പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം
പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം .jpg
പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം
Authorഡോ.എ. അച്യുതൻ
Countryഇന്ത്യ
Languageമലയാളം
Subjectപരിസ്ഥിതി
Publisherകേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്
Awardsകേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം 2014

2014 ലെ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതിയാണ് പരിസ്ഥിതിപഠനത്തിന് ഒരാമുഖം. ഡോ.എ. അച്യുതൻ രചിച്ച ഈ കൃതിക്ക് കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങൾ സമഗ്രമായും സൂക്ഷ്മമായും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠനഗ്രന്ഥമാണ് ഇത്.[1]

പുരസ്കാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • 2014 ലെ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം
  • കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ പുരസ്കാരം
  • പവനൻ അവാർഡ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Mathrubhumi Books – Mathrubhumi Books". ശേഖരിച്ചത്: 2018-09-12.