പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അച്ചടിശാലകൾ (കേരളം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രധാന ചില അച്ചടിശാലകളുടെ വിവരം താഴെച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ അച്ചടിശാല സ്ഥലം
1 സെന്റ് ജോസഫ്സ് പ്രസ്സ് മാന്നാനം
2 സത്യനാദകാഹളം കൂനമ്മാവ്
3 കേരളമിത്രം കൊച്ചി
5 മലയാളിപ്രസ്സ് കൊല്ലം
6 സ്പെക്ടേറ്റർ പ്രസ്സ് കോഴിക്കോട്
7 മലയാള മനോരമ പ്രസ്സ് കോട്ടയം
8 മാർത്തോമ്മാ പ്രസ്സ് കോട്ടയം
9 ക്നാനായ പ്രദീപികാ അച്ചുകൂടം കോട്ടയം
10 വിദ്യാവിലാസം പ്രസ്സ് കോഴിക്കോട്
11 കേരളവിലാസം പ്രസ്സ് തിരുവനന്തപുരം
12 റെഡ്യാർ പ്രസ്സ് കൊല്ലം
13 സി.എം.എസ്സ് പ്രസ്സ് കോട്ടയം
14 തിരുവിതാംകൂർ ഗവ:പ്രസ്സ് തിരുവനന്തപുരം
15 കാരപ്പറമ്പു പ്രസ്സ് കോഴിക്കോട്
16 മിനർവാ പ്രസ്സ് കോഴിക്കോട്
17 കൊച്ചിൻ മർക്കന്റയിൻ പ്രിന്റിങ്ങ് കമ്പനി കൊച്ചി

[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം -കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി-2000 പേജ്1128