നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്, ഇന്ത്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പൊതുജനങ്ങളിൽ വായന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന അടിസ്ഥാനലക്ഷ്യത്തോടെ, ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുസ്തക പ്രസാധക സംഘമാണ് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ്(എൻ.ബി.ടി.)[1]. 1957 ലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • പുസ്തക പ്രസാധനം
  • പുസ്തകങ്ങളേയും പുസ്തക വായനയേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
  • വിദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക.
  • പുസ്തക രചയിതാക്കളേയും പ്രസാധനത്തേയും സഹായിക്കുക.
  • ബാലസാഹിത്യകൃതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

പല ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി പല മേഖലയിലുള്ള കൃതികളും പല പ്രായക്കാർക്കുള്ള കൃതികളും എൻ.ബി.ടി. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. എൻ.ബി.ടി.യുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ മലയാളിയായ സേതുവാണ്. സുകുമാർ അഴിക്കോടിനു ശേഷം ഈ സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന മലയാളിയാണ് ഇദ്ദേഹം. എൻ.ബി.ടി.യുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ മലയാളിയായ ജോൺ മത്തായി ആയിരുന്നു. [2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. എൻ.ബി.ടി.യുടെ വെബ്‌സൈറ്റ്.
  2. "മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം, സെപ്തംബർ 7". p. 9.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]