പരിണാമത്തിന്റെ പരിണാമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പരിണാമത്തിന്റെ പരിണാമം
പുറംചട്ട
കർത്താവ്എ.എൻ. നമ്പൂതിരി
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
വിഷയംവൈജ്ാനിക സാഹിത്യം

എ.എൻ. നമ്പൂതിരി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് പരിണാമത്തിന്റെ പരിണാമം. 1998-ൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനു നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]


അവലംബം[തിരുത്തുക]