പുസ്തക ജാക്കറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പുസ്തക ജാക്കറ്റ്, ഭാഗികമായി മടക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു

പുസ്തകത്തിന്റെ മുകളിൽ വേർപെടുത്താവുന്ന വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന കടലാസ് ഭാഗമാണ് പുസ്തക ജാക്കറ്റ്. ഡസ്റ്റ് ജാക്കറ്റ്, ഡസ്റ്റാ റാപ്പർ, ഡസ്റ്റ് കവർ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പുറമെയുള്ള ഈ കവർ മുൻവശത്തേക്കും പിൻവശത്തേക്കും മറിക്കാനാകും. ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ലഘു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പ്, പ്രസാധകരെ കുറിച്ചുള്ള സംഗ്രഹം എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഭാഗത്ത് അച്ചടിക്കാറുണ്ട്. പുസ്തകം കേടുവരാതെ ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുസ്തക_ജാക്കറ്റ്&oldid=2892896" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്