നീളത്തിന്റെ ഏകകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

നീളം, ദൂരം എന്നിവ അളക്കുന്നതുനുള്ള ഉപാധിയാണ്‌ നീളത്തിന്റെ ഏകകം.

അന്താരാഷ്ട്ര ഏകകവ്യവസ്ഥയിൽ (SI) ഉപയോഗിക്കുന്ന നീളത്തിന്റെ ഏകകങ്ങൾ:

നീളത്തിന്റെ എസ്.ഐ ഇതര ഏകകങ്ങൾ:

  • ആംസ്ട്രം (Å) (എസ്.ഐ യിൽ 100 പൈക്കോമീറ്റർ)
  • മൈക്രോൺ (എസ്.ഐ യിൽ 1 മൈക്രോമീറ്റർ)

ബ്രിട്ടീഷ് ഇം‌പീരിയൽ ഏകകങ്ങൾ:

  • ഇഞ്ച് (25.4 മില്ലിമീറ്റർ)
  • അടി (12 ഇഞ്ച്, 0.3048 മീറ്റർ)
  • വാര (3 അടി, 0.9144 മീറ്റർ)

ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഏകകങ്ങൾ:

  • ആസ്ട്രണോമിക്കൽ ഏകകം (AU) (~149 ഗിഗാമീറ്റർ)
  • പ്രകാശവർഷം (ly) (~9.46 പീറ്റാമീറ്റർ)
  • പാർസെക് (pc) (~30.8 പീറ്റാമീറ്റർ), കൂടെ കിലോപാർസെക് (kpc), മെഗാപാർസെക് (Mpc) എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നീളത്തിന്റെ_ഏകകം&oldid=1864620" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്