പുരാണം ഒരു വിമർശനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ആമുഖം[തിരുത്തുക]

ഇന്ന് നിലവിൽ 4 വേദങ്ങളും 108 ഉപനിഷത്തുകളും ഉണ്ട്.ഇവ അസത്യവും നുണക്കഥകളും നിറഞ്ഞ ഭണ്ഡാരമാണെന്നും അവ നിമിത്തം ജനമനസുകളിൽ അന്ധവിശ്വാസമുണ്ടായി.ഹിന്ദുമതം എന്നാൽ വേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളളതാണ്.പുരാണങ്ങൾ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിനു യോജിക്കുന്നവയല്ല.[1]

ത്രീമൂർത്തികളുടെ ഉത്ഭവം[തിരുത്തുക]

വരാഹ പുരാണം - ഒരു പുരുഷ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട ഒരു ശക്തി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ അതിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി സരസ്വതി കാളി എന്നീ സ്ത്രീകൾ രൂപപ്പെട്ടു.

മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം -വരാഹ പുരാണം ത്തിനു വിപരീതമായി ബ്രഹ്മ- വിഷ്ണു -ശിവൻ രൂപപ്പെട്ടു.

ലിംഗ പുരാണം -ശിവന്റെ ഇടതു  വശത്തുനിന്നും വിഷ്ണുവും -ലക്ഷ്മിയും വലത് വശത്തുനിന്നും ബ്രഹ്മാവും -സരസ്വതിയും ഉണ്ടായി.

നാരദ പുരാണം - നാരായണന്റെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നും ബ്രഹ്മാവും മധ്യ ഭാഗത്തു നിന്നും ശിവനും  ഇടതു ഭാഗത്തുനിന്നും വിഷ്ണുവും ഉണ്ടായി .

[2]

  1. പെരിയാർ, ഇ വി രാമസ്വാമി (2018). പുരാണം ഒരു വിമർശനം. തിരുവനന്തപുരം: മൈത്രി ബുക്സ്. pp. 7, 8.
  2. പെരിയോർ, ഇവി രാമസ്വാമി (2018). പുരാണം ഒരു വിമർശനപഠനം. തിരുവനന്തപുരം: മൈത്രി ബുക്ക്സ്. p. 9.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പുരാണം_ഒരു_വിമർശനം&oldid=3084118" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്