നക്ഷത്രപ്പൊരുത്തം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ വധൂവരന്മാരുടെ വിവാഹപ്പൊരുത്തത്തിനടിസ്ഥാനം ജാതകചേർച്ച, ദശാസന്ധി, നക്ഷത്രപ്പൊരുത്തം എന്നിവ നോക്കിയിട്ടാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് . നക്ഷത്രപൊരുത്തങ്ങളിൽ 10 എണ്ണം ആണ് പ്രാധാന്യം . ഇതിൽ 5ൽ താഴെ ചേർന്നു വരുന്ന പൊരുത്തം അധമം ആയും, 5 പൊരുത്തം വരുമ്പോൾ മദ്ധ്യമമായും, 5ന് മുകളിൽ വരുന്നവയെ ഉത്തമമായും കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും 10 പൊരുത്തങ്ങൾ ചേർന്ന നക്ഷത്ര പൊരുത്തം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ജന്മനക്ഷത്രത്തിനു അനുബന്ധമായിട്ടാണ് ഇതുകണക്കാക്കുന്നത്.

പത്തു പൊരുത്തങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. രാശി പൊരുത്തം
  2. രാശ്യാധി പൊരുത്തം
  3. വശ്യ പൊരുത്തം
  4. മാഹേന്ദ്ര പൊരുത്തം
  5. ഗണ പൊരുത്തം
  6. യോനി പൊരുത്തം
  7. ദിന പൊരുത്തം
  8. സ്ത്രീദീർഘ പൊരുത്തം
  9. രജ്ജു പൊരുത്തം
  10. വേധ പൊരുത്തം


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=നക്ഷത്രപ്പൊരുത്തം&oldid=791323" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്