പുലസ്ത്യൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സപ്തർഷികളിൽ ഒരാൾ. പ്രജാപതികളിൽ ഒരാളായ പുലസ്ത്യൻെറ ജനനം ബ്രഹ്മാവിൻെറ കർണ്ണത്തിൽ നിന്നുമാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുലസ്ത്യൻ&oldid=2517706" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്