Jump to content

നന്ദകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
വലതു കൈയ്യിൽ വാൾ പിടിച്ച് വിഷ്ണു.

നന്ദകം (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "സന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവിടം" [1] ) അല്ലെങ്കിൽ നന്ദകി ഹിന്ദു ദൈവമായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വാളാണ്. ചില വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വാളിനെ വിഷ്ണുവിന്റെ കൈയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിഷ്ണുവിന്റെ (പൊതുവെ നാല് ആയുധങ്ങളുള്ളവരായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന) പ്രതിരൂപത്തിൽ ഇത് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നീട് ദൈവത്തിന്റെ ശില്പങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നാലിലധികം ആയുധങ്ങളുള്ള വിഷ്ണുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലാണ് നന്ദകത്തെ പൊതുവായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാളിനെ ഹിന്ദു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അറിവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വൈഷ്ണവ് (വിഷ്ണു ആരാധന വിഭാഗം) വിശുദ്ധന്മാരായ അന്നമാചാര്യ, പേ ആഴ്വാർ എന്നിവരെ നന്ദകത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഐക്കണോഗ്രഫിയും വികസനവും

[തിരുത്തുക]
വാളുമായി ഒരു യുവാവായി നന്ദക വ്യക്തിപരമായി.

കയ്യിലുള്ള നാല് ഗുണങ്ങളുള്ള വിഷ്ണുവിനെ സാധാരണയായി നാല് ആയുധങ്ങളുള്ളവരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു: ശംഖം , സുദർശന ചക്രം, പത്മ ( താമര ), കൗമോദകി (ഗദ). എട്ടോ പതിനാറോ സായുധ ചിത്രങ്ങളിൽ, വാൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കാം. വിഷ്ണുവിന്റെ ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ വാൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ (എ.ഡി 320–550) വിഷ്ണു പ്രതിരൂപത്തിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

വിഷ്ണു തന്റെ മറ്റ് ആയുധങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കഥകൾ ഹിന്ദു തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വിവരിക്കുമ്പോൾ, വാളിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ഹിന്ദു ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാര രാമന്റെ വാളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം. [2] ഹരിവമ്സ അതുപോലെ ബ്രിഹത്ബ്രഹ്മ സംഹിതയും വാൾ വിഷ്ണു നാലു സായുധ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സംഹിത. ആറ് സായുധനായ വിഷ്ണുവിന്റെ വലതു കൈയിലും ഇടതു കൈയിൽ പത്ത് സായുധ വിഷ്ണുവിലും കാണിക്കാൻ സത്വത സംഹിത ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. [3] വിഷ്ണു 'അവതാർ വാമനൻ തന്റെ വലതു കയ്യിൽ നംദക കൈവശം വിവരിക്കുന്നത് പാവഘറിലാണ് പുരാണ, പക്ഷേ അത്തരം ശില്പം കണ്ടെത്തിയില്ല ആണ്. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെൽറ്റിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാൾ കാണിക്കുന്നു. [4]

വിഷ്ണുവിന്റെ 1000 ഉപശീർഷകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ നന്ദകയെ രണ്ടുതവണ പരാമർശിക്കുന്നു. ഒരു മന്ത്രത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ ശാർങ്ഗം, (വില്ല്) ശംഖം, നന്ദക, ചക്ര ഗദ എന്നിവധരിച്ചവനായായി പ്രശംസിക്കുന്നു[5]. വിഷ്ണുവിന്റെ 994-ാമത്തെ പേര് നന്ദകയുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ "നാന്ദകി" എന്നാണ്. [6] വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിന്റെ അവസാനമുള്ള കീർത്തന ശ്ലോകത്തിലും "വനമാലീ ഗദീ ശാർങ്ഗീ ശംഖീ ചക്രീ ച നന്ദകീ " എന്ന് കാണുന്നു.[7]

ഗുപ്ത ശേഷസശായീ വിഷ്ണു പാനലിൽ ഒരു അപൂർവ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദെയൊഗട്ട് ക്ഷേത്രം, നന്ദക (കാണുക വാൾ കൈവശമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ (അയുധപുരുഷ )എന്ന വിഷയമായിട്ടുണ്ട് . മധു, കൈടഭ എന്നീ അസുരന്മാർക്കെതിരെ വിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റ് വ്യക്തിഗത ആയുധങ്ങൾ നയിക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. [8] [9] മഹാബലിപുരത്തെ മഹിഷാസുരമാർദിനി മണ്ഡപത്തിൽ മധു, കൈടഭ എന്നിവരുടെ രംഗത്തിൽ നന്ദകയെ ഒരു ആയുധപുരുഷനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രതീകാത്മകത

[തിരുത്തുക]

വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ നന്ദകം, "ശുദ്ധമായ വാൾ" ജ്ഞാനത്തെ (അറിവ്)പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു , ഏതണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വിദ്യ (ജ്ഞാനം, അറിവ്, ശാസ്ത്രം, പഠന, സ്കോളർഷിപ്പ്, തത്ത്വചിന്ത പോലെ ) അവിദ്യയാകുന്ന (അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യ) ഉറയിൽ ആണ് ., . [1] അജ്ഞതയുടെ നാശം എന്നാണ് വരാഹ പുരാണം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. [10]

കൃഷ്ണ ഉപനിഷത്ത് അതുപോലെ സ്വാമി കാർപത്രി (1907-1982) തന്റെ ശ്രീ വിഷ്ണു തത്ത്വ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിനു വാളിനെ ശിവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു . മഹാനായ ദൈവം (മഹേശ്വരൻ, ശിവന്റെ ഒരു വിശേഷണം) അറിവിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന വാളിന്റെ രൂപമെടുക്കുന്നു, അത് അജ്ഞതയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ വാളിനെ ആകാശ (ഈതർ) യുമായി കാർപത്രി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദകയുടെ കവചം ഇരുട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വശമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. [1]

കുറിപ്പുകൾ

[തിരുത്തുക]
 1. 1.0 1.1 1.2 Alain Daniélou (1991). The Myths and Gods of India: The Classic Work on Hindu Polytheism from the Princeton Bollingen Series. Inner Traditions / Bear & Co. p. 160. ISBN 978-1-59477-733-2.
 2. Nanditha Krishna (July 2009). The Book of Vishnu. Penguin Books India. pp. 17, 24–5. ISBN 978-0-14-306762-7.
 3. Desai pp. 14-6
 4. Desai pp. 102-3
 5. ശംഖഭൃന്നാന്ദകീ ചക്രീ ശാർങ്ഗധന്വാ ഗദാധരഃ (വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം 107)
 6. Swami Chinmayananda. Vishnusahasranama. Chinmaya Mission. pp. 11, 246. ISBN 978-81-7597-245-2.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]
 7. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം, ശ്രീരാമകൃഷ്നമഠം തൃശ്ശൂർ പേജ് 78
 8. C. Sivaramamurti, C. (1955). "The Weapons of Vishṇu". Artibus Asiae. Artibus Asiae publishers. 18 (2): 130. doi:10.2307/3248789. JSTOR 3248789.
 9. The Orissa Historical Research Journal. Superintendent, Research and Museum, Orissa. 1985. p. 88.
 10. V. R. Ramachandra Dikshitar (1999). War in Ancient India. Cosmo. pp. 146–7. ISBN 978-81-7020-894-5.

പരാമർശങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
 • Dr. Kalpana Desai (31 December 2013). Iconography of Visnu. Abhinav Publications. GGKEY:GSELHU3JH6D.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നന്ദകം&oldid=3842278" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്