പരമേശാ പാഹി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തോടി രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥകളി പദത്തിന്റെ തുടക്കമാണു പരമേശാ പാഹി എന്നത്. കിരാതം എന്ന ആട്ടക്കഥയിലെ ഒരു പദമാണിത്.

അർജുനൻ പരമശിവനെ തപസ്സു ചെയ്യുന്നതാണ് സന്ദർഭം.

സാഹിത്യം:

  • പരമേശാ പാഹി പാഹി മാം സന്തതം സ്വാമിൻ
  • ഹരപുര നാശന ദൈവമേ
  • പരിതാപം വൈരി വീരർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം
  • പരിചിൽ കളഞ്ഞേറ്റം പരമ കരുണയാ
  • പുരുഹുതനു ജാതി ഭുവന വന്ദ്യാ പോറ്റി
  • കൈലാസാചല വാസാ ഹേ ശൈലജാ കാന്താ
  • കാലാരേ കപാല പാണേ
  • മാലെല്ലാം തീർത്തു പരിപാലിച്ചു കൊള്ളേണമേ
  • നീല ലോലിത നീലഗള തല
  • ലീലയാഖില ലോക പാലകാ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരമേശാ_പാഹി&oldid=1906557" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്