പറക്കും പാമ്പിന്റെ കോവിൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
പറക്കും പാമ്പിന്റെ കോവിൽ

മദ്ധ്യ മെക്സിക്കോയിലെ പുരാതന തിയോതിഹ്വാകാൻ നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാനമായ ആരാധാനാകേന്ദ്രമാണ് പറക്കും പാമ്പിന്റെ കോവിൽ എന്ന് അറിപ്പെടുന്നു. ക്വെറ്റ്സൽ കോട്ൽ എന്നാണ് ഇവിടത്തെ സർപ്പദേവന്റെ പേര്. തിയേതിഹ്വാകാനിലെ 'മരിച്ചവരുടെ വീഥി'യുടെ തെക്കേയറ്റത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പുരാതാന കാലത്ത് ഇവിടം രാഷ്ട്രീയകേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു. പിരമിഡ് ആകൃതിയിലാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പിരമിഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഈ ആരാധനാലയത്തിനു അടുത്തുള്ള മറ്റു രണ്ടു വിസ്മയങ്ങൾ.

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]