നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സ്റ്റാമ്പുകൾ പ്രിഡ്‌നെസ്ട്രോവിയൻ മോൾഡേവിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു. പിഎംആർ അധികാരികളുടെ അറിവോ അനുവാദമോ ഇല്ലാതെ 1992 അല്ലെങ്കിൽ 1993-ൽ ഇവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.[1][2]

തപാൽ കാര്യനിർവ്വാഹകസംഘം, സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളുടെയോ പ്രദേശങ്ങളുടെയോ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പോലുള്ള ലേബലുകളാണ് നിയമവിരുദ്ധ സ്റ്റാമ്പുകൾ. മിക്കപ്പോഴും, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല, യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയനിലെ (യുപിയു) അംഗരാജ്യങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു "ഇന്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ സർക്കുലർ" പുറപ്പെടുവിക്കാൻ യുപിയുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. യുപിയു പ്രകാരം, വിപണി പ്രതിവർഷം കുറഞ്ഞത് 500 മില്യൺ ഡോളർ വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പുകളിൽ വിവിധ തരം സിൻഡ്രെല്ലാ സ്റ്റാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയണം. അവ നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പുകൾക്ക് സമാനമായ ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകളുണ്ടെങ്കിലും അവ നിലവിലുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നൽകില്ല.

നിയമവിരുദ്ധ സ്റ്റാമ്പുകൾ തിരിച്ചറിയൽ[തിരുത്തുക]

  • നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പ് വിതരണം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചെറിയ ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ രാജ്യങ്ങളുടെയോ പ്രദേശങ്ങളുടെയോ പേരിൽ അനധികൃത സ്റ്റാമ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പഴയ നിയമവിരുദ്ധ വിതരണം (1970 മുതൽ) പലപ്പോഴും അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിലായിരുന്നു.
  • മിക്ക നിയമവിരുദ്ധ സ്റ്റാമ്പുകളും പ്രധാന സ്റ്റാമ്പ് കാറ്റലോഗുകളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചിലത് തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ നില വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാലോ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ സാധുവായ സ്റ്റാമ്പ് വിതരണം തിരിച്ചറിയാൻ യുപിയു ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നതിനാലോ ആയിരിക്കാം.
  • വേൾഡ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിലേറ്റ്ലിയും യുപിയുവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത WADP നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം (WNS) 2002 മുതൽ യുപിയു അംഗരാജ്യങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാ യുപിയു അംഗങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കാളിയാകുന്നില്ല.

നിയമവിരുദ്ധമായ തപാൽ വിതരണങ്ങളുടെ പരിണതഫലങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പുകൾ വിവിധ കക്ഷികൾക്ക് പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തപാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരുമാനം നഷ്‌ടപ്പെടും. കൂടാതെ സ്റ്റാമ്പ് കളക്ടർമാർക്ക് പണമൂല്യമോ മൂല്യമോ ഇല്ലാത്ത നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പുകൾ തെറ്റായി വാങ്ങുന്നതിലൂടെ പണം നഷ്‌ടപ്പെടാം. കൂടാതെ, അനുഭവപരിചയമില്ലാത്തവരോ ഫിലാറ്റലിസ്റ്റുകളോ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹോബിക്കോ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി സ്‌മരണാർഹവിഷയങ്ങൾക്കായി നിയമവിരുദ്ധമായ സ്റ്റാമ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, നിയമാനുസൃതമായ സ്റ്റാമ്പ് ഡീലർമാർക്ക് അവരുടെ വിപണി കണ്ടേക്കാം. അവരുടെ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രശസ്തി നിയമവിരുദ്ധ വിതരണങ്ങളുടെ വിപണി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കലാകാരന്മാർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി അച്ചടിച്ച വിതരണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് റോയൽറ്റിയും ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Murphy, Niall. "PMR Catalogue of USSR Overprints - The "Sun Rays" Group". PMRstamps.org. Archived from the original on 2018-09-22. Retrieved 26 October 2014.
  2. Murphy, Niall. "PMR Catalogue of USSR Overprints - The "Sun Face" Group". PMRstamps.org. Archived from the original on 2018-09-22. Retrieved 26 October 2014.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

  • Figueiredo, Albertino de. Illegal and Abusive Stamp Issues: A lecture. Madrid: The Albertino de Figueiredo foundation for philately, 2003 7p.
  • Melville, Frederick J. Phantom Philately. London: Philatelic Institute, 1923 204p.
  • Pope, Mavis. Selected Forgeries, Bogus Issues, Fakes and Other Philatelically Related Items Intended to Defraud, Misrepresent or Imitate: A Monograph to Alert Potential Philatelists to Such Material and to Provide Some Means of Identification. Birmingham Gardens, N.S.W.: the author, 1991 105p.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]