പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഉള്ള പ്രാദേശിക ഓഫീസുകൾ ആണു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഭാരതത്തിൽ സാധാരണ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികാരി സബ് ഇൻസ്പെൿറ്റർ ആയിരിക്കും. ഒരു പോലീസ് സർക്കിൾ പ്രദേശത്തിന്റെ മുഖ്യ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാരി ഒരു ഇൻസ്പൿറ്റർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്തനായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ ഇവരെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെൿടർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. മിക്കവാറും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിചാരണ കാത്തു കിടക്കുന്ന തടവുകാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള തടവറ, പോലീസുകാർക്കുള്ള താൽക്കാലിക പാർപ്പിടം എന്നിവ ഉണ്ടാവും. കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നടത്തുന്നത് കേരള പോലീസാണ്. ഇതെഴുതുന്ന നേരത്ത് കേരളത്തിൽ മൊത്തം 525 പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്[1]

അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പോലീസ്_സ്റ്റേഷൻ&oldid=1691773" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്