നാഗാലാൻഡിലെ ജില്ലകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Districts of Nagaland
LocationNagaland
എണ്ണം16 Districts

 


ഇന്ത്യൻ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ നാഗാലാൻഡിൽ 16 ജില്ലകളുണ്ട്: ഛുമൗകെദിമ, ദിമാപൂർ, കിഫിർ, കൊഹിമ, ലോങ്‌ലെങ്, മൊകോക്ചുങ്, മോൺ, നിയുലാൻഡ്, നോക്ലാക്ക്, പെരെൻ, ഫെക്, ഷാമാറ്റോർ, തുൻസാങ്, ത്സെമിനിയു, വോക്‌ബോഹെറ്റോ, വോക്‌ബോഹാ, വോ . [1]

ഭരണകൂടം[തിരുത്തുക]

ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ജില്ല എന്നത് ഒരു ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണപരമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര യൂണിറ്റാണ്. ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെയോ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെയോ സഹായിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ സേവനങ്ങളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.

ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രമസമാധാനപാലനത്തിന്റെയും അനുബന്ധ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

1957 ഡിസംബർ 1-ന്, അസമിലെ നാഗ ഹിൽസ് ഡിസ്ട്രിക്ടും വടക്ക്-കിഴക്കൻ അതിർത്തി ഏജൻസിയുടെ (ഇപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ്) തുൻസാങ് ഫ്രോണ്ടിയർ ഡിവിഷനും ചേർന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലുള്ള നാഗ ഹിൽസ് ടുൻസാങ് ഏരിയ രൂപീകരിച്ചു. ആ ഘട്ടത്തിൽ മുൻ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ കൊഹിമ ജില്ല, മൊകോക്ചുങ് ജില്ല, തുൻസാങ് ജില്ല എന്നിവയായി മാറി. 1961 ഫെബ്രുവരിയിൽ നാഗാ ഹിൽസ് ടുൻസാങ് പ്രദേശത്തിന്റെ പേര് "നാഗാലാൻഡ്" എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു, 1963 ഡിസംബറിൽ നാഗാലാൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ 16-ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി .

1973 ഡിസംബർ 19-ന് മൊകോക്‌ചുങ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുത്ത വോഖ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും സൺഹെബോട്ടോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും പുതിയ ജില്ലകൾ, ട്യൂൺസാങ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുത്ത മോൺ ജില്ല, കൊഹിമ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഫെക് ജില്ല എന്നിവ രൂപീകരിച്ചു. [2]

1997 ഡിസംബർ 2-ന് ദിമാപൂർ ജില്ല കൊഹിമ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി, 1998 ഏപ്രിലിൽ പുതിയജില്ല രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു [3] [4]

2003 ഒക്ടോബർ 24-ന് മൂന്ന് ജില്ലകൾ കൂടി ചേർത്തു: കിഫിർ ജില്ല, ലോങ്‌ലെങ് ജില്ല, പെരെൻ ജില്ല . [5] കിഫീർ, ലോങ്‌ലെങ് ജില്ലകൾ തുൻസാങ് ജില്ലയിൽ നിന്നും പെരെൻ ജില്ല കൊഹിമ ജില്ലയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്തതാണ്. [6]

മുമ്പ് തുൻസാങ് ജില്ലയുടെ ഒരു ഉപജില്ലയായിരുന്ന നോക്ലക് ജില്ല 2021 ജനുവരി 20നാണ് രൂപീകൃതമായത്.

ദിമാപൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ചൗമോകെദിമ , നിയുലാൻഡ് ജില്ലകളും കൊഹിമ ജില്ലയിൽ നിന്ന് സെമിനിയ ജില്ലയും.2021 ഡിസംബർ 18-ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു

2022 ജനുവരി 19 ന്, തുൻസാങ്ങിൽ നിന്ന് കൊത്തിയെടുത്ത ഷാമാറ്റോർ ജില്ല നാഗാലാൻഡിലെ 16-ാമത്തെ ജില്ലയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു.

ജില്ലകൾ[തിരുത്തുക]

നാഗാലാൻഡിലെ പതിനാറ് ജില്ലകളും അവയുടെ ആസ്ഥാനവും 2011 ലെ സെൻസസ് ജനസംഖ്യയും [7] പ്രദേശങ്ങളും ഉയരങ്ങളും (ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ) ഇവയാണ്:  

ജില്ല Seat വിസ്തീർണം
(km²)
Elevation

(m)
ജനസംഖ്യ

മൊത്തം
ജനസംഖ്യ

ഗ്രാമീണം
ജനസംഖ്യ

നഗരം
Date

created
ചമൗകെദിമ ജില്ല ചമൗകെദിമ 610 171 125,400 81,884 43,516 2021
ദിമാപൂർ ജില്ല ദിമാപൂർ 70 145 170,000 0 170,000 1997
കിഫിർ ജില്ല കിഫിർ 1,130 896 74,004 57,517 16,487 2004
കൊഹിമ ജില്ല കൊഹിമ 1,207 1,444 267,988 146,900 121,088 1957
ലോംഗ്ലെങ് ജില്ല ലോംഗ്ലെങ് 562 1,066 50,484 42,871 7,613 2004
മൊകോക്ചുങ് ജില്ല മൊകോക്ചുങ് 1,719 1,325 194,622 138,897 55,725 1957
മോൺ ജില്ല മോൺ 1,786 655 250,260 215,816 34,444 1973
നിയുലാൻഡ് ജില്ല നിയുലാൻഡ് n/a 154 11,876 11,876 0 2021
നോക്ലക് ജില്ല നോക്ലക് 1,152 59,300 59,300 0 2017
പെരെൻ ജില്ല പെരെൻ 2,300 1,445 95,219 81,429 13,790 2004
ഫെക്ക് ജില്ല ഫെക്ക് 2,026 1,524 163,418 138,843 24,575 1973
ഷമാറ്റോർ ജില്ല ഷമാറ്റോർ n/a n/a 12,726 n/a n/a 2022
ത്സെമിനി ജില്ല ത്സെമിനി 256 1,261 63,629 60,766 2863 2021
തുൻസാങ് ജില്ല തുൻസാങ് 2,536 1,371 137,296 100,522 36,774 1957
വോഖ ജില്ല വോഖ 1,628 1,313 166,343 131,339 35,004 1973
Zünheboto ജില്ല Zünheboto 1,255 1,852 140,757 113,160 27,597 1973

ഉപവിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല (DC ആസ്ഥാനം) ഉപജില്ലകൾ (ADC ആസ്ഥാനം) സബ് ഡിവിഷനുകൾ (SDO ആസ്ഥാനം) സർക്കിളുകൾ (ഇഎസി ആസ്ഥാനം)
ചമൗകെദിമ ജില്ല മെഡ്സിഫെമ ചമൗകെഡിമ, ധൻസിരിപാർ സെയ്തെകെമ
ദിമാപൂർ ജില്ല കുഹുബോട്ടോ
കിഫിർ ജില്ല പുങ്‌ഗ്രോ, സെയോചുങ് അമാഹാറ്റർ, ഖോൻസ, കിയൂസം, ലോങ്മാത്ര, സിതിമി
കൊഹിമ ജില്ല ചീഫോബോസോ ജഖാമ, സെചു സുബ്സ ബോട്സ, കെസോച്ച
ലോംഗ്ലെങ് ജില്ല തംലു നംസങ്, സാക്ഷി, യാചേം, യോങ്യാഃ
മൊകോക്ചുങ് ജില്ല മങ്കൊലെമ്പ, തുലി ചാങ്‌ടോംഗ്യ, സുരാങ്കോംഗ് അലോങ്കിമ, ചുച്ചുയിംലാങ്, കോബുലോങ്, ലോങ്‌ചെം, മെറാങ്‌മെൻ, ഓങ്‌പാങ്കോംഗ്
മോൺ ജില്ല അബോയ്, നാഗിനിമോറ, ടിസിത്, തോബു ആംഗ്‌ജംഗ്‌യാങ്, ചെൻ, മോന്യാക്ഷു, ഫോം‌ചിംഗ്, വാക്‌ചിംഗ് ഹണ്ട, ലോംഗ്‌ചിംഗ്, ലോങ്‌ഷെൻ, മോപുങ്, ഷാങ്‌യു
നിയുലാൻഡ് ജില്ല അഘുനഖ, നിഹോഖു
നോക്ലക് ജില്ല തോനോക്ന്യു നോക്കു, പാൻസോ
പെരെൻ ജില്ല ടെനിംഗ്, ജാലൂക്കി അതിബുംഗ് കെബൈ-ഖെൽമ, ങ്‌വാൽവ, എൻസോംഗ്
ഫെക്ക് ജില്ല ചോസുബ, മേലൂരി, പ്ഫുറ്റ്സെറോ ചിസാമി സക്രാബ, സെക്രുസു, ഫോകുൻഗ്രി, ഖെഴകെനോ, ചെത്തേബ, ഖുസ, സുകേത്സ, ഫോർ, ലെഫോറി, റസീബ
ഷമാറ്റോർ ജില്ല ചെസ്സോർ മാങ്കോ, സുരാങ്തോ
തുൻസാങ് ജില്ല ലോങ്ഖിം നോക്സെൻ ചാരെ, ചിംഗ്‌മേയ്, എൻഗോങ്‌ചുങ്, സാങ്‌സാങ്‌യു, സോടോകുർ
ത്സെമിനി ജില്ല സോഗിൻ
വോഖ ജില്ല ഭണ്ഡാരി, സാനിസ് റാലൻ ഐറ്റെപ്യോങ്, ബാഗ്ടി, ചാംപാങ്, ചുക്കിടോംഗ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ലോത്സു, സുൻഗ്രോ, വോഷൂറോ
Zünheboto ജില്ല അഘുനാറ്റോ, അകുലുട്ടോ, അതോയിസു, പുഗോബോട്ടോ, സതഖ സുരുഹുതോ അകുഹൈറ്റോ, അസുതോ, ഗതാഷി, ഹോഷെപു, സപ്തിക, സതോയ്, വി.കെ.

നിർദ്ദേശിച്ച ജില്ലകൾ[തിരുത്തുക]

  • മേലൂരി ജില്ല [8]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Districts of Nagaland". A Gateway to Districts of India on the Web. New Delhi: National Informatics Centre. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 4 January 2013.
  2. "District Census Handbook Mokokchung" (PDF). Census of India. 2011. Archived from the original (PDF) on 14 November 2015.
  3. "Know Your Districts: Phek - The Morung Express". The Morung Express. 8 June 2016. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 1 December 2017.
  4. "About Wokha". Wokha Dist Administration. 2010.
  5. Patra, S. C.; Vachhani, Ashish (2011). Socio-Economic Profile of Rural India (series II). Concept Publishing Company. p. 106. ISBN 9788180697241. Retrieved 2014-08-06.
  6. "Nagaland: Know Your Districts - An overview -III - The Morung Express". The Morung Express. 17 October 2017. Archived from the original on 20 May 2019. Retrieved 1 December 2017.
  7. "Primary Census Abstract". Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. 2011. Select State Nagaland, Select District All, Submit
  8. "Nagaland MLAs raise pitch for creation of Meluri district". East Mojo. 21 March 2022. Retrieved 8 April 2022.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]