പാരനോർമൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പാരനോർമൽ സംഭവങ്ങൾ ജനകീയ സംസ്കാരം, നാടോടി, മറ്റ് ശാസ്ത്രേതര വിജ്ഞാന മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്, ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവയുടെ അസ്തിത്വം സാധാരണ ശാസ്ത്ര ധാരണയുടെ പരിധിക്കപ്പുറമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. [1] [2] [3] [4] ശ്രദ്ധേയമായ അസാധാരണ വിശ്വാസങ്ങളിൽ എക്സ്ട്രാസെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ (ഉദാഹരണത്തിന്, ടെലിപതി ), ആത്മീയത, പ്രേത വേട്ട, ക്രിപ്റ്റോസുവോളജി, യൂഫോളജി എന്നിവയുടെ കപട ശാസ്ത്രം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. [5]

ശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാണ് പാരാനോർമലിനെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കാരണം ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങൾ അനുഭവപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലും ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലൂടെ നേടിയ പരീക്ഷണ ഡാറ്റയിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. നേരെമറിച്ച്, അസ്വാഭാവികതയുടെ അസ്തിത്വത്തിനായി വാദിക്കുന്നവർ അവരുടെ വാദങ്ങൾ അനുഭവപരമായ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് ഉപകഥ, സാക്ഷ്യം, സംശയം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. സാധാരണ ശാസ്ത്ര മാതൃകകൾ അസാധാരണ പ്രതിഭാസങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ അസാധാരണമായ വ്യതിയാനമോ ആണെന്ന വിശദീകരണം നൽകുന്നു. [6] [7] [8] പാരനോർമൽ സംഭവങ്ങൾ ജനകീയ സംസ്കാരം, നാടോടി, മറ്റ് ശാസ്ത്രേതര വിജ്ഞാന മണ്ഡലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്, ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവയുടെ അസ്തിത്വം സാധാരണ ശാസ്ത്ര ധാരണയുടെ പരിധിക്കപ്പുറമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. [1] [2] [3] [9] ശ്രദ്ധേയമായ അസാധാരണ വിശ്വാസങ്ങളിൽ എക്സ്ട്രാസെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ (ഉദാഹരണത്തിന്, ടെലിപതി ), ആത്മീയത, പ്രേത വേട്ട, ക്രിപ്റ്റോസുവോളജി, യൂഫോളജി എന്നിവയുടെ കപട ശാസ്ത്രം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. [10]

ശാസ്ത്രീയമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാണ് പാരാനോർമലിനെ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ, കാരണം ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങൾ അനുഭവപരമായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലും ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലൂടെ നേടിയ പരീക്ഷണ ഡാറ്റയിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. നേരെമറിച്ച്, അസ്വാഭാവികതയുടെ അസ്തിത്വത്തിനായി വാദിക്കുന്നവർ അവരുടെ വാദങ്ങൾ അനുഭവപരമായ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല, മറിച്ച് ഉപകഥ, സാക്ഷ്യം, സംശയം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. സാധാരണ ശാസ്ത്ര മാതൃകകൾ അസാധാരണ പ്രതിഭാസങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനമോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ അസാധാരണമായ വ്യതിയാനമോ ആണെന്ന വിശദീകരണം നൽകുന്നു. [6] [7] [11]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "Belief in the Paranormal or Pseudoscience". Nsf.gov. Archived from the original on 4 February 2012. Retrieved 2012-03-07.
 2. 2.0 2.1 "Paranormal". The Free Dictionary. Retrieved 2008-02-03.
 3. 3.0 3.1 "Paranormal". Dictionary.com. Ask.com.
 4. "Paranormal". Merriam-Webster Dictionary. Merriam-Webster.
 5. Gordon, Stuart (1993). The Paranormal: An Illustrated Encyclopedia. Trafalgar Square. ISBN 978-0-7472-3603-0.
 6. 6.0 6.1 Marks, D. F. (April 1988). "The Psychology of Paranormal Beliefs". Experientia. 44 (4): 332–7. doi:10.1007/BF01961272. PMID 3282908.
 7. 7.0 7.1 Richard Wiseman (2011). "The Haunted Brain". www.csicop.org. Retrieved 7 January 2019.
 8. Schmaltz, Rodney M.; Lilienfeld, Scott O. (17 April 2014). "Hauntings, Homeopathy, and the Hopkinsville Goblins: Using Pseudoscience to Teach Scientific Thinking". Frontiers in Psychology. 5: 336. doi:10.3389/fpsyg.2014.00336. PMC 4028994. PMID 24860520.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
 9. "Paranormal". Merriam-Webster Dictionary. Merriam-Webster.
 10. Gordon, Stuart (1993). The Paranormal: An Illustrated Encyclopedia. Trafalgar Square. ISBN 978-0-7472-3603-0.
 11. Schmaltz, Rodney M.; Lilienfeld, Scott O. (17 April 2014). "Hauntings, Homeopathy, and the Hopkinsville Goblins: Using Pseudoscience to Teach Scientific Thinking". Frontiers in Psychology. 5: 336. doi:10.3389/fpsyg.2014.00336. PMC 4028994. PMID 24860520.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാരനോർമൽ&oldid=3935407" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്