പള്ളിമൺകുഴി ദേവീക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വാമനപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അനച്ചൽ പള്ളിമൺകുഴിയിൽ സ്ഥിതിചെയുന്ന ക്ഷേത്രം ആണ് ഇത്, ശക്തി സ്വരൂപിണിയായ ദേവിയാണ് ഇവിടത്തെ പ്രതിഷ്ട, വളരെയേറെ പഴക്കം ഈ ക്ഷേത്രതിന് ഉണ്ട് എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു. കുംഭ മാസത്തിലെ ഭരണി നാളിലാണ് ഇവിടത്തെ പ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവം നടക്കുന്നത്.