പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവാണ് പേട്ടയിൽ രാമൻപിള്ള ആശാൻ(ജ:1842- മ:1937).ഭാഷാപോഷണത്തിനും സാഹിത്യമേഖലയിലും തന്റേതായ സംഭാവനകൾ ആശാൻ നൽകിയിരുന്നു.

ആദ്യകാലം[തിരുത്തുക]

തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ചിറയിൻകീഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശം.അനന്തൻപിള്ളയും പാർവ്വതിഅമ്മയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ.സംസ്കൃതം, മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ ആശാനു പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്നു. അറബിക്കഥകൾ കിളിപ്പാട്ടായി എഴുതിയതിനു പുറമേ ഗദ്യപദ്യകൃതികളും രാമൻപിള്ള ആശാൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. ആട്ടക്കഥാ സാഹിത്യം. കേ: ഭാ: ഇ.1999 പേജ്320