ദർപ്പണ നാഡീകോശം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ദർപ്പണ നാഡീകോശം രണ്ടുവശതേയ്ക്കും വൈദ്യുതസ്പന്ദനങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്ന ഒരു നാഡികോശമാണ് ഒരു ജന്തു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും ആ പ്രവൃത്തി തന്നെ അതേ ജീവി തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു പ്രവർത്തനവും കൂടി ഒറ്റ നാഡീകോശം തന്നെ ഒരേ സമയം ചെയ്യുകയാണിവിടെ. പ്രിമേറ്റുകളിൽ ആണിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ന്യൂറോൺ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നത്. പക്ഷികളിൽ ഇതുപോലുള്ള ചില ആദിമ ഘട്ടത്തിലുള്ള ദർപ്പണ നാഡീകോശ വ്യവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുല്യമായ ദർപ്പണ നാഡീകോശങ്ങൾക്കു

കണ്ടെത്തൽ[തിരുത്തുക]

ഉദ്ഭവം[തിരുത്തുക]

കുരങ്ങുകളിൽ[തിരുത്തുക]

ദർപ്പണ നാഡീകോശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വികാസം[തിരുത്തുക]

സാധ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

--കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്==

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദർപ്പണ_നാഡീകോശം&oldid=2245700" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്