ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി ചിഹ്നം

2005 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽവന്ന സംഘടനയാണ് ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണം അതോറിറ്റി(നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി). ടൈഗർ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ [1] നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ അതോറിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചത്. പ്രൊജക്റ്റ് ടൈഗർ, കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പിനായാണ് ഈ അതോറിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചത്. 1973 ലാണ് കടുവ സംരക്ഷണ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്.

References[തിരുത്തുക]