പെരുമണ്ണശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി മഹാക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(പെരുമണ്ണശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
പ്രമാണം:പെരുമണ്ണശ്ശേരി ക്ഷേത്രം
പെരുമണ്ണശ്ശേരി ക്ഷേത്രം

ചേലേമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലിപ്പറമ്പ് പെരുമണ്ണശ്ശേരി ദേശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് പെരുമണ്ണശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി മഹാക്ഷേത്രം.

ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

ഭൂപ്രകൃതികൊണ്ടും കാനനനീർച്ചോലകളാലും അനുഗൃഹീതമായ, ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശം സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഋഷീശ്വരന്മാർ തപോവനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. താപസന്മാരുടെയും തപോഭൂമിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി  ഒരു ദിവ്യതേജസ്സ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് മഹർഷിമാർ കാണുകയും, അവർ ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു മയിൽ നൃത്തമാടുന്നതും കാണുകയുണ്ടായി. സുബ്രഹ്മണ്യഭഗവാനെ മാമുനിമാർ പ്രസ്തുത ജ്യോതി പതിച്ച സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു.