ചി. ബ്രോൻ‌സിനോ മറ്റൊരു ഉഫിസി ചായാചിത്രത്തിലും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ജോർജിയോ വസാരി രണ്ട് ചായാചിത്രങ്ങളെ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു: "സ്വാഭാവികമായും അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു". തെളിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആഭരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം സ്ത്രീയുടെ പ്രമാണിസ്ഥാനത്തിന് അടിവരയിടുക മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ചിഹ്നത്തിലൂടെ അവളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വശങ്ങളും, സ്വർണ്ണ മാലയിലെ "അമോർ ഡ്യുർ സാൻസ് ഫിൻ" എന്ന വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ, 1547-ൽ ഫ്ലോറൻസിലെ ഗ്രാൻഡ് ഡ്യൂക്ക്, കോസിമോ ഐ ഡി മെഡിസിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു പ്രണയവർണ്ണനയെ പരാമർശിക്കുന്നു.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]